INDSAMLINGER

I Danske Kirkers Råd indsamler vi midler til vores arbejde, via hjemmesiden, kollekter fra kirker og gaver fra privatpersoner. 

Vores indsamling anmeldes årligt til Indsamlings-nævnet: 
Listen - indsamlinger anmeldt efter ny lov

Denne liste omfatter indsamlinger, som er anmeldt til Indsamlingsnævnet samt om de organisationer m.v., som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse efter de gældende indsamlingsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2014.

Indsamlingsnævnet fører lister over indsamlinger i Danmark. Nævnet offentliggør regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside, ligesom de enkelte indsamlingsorganisationer har pligt til at offentliggøre regnskab over deres indsamlinger på deres egne hjemmesider.

Herunder kan du findes vores indsamlingsregnskaber:

Regnskab for Danske Kirkers Råds indsamling 2015
Regnskab for Danske Kirkers Råds indsamling 2016