FRIKIRKEFORUM

Formål

Formålet for Frikirkeforum er:

 • At formidle samarbejde mellem alle evangeliske frikirker i Danmark.
 • At varetage frikirkernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder.
 • At søge fælles optræden i det offentlige rum.

Frikirkeforum er et stående udvalg for frikirker og frikirkelige organisationer under Danske Kirkers Råd. Frikirkeforum arrangerer efter behov møder, temadage, workshops mv. for alle frikirker, også for at skabe relationer til den del af frikirkelivet, der ikke er medlem af Danske Kirkers Råd.

Arbejdsområder

Frikirkeforums arbejdsområder inkluderer:

 • At formidle inspiration og samarbejde omkring opgaver der er relevante for frikirkernes lokale missionsarbejde fx børne- og ungdomsarbejde, kvindearbejde, menighedsplantning.
 • At afholde eller formidle invitationer til relevante kurser og konferencer for Frikirkernes ledere, medarbejdere og præster.
 • At formidle aftaler med Danmarks Radio P1 om gudstjenestetrans-missioner.
 • At sikre frikirkernes repræsentation i Bibelselskabets stiftsudvalg.
 • At vælge frikirkernes repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp.
 • At repræsentere frikirkerne overfor medier, organisationer, offentlighed og myndigheder.
 • Andre opgaver med særlig interesse for frikirker: Fx forpligtelses-erklæringer, forsikringer, børneattester, mv.
 • At opfordre til - og formidle frikirkers aktive deltagelse i Danske Kirkers Råd.