Arbejdsgruppen for Frihed og Lige Vilkår henter sit principielle grundlag i vedtægterne for Danske Kirkers Råd, hvori det hedder, at det hører til formålet for rådet "at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår".

Arbejdsgruppen virker dels som en tænketank, der følger og vurderer udviklingen på det kirke- og religionsretlige område i Danmark og Norden. Dels fungerer gruppen som konkret sagsbehandler, når der opstår sager eller nye problemstillinger, som det findes relevant, at Danske Kirkers Råd forholder sig til og eventuelt udtaler sig om. Arbejdsgruppen indstiller i sidstnævnte forbindelse udkast til udtalelser og henvendelser til forretningsudvalgets godkendelse og rådsformandens underskrift.

Medlemmer af arbejdsgruppen

Formand Jørgen Thaarup  (Metodistkirken) Næstformand Bent Hylleberg (Baptistkirken)
Joan Münch (Frelsens Hær)
Tonny Jacobsen (Pinsekirken)
Jonas A. Jørgensen (Folkekirken)
Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke)
Mikael Wandt Laursen (Frikirkenet)
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)

TIDLIGERE AKTIVITETER I ARBEJDSGRUPPEN

Danske Kirkers Råd opfordrer sine medlemskirker til at drøfte Grundlovens §69. Hvad ønsker vi som danske kirker, der skal være gældende lov, hvis eller når der i folketinget fremsættes et forslag om at opfylde Grundlovens § 69: ’De fra 6 Folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov’? Det er spørgsmålet som vil blive drøftet i de forskellige kirkesamfund og blive taget op ved Rådsmødet den 21. august 2013. Kirkerne bedes til at sende deres svar til Danske Kirkers Råd inden den 1. august 2013. 
Hent oplæg til disskusion her.


Orientering vedrørende priser på begravelses-pladser
Arbejdsgruppen har udarbejdet en orientering til kirkerne i Danske Kirkers Råd vedrørende priser på begravelsespladser.
Orienteringen kan downloades her.

Rapport om vilkårene i Danmark
Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med konkrete bud på, hvordan vilkårene for kirker i Danmark kan gøres mere frie og lige.
Rapporten kan downloades her.


Kortfattet fremstilling af Danske Kirkers Råds forslag om en adgang af for trossamfund uden for Folkekirken til opkrævning af medlemsbidrag over kildeskattesystemet.
Se her.

Forhåndsgodkendelse af at stille folkekirkens kirker til rådighed for medlemskirkerne i Danske Kirkers Råd til gudstjenester og begravelser.
Se teksten her.