ARBEJDSOMRÅDER

Du kan læse mere om Danske Kirkers Råds primære arbejdsområder her. Alle medlemskirker - og organisationer - beslutter sammen på årsmødet, hvad der er særlig vigtigt at arbejde sammen om for de kommende år.
For 2017-19 er vores primære arbejdsområder: Grøn Kirke, Danske Kirkedage, Frihed og lige vilkår og Økumenisk dialog og dannelse.