SKATTEFRADRAG

Du kan opnå skattefradag

Hvis du giver gaver til almennyttige foreninger, som bl.a. Danske Kirkes Råd, kan du opnå et skattefradrag. 

For at kunne opnå skattefradrag, er det dog en betingelse, at Danske Kirkers Råd er i besiddelse af dit cpr. nr.

Det maksimale fradrag på et år er 15.600  kr.