Temaet for Kirkernes Verdensråds 9. generalforsamling i Porto Alegre 2006 var "Gud, i din nåde forny verden". Der blev udarbejdet materiale til andagt, bibelstudier og gudstjenester. Materialet henvender sig i første omgang til alle der har brug for inspiration til at lave andagter for både børn, unge og voksne, men kan også bruges til personlig refleksion. Du kan både hente de enkelte andagtsforslag og det samlede materiale.

 
Materialet er bearbejdet og oversat til dansk efter et engelsk forlæg udgivet af Kirkernes Verdensråd. Det danske materiale er udgivet af Danske Kirkers Råd og Det mellemkirkelige Råd.