Political Festival of Europe

Mariager Torvet 1, Mariager

Danske Kirkers Råd er repræsenteret med stærke Grøn Kirke-tiltag på The Political Festival of Europe - en demokratifestival, som har til formål at samle borgere fra Europa til fire dage med debat og samtale, historie og kultur. Læs mere på www.pfoe.org

Kirkernes Verdensråds generalforsamling

Karlsruhe, Tyskland

Foto: Albin Hillert Kirkernes verndensråds 11. generalforsamling finder sted denne sommer i Karlsruhe i Tyskland under temaet "Christ's love moves the world to reconciliation and unity". Læs mere på https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly

Rådsmøde

For repræsentanter i Rådet. Nærmere information om sted, program mm. følger.

Fællesmøde

For repræsentanter i Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage. Nærmere info om sted, program mm. følger.