STRUKTUR

Danske Kirkers Råd er bygget op af forskellige fora. Få et overblik over opbygningen ved hjælp af diagrammet. Læs mere om strukturen i Danske Kirkers Råd og læs vores arbejdsplan 2017-19 for at få mere viden om, hvad vores mål er for de kommende år.