Sitemap
  addthis-area

  Kom med til markering af reformationsjubilæet d. 1.-3. december

   
  Danske Kirkers Råd

  ”Når vi holder en mellemkirkelig markering af reformationsjubilæet i København den første weekend i december, er det vigtigt at forstå, at reformationen ikke kun angår den lutherske kirke. Der er foregået flere reformationer igennem historien i flere kirkesamfund. Reformationen har også spillet en stor rolle i den katolske kirke,” siger Karsten Nissen.

  Læs mere
   

  Kom med til temadag for Himmelske dage på heden 13. januar 2018 i Herning

  Danske Kirkers Råd, Kirkedage

  Arbejdet med Himmelske Dage på Heden skrider fremad og det er blevet tid til at invitere til Temadag – en dag med ”meget mere om Himmelske Dage på Heden”!

  Læs mere

  Hanna takker af

  Danske Kirkedage

  Efter 11 år på Danske Kirkers Råds sekretariat har Hanna Smidt nu valgt at gå andre veje. Det har været et alsidigt arbejde, hvor Hanna de sidste år primært har beskæftiget sig med Grøn Kirke. Men siden dengang hun blev ansat har hun både stået for kommunikationen, de økumeniske relationer og været konstitueret generalsekretær. Hanna ser tilbage på sin tid i Danske Kirkers Råd.

  Læs mere

  Flere nyheder

  Ny medarbejder i Danske Kirkers Råd

  Mia Toldam Korsgård er ansat pr. 1. november som projektkoordinator med særlig ansvar for Grøn Kirke og det nye arbejdsområde Økumenisk dialog og dannelse.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Formand for Danske Kirkedage takker af

  Bitten Schjødt Kjær stopper som formand for styrelsen for Danske Kirkedage. Styrelsen konstituerer en ny formand for det kommende halve år. Ved Årsmødet 2. juni 2018 skal der vælges ny formand – alle kirker og organisationer inviteres til at finde gode kandidater. Den afgående formand ser tilbage på sin tid i Danske Kirkedage.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd, Kirkedage

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Danske Baptisters Kvindenetværk

  Svaret på det spørgsmål er faktisk bare ”fordi jeg blev spurgt”. På en gensynsweekend på Silkeborg Højskole hev en gammel højskoleveninde fat i mig og fortalte om Økumenisk Ungdom – og som hun vist formulerede det ”vi mangler altså en baptist i internationalt udvalg, for ellers er vi nærmest kun teologistuderende fra Aarhus”.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  MobilePay

  Nu kan du også støtte os via MobilePay. Kollekter og gaver modtages med tak på nr. 5310 8480

  Kalender//dkr

  Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste i reformationens tegn

  fredag 01-12-2017 - søndag 03-12-2017

  Sted: København

  FU møde

  tirsdag 12-12-2017


  Kalender//ekstern

  Kirkevandring

  torsdag 25-01-2018 18.30 - 21.30


  Nyhedsbrev

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  This week we pray for