RÅDET


MEDLEMMER AF RÅDET

- Apostolsk Kirke
- Baptistkirken i Danmark
- Brødremenigheden
- Den Anglikanske Kirke
- Den Koptisk-Ortodokse Kirke
- Den Reformerte Synode
- Den Romersk-Katolske Kirke
- Den Serbisk-Ortodokse Kirke
- Evangelisk Frikirke Danmark
- Folkekirken
- Frelsens Hær
- International Church of Copenhagen
- Norsk Sjømannskirken i København
- Metodistkirken i Danmark
- Mosaik
- Svenska Gustafskyrkan
- Vineyard

Danske Kirkers Råds formål og gøremål er udtrykt gennem vedtægterne og arbejdsplanen.


Danske Kirkers Råd ledes af Rådsmødet, som er Danske Kirkers Råds øverste myndighed. Ved Rådsmødet er alle medlemskirker repræsenteret - hver kirke med to repræsentanter. Desuden har de kirkelige organisationer fem pladser i Rådet, idet Økumenisk Forum vælger fem repræsentanter til Rådet.

Forretningsudvalget består af en formand, fem repræsentanter fra Rådsmødet og en repræsentant fra Økumenisk Forum. Forretningsudvalgets medlemmer er også medlem af Rådet. Du kan se alle Rådets medlemmer og repræsentanter her.

Rådet mødes mindst to gange om året. Du kan downloade referater fra tidligere møder her.