SEKRETARIAT

Sekretariatet varetager det daglige arbejde i Danske Kirkers Råd. Alle spørgsmål og henvendelser kan rettes hertil, og sekretariatet vil så besvare direkte eller formidle den videre kontakt.

Danske Kirkers Råds sekretariat er Grøn kirkelig Organisation. Læs mere om vores klima -og miljøpolitik her.

Mads Christoffersen
Generalsekretær
Tlf.: 26 70 02 46
E-mail:
mc(at)danskekirkersraad.dk

Sofie Larsen Kure
Projektkoordinator
Tlf.: 30 26 82 58
E-Mail:
slk(at)danskekirkersraad.dk

Mathilde Højbak Christensen
Studentermedhjælper
Tlf: 35 43 29 43
E-mail:
mhc(at)danskekirkersraad.dk 

Anne Hjul Johannessen Studentermedhjælper
Tlf.: 53 57 19 98
E-mail:
ahj(at)danskekirkersraad.dk

Jonatan Haslund-Gjerrild
Projektmedarbejder
Tlf.: 42494983
E-mail: jhg(at)danskekirkersraad.dk


Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
4. etage
2000 Frederiksberg

Tlf: 35 43 29 43
Mobil: 26 70 02 46
E-mail: dkr@danskekirkersraad.dk

Arbejdernes Landsbank
Reg. Nr: 5338
Kontonummer: 0260278
MobilePay: 65355

CVR-nr: 18724413