Bedeuge for kristen enhed

BEDEUGEN 2020

Danske Kirkers Råd henviser til følgende materialer:

Evangelisk Alliance
(materialet er på dansk) 
​​5.-12. januar 2020


Kirkernes Verdensråd (materialet kan vælges på engelsk, tysk, fransk, spansk og portugisisk) 
18. januar- 25. januar 2020

Bedeugen for kristen enhed er en årlig begivenhed, hvor kristne verden over beder sammen. Hvert år forbereder en økumenisk gruppe et sted i verden et materiale til inspiration.  

Det kan være en god idé tidligt at sætte kryds i hinandens kalendere for koordinering og planlægning af fælles bedeuge, der af tradition mange steder afholdes 18.-25. januar hvert år. Materialet er som sådan ikke afhængigt af tidspunktet og nogle steder fejres den på andre tidspunkter, f.eks. i forbindelse med pinsen.

​Se også Kvindernes internationale bededag: 6. marts 2020:

www.kvindebededag.dk