ÅRSBERETNING 2016: KONTAKTGRUPPEN

Kontaktgruppen for muslimske og kristne religiøse ledere afsluttede foreløbigt samarbejdet med vore libanesiske partnere: Arab Group for Muslim-Christian Dialogue med afholdelse af den 4. dansk-arabiske interreligiøse konference for religiøse ledere fra Mellemøsten og Danmark. Emnet var højaktuelt: Hvordan påvirkes vore religiøse samfund af den øgede terror og vold i samfundet, som begås med påstået religiøs legitimering? Og hvordan kan vi som religiøse samfund bidrage til at bekæmpe og forebygge sådanne voldelige radikaliseringstendenser?

På konferencen var der enighed om, at religiøs diversitet i udgangspunktet skal betragtes som en rigdom for ethvert samfund, og at vedkendelsen af en religiøs identitet bør kunne danne grundlag for bidrag til freds- og forsoningsbestræbelser i splittede samfund.

Endvidere
 blev der lagt vægt på forpligtelsen for ethvert trossamfund til at udvikle og offentligt give udtryk for en troslære, som kan danne et positivt modstykke til ekstremistisk misbrug af samme religioner.


Det blev også fremhævet, at religion, når den kædes sammen med terror og anden form for voldelig ekstremisme,  slet og ret misbruges som en legitimerende ideologisk overbygning. Derved modsiges selve religionens indhold, og de religiøse ekstremister viser sig på den måde slet ikke at være religiøse, men ugudelige voldsdyrkere.

På konferencen 
koncentrerede vi os i grupperne om at forsøge at definere fælles etiske og sociale værdier for muslimer og kristne til styrkelse af sameksistensen og fællesskaberne.

Alt i alt 
har de fem år med disse konferencer været en stor succes og skabt varige bånd mellem kristne og muslimer i Danmark og i Mellemøsten, som vi vil nyde godt af i mange år fremover.

Kontaktgruppen vil herfra koncentrere sig mere om det nationale samarbejde mellem muslimske og kristen trossamfund og forhåbentlig finde nye veje til at brede religionsdialogen ud til at omfatte flere trossamfund end tilfældet er i dag. Vi er p.t. i gang med at supplere os med nye medlemmer.