ÅRSBERETNING 2016: KIRKER MOD MENNESKEHANDEL

Formålet med arbejdsgruppen er dels at oplyse kirker om initiativer til bekæmpelse af menneskehandel og dels at engagere kirker og kirkelige organisationer i kampen mod menneskehandel. Anti-trafficking og kirkernes globale engagement mod menneskehandel er det egentlige fokus for arbejdsgruppen. 

Night Light Café på Vesterbro Torv
”Når jeg kører hjem efter en vagt i Night Light Café er det altid med et stort smil” siger en frivillig medarbejder ved Night Light Café - en natcafé for nigerianske kvinder i prostitution. Den holder til i Eliaskirken, har åbent 3 nætter om ugen og 35-40 danske kvinder er frivillige medarbejdere. Der kommer ca. 40 kvinder i løbet af en nat og vi deler the ud til ca. 30 kvinder på gaden. Vi serverer toast, frugt, kaffe/the og tilbyder workshops som f.eks. smykke- og malerværksted, blomsterbinding, førstehjælp og vi elsker at spille spil. Natcaféen har eksisteret i 3½ år på initiativ af Eliaskirken, Apostelkirken, ungdomskirken Regen, Vineyard København, Byens Valgmenighed, Hillsong og KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste.  

Himmelske Dage
Himmelske Dage var en særlig anledning til at sætte fokus på indsatsen mod menneskehandel. Arrangementet fandt sted på Vesterbro Torv, udenfor Eliaskirken. En udstilling med fire rum, som man kunne gå igennem, gav mulighed for at indleve sig i, hvordan en kvinde går ”fra fri til slave”. 265 personer besøgte udstillingen. 

Den amerikanske Deputy Chief of Mission Kart Stoltz og den Rumænske Ambassadør Matei Viorel Ardeleanu åbnede arrangementet. Et gospelkor medvirkede og der var gode samtaler i forbindelse med servering af kaffe og kage.

Menneskehandel – hvad nu hvis…? – åben debat i krypten i Eliaskirken

I forbindelse med besøg af Anne Abok, vores nigerianske samarbejdspartner, arrangerede vi en debat.

Temaerne var:

· Er menneskehandel kommet for at blive?
· Bliver mennesker handlet i mit nærmiljø?
· Hvad kan jeg gøre?

Debattørerne var:

·  Anne Abok, Director MeCAHT
   (Media Campaigns Against Human Trafficking)
·  Martine Grassov, Specialkonsulent i Center Mod  
   Menneskehandel
·  Sine Plammbech, Antropolog, PhD. 

Debatten blev faciliteret af David Zepernick, Safe & Alive og
75-80 personer mødte frem.