ÅRSBERETNING 2016: TROSOPLÆRING

En bredt økumenisk sammensat gruppe har de sidste to år arbejdet på en tekst om kristendom. Det har været en spændende proces. Nu er teksten færdig og forventes udgivet i 2017.

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det bliver gerne set som den officielle startdato for reformationen, som på samme tid betød en fornyelse og en voldsom opsplitning af Kirken – ca. 500 år efter den første store opsplitning i øst og vest, ortodokst og katolsk.

Henvendelse til danskerne

I 2017 har vi det store reformationsjubilæum og der er virkelig sket meget i relationen mellem kirkerne i de 500 år efter det store brud i den vestlige kirke mellem katolsk og protestantisk og den efterfølgende opsplitning i en lang række protestantiske kirker; det er Danske Kirkers Råd et glimrende eksempel på. Derfor er en række kirker i Danske Kirkers Råd gået sammen om en henvendelse til det danske folk, som vi har kaldt for Noget om den kristne tro. Udgangspunktet for henvendelsen er det, vi er fælles om. Der er og bliver løbende lavet økumeniske dokumenter skrevet af teologer til teologer. Det har naturligvis en stor betydning i det økumeniske arbejde. Noget om den kristne tro er imidlertid en anden type tekst. Den er økumenisk, men henvendt til den ”almindelige dansker” – og det er det helt unikke ved projektet. 

Til bekæmpelse af traditionstab

Kirkerne i Danmark står over for en række store udfordringer. Den generelle viden om kristendommen i befolkningen er utroligt lille. Der har i Danmark, som i Vesteuropa generelt, været et kolossalt kultur- og traditionstab på dette område, hvad der også viser sig ved faldende dåbstal og en konstant vigende procentdel af befolkningen, som er medlemmer af Folkekirken. Der er derfor et stort behov for en introduktion til den kristne tro og det er det, der er formålet med Noget om den kristne tro.


Fadervor
Teksten tager udgangspunkt i Fadervor, som er en bøn givet os af Jesus selv og derfor fælles for alle kristne. Det er den del af kristendommen, som nok er mest alment kendt og så er det en bøn – ikke bare en teori om kristendommen. Noget om den kristne tro vil med udgangspunkt i Fadervor introducere til den kristne tro.

Højeste fællesnævner

I Noget om den kristne tro fokuseres på den højeste fællesnævner, på hvad vi som kirker er fælles og enige om. Det ændrer ikke ved, at der er uenigheder – også om væsentlige spørgsmål, men teksten fokuserer på det, vi er fælles om. Det betyder så også, at der er teologiske spørgsmål, som kun omtales perifært. Noget om den kristne tro kan ikke stå alene, men er netop en første introduktion til kristendommen, der kan suppleres med materiale, der går mere i dybden og behandler det specifikke ved de enkelte trossamfund. 

Vandringen

De gennemgående metaforer i Noget om den kristne tro er rejsen og vandringen. Teksten inviterer læseren på en rejse ind i Fadervors univers og indbyder til at fortsætte rejsen i konkrete fællesskaber sammen med andre kristne. Det kan imidlertid kun blive tilfældet, hvis teksten bliver brugt af kirker og kristne organisationer. Der vil derfor blive lavet et lille idekatalog til måder, hvor på Noget om den kristne tro kan anvendes. Vi håber, det vil blive til inspiration for kirker og organisationer i Danske Kirkers Råd.

De sidder med i arbejdsgruppen

I arbejdsgruppen sad i 2016 formand Niels Iver Juul (Folkekirken), Ole Buchardt Olesen, (Folkekirken), Jakob Rønnow (FDF), Biskop Czeslaw Kozon (Den Katolske Kirke), Biskop Christian Alsted (Metodistkirken), Claus Mester (Alpha Danmark), Gudrun Lydholm (Frelsens Hær) og Bent Bjerring-Nielsen (3K).