STRUKTUR

Danske Kirkers Råd er bygget op af forskellige fora. Få et overblik over opbygningen jf. årsmødet 2021 ved hjælp af diagrammet.