Kontakt til Danske Kirkedage:
Landssekretær Nik Bredholt,
info@himmelskedage.dk 

Følg med i nyheder og program for kommende Himmelske Dage på himmelskedage.dk

DANSKE KIRKEDAGE 
Vi laver Danske Kirkedage, fordi vi tror, det har betydning for dansk kirkeliv, at vi samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Derfor er visionen for Danske Kirkedage at:

  • skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro
  • samle kristne og styrke dem i troen
  • opmuntre til, at de som kirke tager ansvar
  • dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet
  • bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden

Derfor afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen, og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer vi gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.

Se også folderen om Himmelske Dage 

VENNER AF DANSKE KIRKEDAGE
For at fremme det fælles og samskabelse ønsker Danske Kirkedage en kreds af venner. Kirker, kirkelige organisationer og netværk kan derfor optages som Venner af Danske Kirkedage. Vi mødes på tværs og i forskellighed for at lade os opmuntre, bevæge og udfordre. I dette fællesskab insisteres der på dialog og gensidig respekt. Der er mange forskellige bidragydere i Danske Kirkedage og på Himmelske Dage, og holdninger er forskellige, men vi er sammen om at være kirke i Danmark. Venner af Danske Kirkedage er ikke ansvarlige for programpunkter og/eller udtryk i forbindelse med afviklingen af Himmelske Dage eller andre af Danske Kirkedages events. Se listen af Venner

ORGANISATIONEN I DANSKE KIRKEDAGE
Landskomiteen for Danske Kirkedage har det overordnede ansvar for ledelsen af Danske Kirkedage. Landskomiteen udpeger værtsbyen for de kommende Himmelske Dage og nedsætter en lokalkomité, som har til opgave at planlægge og gennemføre det lokale event.

For at skabe fremdrift og kontinuitet har Landskomiteen udarbejdet
5 pejlemærker for arbejde med Danske Kirkedage

Foto: Sille Arendt

Foto: Sille Arendt

MEDLEMMER AF LANDSKOMITEEN FOR DANSKE KIRKEDAGE
Formand Simon Kangas Larsen, FDF
Kasserer Birger Nygaard, Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Kaare H. Nielsen, Den katolske Kirke
Mette Møbjerg Madsen, Menighedsplejen i Danmark
Per Beck (Baptistkirken)
John Lorentzen, FrikirkeNet

Desuden er generalsekretær Emil Saggau fra Danske Kirkers Råd og landssekretær Nik Bredholt med til Landskomiteens møder.