ØKUMENI

Hvad er økumeni?

Med økumeni menes sædvanligvis det samarbejde og de samtaler, der findes mellem forskellige kristne kirkesamfund. På dansk bruges også oversættelsen “mellemkirkelig”. Ordet økumeni stammer fra et græsk ord “oikumene”, der betyder ’den beboede verden’, og derfor bruges ordet undertiden også om kirkens ansvar i verden.

Historie

Kirkesplittelser opstod allerede i det 5. århundrede mellem øst- og vestkirker, og blev endnu mere markante efter reformationstiden i det 16. århundrede. I begyndelsen af det 20. århundrede var kirkerne kommet på tilstrækkelig afstand af de store kirkesplittelser. Nu havde kirkerne fundet så meget rodfæste selv, at de også kunne begynde at beskæftige sig med de andre kirker uden at skulle fordømme hinandens lære.

Særlig kirkernes mission i fjerne lande gav anledning til, at kirkerne begyndte at nærme sig hinanden. Forskellige kirkesamfund arbejdede på samme missionsmark og begyndte at overveje, hvad det betyder for kirkernes troværdighed, at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke. I Jesu afskedstale til disciplene opfordrede han dem til at være ét, ligesom han selv er ét med Gud Fader.

Kirkerne har igennem tiden delt sig og er blevet til mange forskellige kirkesamfund. Det skyldes blandt andet, at kirkerne bliver til og rodfæstes i de folk og de kulturer, som kirkerne er en del af. I den situation var der brug for at overveje, hvad det vil sige at være mange kirkesamfund, men kun én Jesu Kristi kirke.

I begyndelsen af det 20. århundrede opstod derfor det, der bredt kaldes den økumeniske bevægelse. Det var udtryk for kristnes ønske om i højere grad at arbejde sammen på alle områder, hvor det er muligt, fx nødhjælpsarbejde. Samarbejde betød ikke, at kirkerne af den grund behøver at være hverken enige om alt eller ens.

Organisationer

For en stor del af det økumeniske og mellemkirkelige arbejde er der skabt struktur i form af internationale kirkelige organisationer, fx Kirkernes Verdensråd, (KV) , stiftet 1948, og Konferencen for Europæiske Kirker, (KEK) , stiftet 1959. Disse organisationer har både ortodokse og protestantiske kirker som medlemmer, og de samarbejder i videst muligt omfang med den romersk katolske kirke.

Gennem organisationerne arbejder kirkerne sammen om fx mission, udviklings- og katastrofehjælp, uddannelse og ressourceudvikling.

Også teologi og kirkeordning drøftes og studeres i disse organisationer. Og dette område er ikke mindst vigtigt, fordi det er her forskellene mellem kirkerne kommer til udtryk, og det er herfra de fleste andre forskelle mellem kirkerne stammer.

Den danske Folkekirke og Baptistkirken i Danmark var medstiftere af KV og KEK.