UDVALG OG STYRELSER

Stående Udvalg

Formand Thorsten Rørbæk (KFUM & KFUK)
Birthe Juhl Christensen (Folkekirkens Nødhjælp)
Jakob Rönnow (FDF)
Pia Duebjerg Andersen (Danske Baptisters Kvindenetværk) 
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)

STYRELSEN FOR DANSKE KIRKEDAGE

Poul Kirk, Frikirkenet (formand)
Søren Abildgaard (Landsforeningen af menighedsråd)                                   Rasmus Ottosen (FDF)                                                                                         Jens Christian Meldgaard (KFUM&K)                                                                 Birger Nygaard (Det Mellemkirkelige Råd)                                                       Mette Måbjerg Madsen (Samvirkede Menighedsplejer)                                 Kaare H. Nielsen (Katolsk Kirke)                                                                       Vibeke Dalsgaard (Baptist Kirken, supp.)                                                     Smitha Preasadam (Den Anglikanske Kirke, supp.)

ARBEJDSGRUPPER

ARBEJDGRUPPE FOR FRIHED OG LIGE VILKÅR 

Formand Jørgen Thaarup (Metodistkirken)
Gudrun Lydholm (Frelsens Hær)
Tonny Jacobsen (Pinsekirken)
Birger Nygaard (Folkekirken)
Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke)
Mikael Wandt Laursen (Frikirkenet)
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)

ARBEJDSGRUPPE FOR GRØN KIRKE

Keld Balmer Hansen (Formand, folkekirken)
Agnes Hougaard (folkekirken)
Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp)
Helene Wonsbek Rasmussen (folkekirken)
Lise Palstrøm (folkekirken)
Martin Ishøy (folkekirken)                                                                         Jonatan Haslund-Gjerrild (frikirken Vineyard)                                        
Mogens Brandt (KFUM og KFUK)
Peter Fischer-Møller (folkekirken)
Sofie Petersen (folkekirken, Grønland)
Ulla Pinborg (Den katolske kirke)
Sofie Larsen Kure (Danske Kirkers Råd, sekretær)

ARBEJDSGRUPPE FOR ØKUMENISK DIALOG OG DANNELSE

Arbejdsgruppen er ved at blive etableret
Læs mere om gruppen