Årsberetning 2016: Året der gik

Året der gik i Danske Kirkers Råd

Af Mads Christoffersen, 
generalsekretær for Danske Kirkers Råd

ÅRET DER GIK: Himmelske Dage vandt prisen for årets kirkelige initiativ og med rette. Godt 30.000 mennesker deltog i de hundredvis af gudstjenester, debatter, koncerter og andre arrangementer, der var spredt over Københavns indre by i Kristi Himmelfartsdagene i maj. Det var kirken i al sin levende mangfoldighed. Men Danske Kirkers Råd var også engageret i en række andre arrangementer, konferencer og netværksrelationer ikke mindst hvad angår den såkaldte imamlovgivning, der blev vedtaget i folketinget trods protester fra en bred vifte af kirker og menneskerettigheds-organisationer.  

Himmelske Dage i København

Danske Kirkers Råd står bag Himmelske Dage. Planlægningen og koordineringen af de mange aktiviteter skete dog især på det lille sekretariat for Himmelske Dage. Takket være det hårdtarbejdende sekretariat og opbakningen fra de mere end 60 medlemskirker og -organisationer i Danske Kirkedage kom vi flot i mål med Himmelske Dage. Styrelsen stod sammen med Danske Kirkers Råds sekretariat for afslutningsprogrammet, en debat om Himmelske Dage og en udstilling om Danske Kirkedage gennem historien. Sekretariatet var også med til at arrangere Grøn Kirkes velbesøgte telt på Rådhuspladsen. Desuden havde vi et tæt samarbejde med Himmelske Dages lokale sekretariat. Vi har al mulig grund til at være stolte af resultatet af det flotte arbejde og samarbejde. Læs mere om Himmelske Dage 2016

Religionsdialog
Mangfoldighed og samtale var også udgangspunktet for årets store dialogkonference for kristne og muslimske ledere fra Danmark og Mellemøsten i maj 2016. Her samledes en større gruppe religiøse repræsentanter for at diskutere, hvordan man kan bekæmpe religiøs ekstremisme bl.a. gennem et aktivt civilsamfund og klare religiøse stemmer for fred og frihed. Konferencen, som var arrangeret af Danske Kirkers Råds Kontaktgruppe for muslimer og kristne sammen med vores partner i Mellemøsten Arab Group for Muslim-Christian Dialogue, åbnede med en offentlig høring på Christiansborg med bl.a. taler af den amerikanske rådgiver for USAs tidligere udenrigsminister vedr. ekstremisme, ministeren for tolerance fra De forenede arabiske emirater, Københavns biskop, samt andre politiske og religiøse stemmer fra ind- og udland. Konferencen kom godt i dybden ikke mindste gennem gruppesamtaler, hvor kendskabet på tværs af religiøse og nationale tilhørsforhold blev væsentligt styrket.
 

I foråret var en mindre gruppe danske kristne og muslimer sammen med et par politikere på en spændende delegationsrejse til Libanon arrangeret af Arab Group for Muslim-Christian Dialogue for at give deltagerne et særlig indblik i vigtigheden af, at religiøse ledere er med til at bekæmpe ekstremisme.  
Delegationsrejsen og konferencen var den sidste del af en række konferencer og møder, som Danske Kirkers Råd har fået finansieret gennem Udenrigsministeriets Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram. 

Migrantmenigheder
Samtalen og samværet var i den grad også levende, da vi igen i juni 2016 samlede mere end 50 ledere fra migrantmenighederne i Danmark. Antallet af migrantmenigheder er stødt stigende og selvom det er ottende år i træk, at Danske Kirkers Råd er medvært for denne samling vil det fortsat være relevant at samle menighedslederne til udveksling af erfaringer og visioner. Stifter, sognemenigheder, kirkesamfund og fonde dækker udgiften for deltagerne i de tre dage konferencen varer. I 2016 fik vi fra Økumenisk Fond en ekstra stor bevilling, der betyder, at vi i 2017 kan gøre kredsen af deltagere endnu større. Læs mere om arbejdet med Migrantmenigheder.

Folkemødet
Danske Kirkers Råd var igen i år medarrangør af det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord på Folkemødet i juni. Sammen med en række kirkesamfund og kirkelige organisationer stod vi for en bred vifte af debatter, koncerter og den afsluttende gudstjeneste. Folkemødet vokser og i 2016 var der mere end 2000 arrangementer. Danske Kirkers Råd er med på Folkemødet igen i 2017. Læs mere om arbejdet med Folkemødet.

Imamlovgivningen
I slutningen af maj blev det såkaldte ’enighedspapir’ vedtaget af et flertal i folketinget. Målet for det var at bekæmpe religiøs ekstremisme, parallelsamfund og billigelse af visse kriminelle ytringer. Intentionen om bekæmpelse af ekstremisme er naturligvis også et anliggende for Danske Kirkers Råd og dets samarbejdspartnere. Imidlertid var enighedspapiret gennemsyret af en mistænkeliggørende tone over for religiøse og religion som noget særlig farligt. Enighedspapiret endte i seks forskellige lovudkast bl.a. med krav om kursus i dansk familieret, traditioner og værdier for forkyndere, der ønsker vielsesbemyndigelse, skærpet straf til religiøse forkyndere, der billiger kriminelle ytringer mm. Lovudkastene blev vedtaget i december trods massiv kritik fra både kirker og menneskerettigheds-organisationer. Denne såkaldte imam-lovgning blev desuden vedtaget inden det af Kirkeministeriet nedsatte Trossamfunds-udvalg har færdiggjort sine anbefalinger vedr. en kommende lovgivning på religionsområdet. 

Danske Kirkers Råd har været særdeles aktiv i kritikken af enighedspapiret og lovpakken både gennem kronikker og møder med kirkeministeren og forskellige andre politikere. Desuden har vi sammen med bl.a. Det jødiske Samfund og forskellige kirkelige aktører gennem efteråret ydet en stor indsats for at ændre de forskellige lovudkast. Gennem Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne og sammen med Københavns Domkirke stod vi i december for en tværreligiøs høring med en klar kritik af lovpakken. Læs mere om arbejdet.

Grøn Kirke
Arbejdet med kirkernes klima- og miljøarbejder vokser fortsat. Med mere end 170 grønne kirker, 9 grønne kirkelige organisationer og samarbejde med en bred vifte af kirkelige aktører, stifter og organisationer, og andre dele af civilsamfundet er Grøn Kirke kommet for at blive. Gennem de seneste år har vi desuden haft et godt samarbejde med kirker rundt om i Europa. I 2016 har vi bl.a. arbejdet med kirkens jorder som et særligt fokusområde, hvor vi har set på, hvordan de kan bruges også som vigtig del i kirkens diakonale og sociale aktiviteter. I 2017, reformationsåret, vil Grøn Kirke bl.a. være engageret i kampagnen Plant Håb, hvor kirker planter træer lokalt ved kirken og støtter træplantningsprojekter rundt om i verden. Læs mere om Grøn Kirkes arbejde i 2016.

Internationale relationer

Samarbejdet med de nordiske og baltiske kirkeråd styrkes gennem de årlige møder med de økumeniske råd og gennem Faith and Order-samarbejdet. Desuden mødes de økumeniske sekretærer med alle europæiske kolleger en gang om året og fortsætter de gode relationer til bl.a. Kirkernes Verdensråd og Kirkernes Europæiske Konference. Læs mere om det nordisk-baltiske samarbejde.

Ny formand

Ved årsmødet i maj takkede vi Anders Gadegaard for sin flotte indsats som formand for Danske Kirkers Råd gennem 9 år. Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, blev valgt som ny formand ved årsmødet. Han kom hurtigt ind i arbejdet ikke mindst takket være det store arbejde omkring  imamlovgivningen sammen med andre gennem kirkelige og tværreligiøse netværk. Et nyt forretningsudvalg og stående udvalg er sammensat og godt i gang med forberedelserne til en ny arbejdsplan for de kommende år. Læs formandens beretning.

På vegne af sekretariatet skal der lyde en stor tak for samarbejdet med alle repræsentanter i Rådet, Økumenisk Forum og alle arbejdsgrupperne. Desuden skal der lyde en stor tak til alle andre partnere og for en hver støtte til vores arbejde.