Sitemap
  addthis-area

  Formand for Danske Kirkedage takker af

   
  Danske Kirkers Råd, Kirkedage

  Bitten Schjødt Kjær stopper som formand for styrelsen for Danske Kirkedage. Styrelsen konstituerer en ny formand for det kommende halve år. Ved Årsmødet 2. juni 2018 skal der vælges ny formand – alle kirker og organisationer inviteres til at finde gode kandidater. Den afgående formand ser tilbage på sin tid i Danske Kirkedage.

  Læs mere
   

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Danske Baptisters Kvindenetværk

  Danske Kirkers Råd

  Svaret på det spørgsmål er faktisk bare ”fordi jeg blev spurgt”. På en gensynsweekend på Silkeborg Højskole hev en gammel højskoleveninde fat i mig og fortalte om Økumenisk Ungdom – og som hun vist formulerede det ”vi mangler altså en baptist i internationalt udvalg, for ellers er vi nærmest kun teologistuderende fra Aarhus”.

  Læs mere

  DR svarer på åbent brev

  Danske Kirkers Råd

  "Vi sætter i DR stor pris på dialog om vores programmer, og vi tager selvfølgelig Danske Kirkers Råds bekymring alvorligt. For netop tros- og kristendoms-stoffet er en væsentlig del af vores kultur, kulturarv og værdigrundlag, som binder os sammen som nation."

  Læs mere

  Flere nyheder

  Ny udgivelse: Noget om den kristne tro

  Hæftet ”Noget om den kristne tro” er resultatet af flere års omfattende økumenisk arbejde. Kirkesamfund i Danmark har mødtes og drøftet, hvad kernen i den kristne tro er, og hvad kirkerne har til fælles på tværs af konfessionelle forskelle.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Hvad skal vi bruge hæftet til?

  Noget om den kristne tro er et lille hæfte med et stort indhold. Aldrig før har en så bred vifte af kirker henvendt sig til danskerne om den kristne tro. Med ud¬gangspunkt i Fadervor inviteres læseren på en rejse, hvor kristendommens kerne præsenteres.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  Kom med til markering af reformationsjubilæet d. 1.-3. december

  ”Når vi holder en mellemkirkelig markering af reformationsjubilæet i København den første weekend i december, er det vigtigt at forstå, at reformationen ikke kun angår den lutherske kirke. Der er foregået flere reformationer igennem historien i flere kirkesamfund. Reformationen har også spillet en stor rolle i den katolske kirke,” siger Karsten Nissen.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd

  MobilePay

  Nu kan du også støtte os via MobilePay. Kollekter og gaver modtages med tak på nr. 5310 8480

  Kalender//dkr

  Fællesmøde

  lørdag 04-11-2017 10.00 - 16.00


  Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste i reformationens tegn

  fredag 01-12-2017 - søndag 03-12-2017

  Sted: København

  Kalender//ekstern

  Multietnisk konference

  fredag 03-11-2017 - søndag 05-11-2017


  Kirkevandring

  torsdag 25-01-2018 18.30 - 21.30


  Nyhedsbrev

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  This week we pray for