Gavebrevsordning

Med en gavebrevsaftale giver du Danske Kirkers Råd mulighed for at langtidsplanlægge vores arbejde. Et gavebrev giver mulighed for at trække beløb af alle størrelser fra i skat. Forskellen er, at du skal give et fast beløb årligt i en periode, dog ikke kortere end ti år.
Du underskriver en erklæring til Danske Kirkers Råd om, det beløb du ønsker at give i mindst ti år, og vedlægger en kopi af erklæringen ved selvangivelsen. Dermed kan du fratrække hele det beløb, du har indbetalt det år.

Det maksimale beløb, som kan trækkes fra, er 15 procent af den skattepligtige indtægt om året. Hvis den skattepligtige indkomst er under 100.000 kr. om året, har du lov at fratrække op til 15.000 kr. Ægtefæller kan tegne gavebreve hver for sig.