FORRETNINGSUDVALG (FU)

Forretningsudvalget leder Danske Kirkers Råd mellem rådsmøderne. Forretningsudvalget mødes jævnligt. Nedenfor kan du se Forretningsudvalgets medlemmer.

Du kan læse referater fra møderne her.
Du kan downloade Forretningsudvalgets forretningsorden her.

DKRs forretningsudvalg består af:

Formand Peter Fischer-Møller
Kasserer Detlef von Holst
Domprovst Anne Birgitte Reiter (Folkekirkens mellemkirkelige Råd)
Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke)
Pastor Tonny Jacobsen (Pinsekirken)
Jørgen Thaarup (Metodistkirken)
Thorsten Rørbæk, KFUM & KFUK, formand for Stående Udvalg