170429 The church towards a common vision
​090902 The nature and the mission of the church
090902 Kirkens væsen og opgave
130827 Kairos svar
ChartaOecumenica-
I 2001 udsendte Konferencen for Europæiske Kirker og den katolske kirke i Europa et europæiske samarbejdsdokument: Charta Oecumenica - retningslinjer for det voksende samarbejde mellem kirkerne i Europa. Det er en slags "Takt og tone" for Europas kirker, og det lægger op til, at man kan bearbejde det efter det efter de lokale behov.

Takt og Tone - Takt og tone kirkerne imellem
I Danmark lavede Danske Kirkers Samråd i 1994 en takt og tone om kirkernes syn på hinanden.

Svarbrev til A Common Word between us and you 2008

Diskussionsoplæg vedrørende §69


Takt og tone kirkerne imellem
I Danmark lavede Danske Kirkers Samråd i 1994 en takt og tone om kirkernes syn på hinanden.