Arbejdsgruppe Økumenisk Dialog og Dannelse har fokus på et absolut kerneområde for det økumeniske arbejde.

Det er et vigtigt aspekt af den økumeniske dialog og dannelse, at det sker på tværs af aldersgrupper, geografi og kirkelige tilhørsforhold. Arbejdet skal styrke dannelsen på tværs af generationer og på tværs af det lokale og det nationale. Det skal både afspejles i selve arbejdet i arbejdsgruppen, dens mål og aktiviteter.

Arbejdsgruppens fem ordnede målsætninger er at:

1. Inkludere og engagere unge i det økumeniske arbejde 

2. Udvikle og styrke den levende økumeniske samtale

3. Udvikle og styrke den akademiske læring

4. Danne ramme for økumenisk reflekterede handlingsfællesskaber

5. Udvikle og styrke den lokale økumenisk bevidsthed

MEDLEMMER AF ARBEJDSGRUPPEN

Forperson Kathrine Fischer, Folkekirken
Jan Nilsson, Folkekirken
Mette Møbjerg Madsen, Menighedsplejen i Danmark
Christian Arffmann, Folkekirkens mellemkirkelige Råd
David Laadal Mortensen, YFC
Amanda Urban, Metodistkirken 
Nik Bredholt, Resam 
Anne Hjul Lybke, KFUM og KFUM
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd