FORRETNINGSUDVALG (FU)

Forretningsudvalget leder Danske Kirkers Råd mellem rådsmøderne. Forretningsudvalget mødes jævnligt. Nedenfor kan du se Forretningsudvalgets medlemmer.

Du kan læse referater fra møderne her.
Du kan downloade Forretningsudvalgets forretningsorden her.

Danske Kirkers Råds forretningsudvalg består af:
Formand Biskop Peter Birch, Folkekirken
Næstformand Tonny Jacobsen (Pinsekirken)
Kasserer Vagn Birk Jensen, Folkekirken
Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke)
Christian Alsted (Metodistkirken)
Domprovst Anne Birgitte Reiter (Folkekirkens mellemkirkelige Råd)
Thorsten Rørbæk, KFUM & KFUK, formand for Stående Udvalg
Sekretær Emil Bjørn Hilton Saggau