I Københavns indre by ligger Jerusalemskirken - en metodistkirke, som hver måned inviterer børn og deres familier til familiegudstjeneste. I år bød den sidste familiegudstjeneste op til påsken på påskesange og en lille dramatisering over palmesøndag. 

Jerusalemskirkens børn og børnefamilier fik forleden besøg af disciplene Peter og Andreas som led i kirkens årlige påskefejring. De fortalte om første gang, de mødte Jesus og om nogle af de ting, de oplevede, mens de fulgte ham. Det gjorde de, for at børnene bedre kunne forstå, hvorfor Jesus blev så populær, da han levede blandt mennesker på jorden; hvorfor så mange mennesker gerne ville fejre ham som en konge i Jerusalem. Den lille dramatisering kulminerede, da børnene selv var med til at lægge palmegrene langs kirkens midtergang, hvorefter Jesus og æslet kom ind og hilste på alle og sang en sang. 

Pædagogik og teologi bag dramatiseringerne 
Når man i Jerusalemskirken vælger at lave korte teaterstykker for kirkens børn og børnefamilier, så ligger der både pædagogiske og teologiske tanker bag. Kirken har gode oplevelser med at kommunikere gennem drama, idet roller og udklædning ofte formår at fastholde børnenes opmærksomged over længere tid. Derudover er det vigtigt for arrangørerne bag familiegudstjenesterne at fortælle bibelhistorier, fordi man oplever, at flere og flere ikke rigtigt kender dem. De små teaterstykker er et af de virkemidler, som bruges til at pege på Bibelen og til at fortælle dens historier. I løbet af efteråret dramatiserede man f.eks. en ny lignelse til hver familiegudstjeneste. 

Virkningsfuldt for både børn og deres voksne
Dramatiseringerne af Bibelens fortællinger kan noget helt særligt, idet dramaet er med til at skabe en følelsesmæssig kontakt til børnene – og faktisk også nogle gange til de voksne. Daniel Steinvig, som er børne- og ungdomsmedarbejder i Jerusalemskirken, fortæller, at den normale kommunikation gennem prædikener ofte kan være en ret intellektuel proces. Når man derimod spiller en rolle, hvor man som tilskuer mærker, at der virkelig er noget på spil for dramaets karakterer, så kan det tale til vores hjerter på en anden måde. Det kan altså noget særligt at vise de følelser, der er på spil i de bibelske fortællinger, som også de voksne giver rigtig god respons på. Og som ikke mindst er sjovt at lave, tilføjer Daniel. 

Familiegudstjenesterne i Jerusalemskirken følger en rimelig fast skabelon, som bl.a. indebærer kreative aktiviteter og leg for børnene. Imens er der et 'voksenhjørne', hvor en af kirkens præster holder en kort andagt eller refleksion. Gudstjenesterne afsluttes med bøn og sang, og efterfølgende er der brunch i kirkens café. 

Categories:

Comments are closed