DANSKE KIRKERS RÅD

Hvad er Danske Kirkers Råd?
Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. I Danske Kirkers Råd samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde.

Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed. Danske Kirkers Råd giver kirkerne og organisationerne mulighed for at bygge relationer, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi. Danske Kirkers Råd er en ressource for kirkerne og de kirkelige organisationer.

Samtidig støttes kirkerne til at være en ressource for hinanden og giver mulighed for at udtale sig med en fælles stemme.

Baggrund
Danske Kirkers Råd er et resultat af fusionen mellem Danske Kirkers Samråd og Det økumeniske Fællesråd. De to organisationer med hver deres baggrund og historie valgte i 2004 at arbejde sammen indenfor samme organisation.

Danske Kirkers Råd er med 17 kirke-samfund og 40 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg den bredeste og største økumeniske organisation i Danmark.

  • For at se hvordan Danske Kirkers Råd er organiseret, kan du se et organisationsdiagram her og læse om Danske Kirkers Råds opbygning.
  • Danske Kirkers Råds formål er udtrykt gennem vedtægterne og arbejdsplanen.
  • Se også en oversigt over Danske Kirkers Råds medlemmer.
  • Danske Kirkers Råd: Cookie og privatlivspolitik