BØGER

Bøgerne kan bestilles på dkr(at)danskekirkersraad.dk.

Hovedværk om økumeniens historie

En levende mangfoldighed -Brudstykker til en økumenisk historie i Danmark

Lam, Holger (red)
Aros Forlag
Pris: 249,- 

Relevant og oplysende bog om den økumeniske bevægelses historie fra 1989-2005 nu på banen. 

Økumeniens historie fortsætter
En levende mangfoldighed er en selvstændig fortsættelse af På enhedens vej. Bidrag til den økumeniske bevægelses historie i Danmark i det 20. århundrede. På enhedens vej udkom i marts 1989, før Berlin-murens indflydelsesrige fald. Bogen tegnede et billede af de første økumeniske bestræbelser i Danmark og gave bud på udfordringerne, som de så ud i midten af 1980’erne. Vilkårene for økumenisk arbejde har markant ændret sig siden og En levende mangfoldighed giver bud på, hvad der er sket og hvad implikationerne har været for økumenisk arbejde i Danmark siden 1989. 

”En Levende Mangfoldighed” er en samling artikler, skrevet af centrale økumenikere i Danmark og dækker en lang række emner. Peter Lodberg åbner bogen med at tegne et historisk rids over de 15 år bogen dækker og Henning Thomsen afslutter den med bud på teologiske brudflader. 15 år, hvor økumenien i Danmark har haft både danske og internationale udfordringer og dimensioner, både for kirker og kirkelige organisationer. Afsluttende udfolder Niels Henrik Gregersen ti teser om økumeniens fremtid, som de ser ud her i begyndelsen af det nye årtusinde.


Vægtigt kirkehistorisk værk

På enhedens vej. Bidrag til den økumeniske bevægelses historie i Danmark i det 20. århundrede
Peder Nørgaard-Højen, Hans Raun Iversen, Johs. Langhoff, Peter Lodberg (red)
Anis 1989
Pris: 119,-

Økumenisk historiebog
Mange mennesker har gennem årene deltaget i det økumeniske arbejde i Danmark og i udlandet. På enhedens vej kortlægger, analyserer og perspektiverer det økumeniske arbejde og den økumeniske debat i Danmark i det 20. århundrede.

På enhedens vej er et vægtigt kirkehistorisk bidrag og et engageret i indlæg i kirkedebatt


Økumenisk gennemgang af trosbekendelsen

At bekende den ene tro
Det økumeniske Fællesråd
Pris kr. 149,-

Hvad bekender vi som kristne, når vi bekender vor fælles tro, som den kommer til udtryk i den nikænske trosbekendelse? I Kirkernes Verdensråd er man gennem 10 års studier nået til et forsøg på en fælles formulering af den kristne tro ud fra den trosbekendelse, som deles af flest kristne.
Denne bog er oversat til dansk af dr. theol. Erik Kyndal og udgivet af Det økumeniske Fællesråd. Bogen gennemgår trosbekendelsen led for led, forholder indholdet af bekendelsen til det bibelske vidnesbyrd og udlægger det ind i vor tid.


Højaktuel bog om apokalypse

Det sidste - en nybegyndelse
Eskatologi og apokalyptik
Red. H. Lam. E. Nordentoft & A. Sørensen
Det økumeniske Fællesråd
Pris: 99,-

Hvad handler den kristne lære om de sidste ting egentlig om? Og hvordan skal Johannes' Åbenbaring tolkes? Er dommedag kommet nærmere ved årtusindskiftet? Else Marie Wiberg Pedersen giver i "Det sidste - en ny begyndelse" en historisk oversigt over den kristne teologis udlægning af eskatologien, mens Anna Marie Aagaard skriver om apokalypsen - om dommen, det ny Jerusalem og tronen, men også om troen og fuldendelseshåbet. Carsten Bach-Nielsen beskriver i sit essay samspillet mellem teologi, historie og kunst fra Johannes' Åbenbaring til filmen "Apocalypse Now", mens Lene Højholt begynder ved Job og ender i evangeliet for at beskrive den religiøsitet, som på sin egen måde præger tiden omkring årtusindskiftet.
Chr. Marinus Taisbak klarlægger forvirringen om vor tidsregnings fødsel, og om det nu også er 2000-året for Kristi fødsel, vi fejrer - mens Jürgen Moltmann slutter med forsikringen om, at Gud ikke kommer for at henrette,  men for at rette op og bringe på fode.


Lille debatbog

Dåb og tro eller tro og dåb
Det økumeniske Fællesråd
Pris 29,-

En debatbog om dåbssyn med indlæg af Theodor Jørgensen, Poul Henning Jorgensen, Regin Prenter, Nils Tägt, Henning Talman, Svend Bjerg, K. Kyrø-Rasmussen og Peder Nørgaard-Højen.  


Godt opslagsværk til Kirkernes Verdensråd

En introduktion til Kirkernes Verdensråd
M. Van Elderen
Det økumeniske Fællesråd
Pris: 29,-

Hvad er Kirkernes Verdensråd? Denne introduktion forsøger at besvare dette spørgsmål ved at beskrive Kirkernes Verdensråd i dets egenskab af at være et "fællesskab af kirker". Oprindelsen til og udviklingen af den økumeniske bevægelse beskrives, og der tegnes et billede af mange aspekter af Kirkernes Verdensråds arbejde og dets relationer til kirker og andre organisationer. Et afsluttende kapitel vurderer Kirkernes Verdensråd i lyset af den kritik, som er fremført imod det.
Denne danske udgave er udvidet med et afsnit om Kirkernes Verdensråds nye struktur efter 1991, skrevet af universitetsadjunkt Peter Lodberg. Marlin Van Elderen er ansvarlig for Kirkernes Verdensråds udgivelser og redaktør af tidsskriftet "The Ecumenical Review".

Bogen er fra 1996 og der er sket meget siden da. Men den er stadig et godt opslagsværk til forståelse af Kirkernes Verdensråd.


Er retten sat?
Red. D. Skovgaard

Bog for de 11-13 årige om børns rettigheder og levevilkår. Bogen beskriver bl.a. gennem fortællinger, interviews, tegneserier, billedkollager og postkort forholdene for børn i Madagaskar, Sydafrika, Nepal, Sydamerika og Danmark.

Kirkernes U-landsoplysning, 1998 - 64 sider - kr. 50,-


Gud er det andet sted
Om kirken i verden
V. Mortensen

Nogle taler om økumenisk vinter; andre om krise; nogle håber på et paradigmeskift! Sikkert er det: Den økumeniske bevægelse befinder sig i en overgang. Samtidig er der ikke tegn på, at de problemer, der gav stødet til samtale og samvirke mellem kirkerne er blevet mindre. Derfor kan der være grund til at overveje: Hvad er egentlig det bærende i et kristent økumenisk engagement?
I Viggo Mortensens bog hævdes det indirekte, at det er en bestemt form for spiritualitet. I bogen har Viggo Mortensen samlet en del tekster, der er blevet til, mens han har arbejdet i et internationalt kirkeligt miljø i Genève. Når han skal udtrykke, hvad det kommer an på, kommer han hele tiden tilbage til den økumeniske grundoplevelse, der består i mødet med Den Anden eller Det Andet. I bogen skildres konkrete møder - med den lutherske præst i Burma, med Batak-pigen i Indonesien, med kineseren Patrick, med den ortodokse kirkes påskeliturgi - og det hævdes, at det er ud af sådanne møder, at den økumeniske spiritualitet kan vokse. I en række meditative tekster, der afspejler kirkeåret, reflekteres der over de grundkristelige erfaringer, som troen lever af.

Det økumeniske Fællesråd, 1998 - 163 sider - kr. 120,-


Hvem kan standse vinden?
og Dit ansigt søger jeg
Af N. R. Thelle

Det økumeniske fællesråd
Pris: 99,- stk eller 150,- for begge

Den norske teolog Notto R. Thelle beskriver i disse to bøger sit eget personlige møde med buddhismen, og læseren tages med på en vandring med buddhistmestre, filosoffer og religiøse ledere i et forsøg på at beskrive den sandhed, som alle søger, men ingen har patent på. I mødet med andre religioner styrkes den kristne tro, hvis man er åben for dialog og nye tanker.
Notto R. Thelle beskriver i essays med udgangspunkt i Bibelen, kunst og litteratur det moderne menneskes søgen efter Gud, en søgen efter den tro, som engang var, men som er så svær at fastholde overfor vrangbilleder og tomme ord. Udlægning af gamle kendte skriftsteder får ny betydning, når man følger forfatteren på vejen i mødet med andre kulturer og religioner. På vej mod en større tro, som ikke lukker grænser, men åbner grænser.
Bøgerne giver derfor ikke bare ny viden om religionsmødet, men er mindst lige så meget et bud på, hvad det vil sige at være kristen i et moderne samfund.


   

Ridser i Guds hud

Ridserne i Guds hud er to sider af samme ansigt:

De smukke ridser er det islæt, der gør kulturerne synlige - de særlige fodspor, hver især sætter. Gudsbillederne er mangfoldige, som menneskene selv. De er alle indfaldsvinkler, ridser af Guds hud og ridser i Guds hud. Den gensidige respekt for vore forskellige religioner, livsopfattelser, verdensfortolkninger og levemåder er essentiel for en verden i fred og retfærdighed.

De ødelagte ridser, er det skjulte, det som er gået tabt. Udryddes eller undertrykkes de oprindelige folk, sker der ridser i menneskehedens sjæl, det er det brud på mangfoldigheden i Guds skaberværk. Tabet af identitet, rødder og kultur, det er ridser som vidner om knægtelse af de mangfoldige livsformer på jorden. Vi mister livsnerven, livsgrundlaget, tætheden til jorden, visdommen... grundkernen i selve det at være menneske.
Ved at have øje og give grobund for de værdier, der ligger i verdens mangfoldighed, sørge for at forskelligheden ikke kvases under fode, mindskes klagen fra folkene, der har fået huden skåret itu.

Kirkernes U-landsoplysning, 1993 - 139 sider - 


Bøn til livet

En gruppe under Det økumeniske Fællesråds studiekomité har samlet bønner til brug ved andagter, gudstjenester og til personlig opbyggelse. Bønnerne er samlet under temaer som "dagligdagen", "moderne tider", "kærlighed", "ensomhed", "lidelsen" og "opstandelse". Det er en samling, som giver sprog til menneskers glæder og sorger - og de er ikke samlet for "evigheden", men for i dag og måske lige for i morgen.

Det økumeniske Fællesråd, 1999 - 96 sider - kr. 50,-


Børn og unges vilkår

CD-rom for børn og unge med alt, hvad man skal bruge for at fremstille sin egen avis om børns og unges rettigheder og vilkår i den tredje verden. Indeholder artikler, fotos, links, jounalistisk vejledning og avis-layout klar til brug. Egnet til undervisning i folkeskolen i dansk, samfundsfag, engelsk og geografi.

Kirkernes U-landsoplysning, 1998 - kr. 50,-


INSPIRATIONSMATERIALER


Ansigt til ansigt
- Børns møde med Østasien
Red. I. M. Andersen

Inspirationsmateriale med fokus på børn og børns vilkår i Indien, Nepal og Cambodia. Hæftet indeholder historier fra børns hverdag, baggrundsfakta, aktivitets- og liturgiforslag.
Henvender sig til ledere og undervisere i kirkeligt børnearbejde for aldersgruppen 9-11 år.

Kirkernes U-landsoplysning, 2002 - 55 sider - kr. 75,-


LITURGIHÆFTER


En fremtid i fællesskab
Af V. Mortensen

Liturgihæfte. Indeholder artikler og liturgier om temaerne forsoning, frihed og forpligtelse, der relaterer til både den globale og den nationale situation. Liturgimaterialet er sammensat fra flere forskellige kirkesamfund i og udenfor Danmark og vil være velegnet som inspiration til afholdelse af temagudstjenester.

Kirkernes U-landsoplysning, 2001 - 40 sider - kr. 50,-


STUDIEHÆFTER


En ny begyndelse

Studiehæfte om gældskrisen. Udgivet i forbindelse med den internationale Jubilee 2000 kampagne, der arbejder fro eftergivelse af u-landenes ubetalelige gæld. Hæftet er særlig egnet til undervisning i gymnasiet i samfundsfag og geografi samt til handelsskolens grunduddannelse.

Kirkernes U-landsoplysning, 1998 - 36 sider - kr. 30,-


Frihed til at handle

Studiehæfte om verdenshandel. Giver grundlæggende indsigt i den globale handelsproblematik med vægt på forholdene mellem de industrialiserede lande og udviklingslandene. Hæftet indeholder et varieret tekst- og talmateriale, der lægger op til debat, og er især velegnet til emneorienteret undervisning i gymnasiet/hf samt voksenundervisning.
Produceret i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, Max Havelaar Fonden og U-landsorganisationen Ibis.

Kirkernes U-landsoplysning, 2001 - 36 sider - kr. 48,-


   

Jerusalems mosaik
Red. E. Knox-Sieth, U. Gjerding

Et hefte om den israelsk-palæstinensiske konflikt med fokus på Jerusalem. En række artikler skrevet af kristne palæstinensere belyser problematikken. Udgivet af Det mellemkirkelige Råd, Det økumeniske Fællesråd og Folkekirkens Nødhjælp. Rigt illustreret med fotos. Til ældste klassetrin og som baggrundstof for læreren.

Det økumeniske Fællesråd 1999 - 35 sider - 


Rejsen til Majsmenneskenes land
- Dansk- og religionshæfte
Red. E.M.W. Pedersen

Med fokus på maya-indianerne og deres rolle i nutidens Mexico belyses gennem billeder, fag- og skønlitteratur begreber som identitets- og kulturopfattelse samt den befrielsesteologiske vinkel på undertrykkelse og fattigdom. Henvender sig primært til de gymnasielle uddannelser.
Udgivet af Operation Dagsværk i samarbejde med Kirkernes U-landsoplysning.

Udarbejdet i 2001 - 64 sider - kr. 37.50,-


   

Vejen til Damaskus
Red. J. Thomsen & K. L. Larsen

Med et dokument som "Vejen til Damaskus" nøder vi os til selvransagelse. Kender vi ikke også herhjemme til en opfattelse af kristentroen som en privatsag, der ikke indebærer social-etiske og dermed politiske følger af nogen art, helt forskellig fra en luthersk opfattelse af kristenlivet som et liv i kald og stand? Har vi ikke ladet os påvirke af det moderne samfund til at opdele livet i indbyrdes uafhængige regioner, som vi på skift kan bevæge os i uden at bringe dem i forhold til hinanden, sådan som en misforstået luthersk toregimentlære har gjort det i det 19. århundrede, og hvis eftervirkninger vi fremdeles kan mærke idag også herhjemme. Så skilles kirke og samfund ad. Så bliver kirken religionsanstalt eller også rugekasse for en individualistisk, selvcentreret, frelseegoistisk kristendom. Og i det spil bliver den fattige glemt.
T. Jørgensen, fra "Vejen til Damaskus - set i dansk perspektiv"

Bag udgivelsen står Det økumeniske Fællesråd og Folkekirkens Nødhjælp i fællesskab med Kirkernes Raceprogram