ÅRSBERETNING 2016: FORMANDENS BERETNING

Af biskop Henrik Stubkjær,
formand for Danske Kirkers Råd

Som ny formand for Danske Kirkers Råd, kaster jeg mig nu ud i min første formandsberetning.
Igennem 9 år har Anders Gadegaard været med til at forme Danske Kirkers Råd til den helt naturlige hovedspiller indenfor dansk økumenisk samarbejde – bredt set. Danske Kirkers Råd er anerkendt for sit seriøse arbejde, og for det brede økumeniske netværk af både kirker og kirkelige organisationer, som her igennem fører dialog og tager fælles initiativer.

Så jeg vil gerne begynde med en stor tak til Anders Gadegaard
, for hans dedikerede og utrættelige arbejde for den økumeniske dialog og for synlige fælles tiltag. 
Danske Kirkers Råd befinder sig i en både spændende og udfordret tid i disse år. På den ene side bliver behovet for et fælles samtaleforum og handlingsigangsætter mere og mere nødvendigt, i forhold til et politisk system hvis uvidenhed omkring religion og kirker er bemærkelsesværdigt, og et samfund, som i stigende grad lukker sig om sig selv. Og på den anden side, oplever jeg den klassiske økumeniske dialog truet af blandt andet en tværkirkelig tendens, som forfladiger de teologiske pointer, og står svagt i både dogmatik og ekklesiologi. 

Vi har brug for en ægte økumenisk dialog 
– drevet af god teologi og en ægte anfægtelse i forhold til, at vi som kristne kirker er splittede, i en sådan grad, at vi end ikke kan dele nadveren sammen.

Som formand blev jeg sammen med et godt og stærkt sekretariat og et meget kompetent forretningsudvalg kastet ind i arbejdet, da politikerne på Christiansborg ville vise handling i forhold til de radikale imamer, der ved brug af skjult kamera fremkom med uhyrlige udsagn om at kvinder, der var blevet voldtaget ikke skulle gå til politiet, og at stening ville være en acceptabel afstraffelsesmetode. Problemet er, at man med den såkaldte ”Imam-lov” bevæger sig hidtil uset tæt på en krænkelse af vores grundlovssikrede religions- og forsamlingsfrihed. Man får mistænkeliggjort alle religiøse ledere, og behandler både veletablerede frikirker, Den katolske Kirker og det jødiske samfund og moderate muslimer på en uværdig måde. Og det værste er, at man med den vedtagne lov ikke rammer en eneste af de rabiate imamer, som er årsagen til loven.

Danske Kirkers Råd
 blev det naturlige organ, for påvirkning af det lovforberedende arbejde. Vi har holdt adskillige møder, haft kontakt til skiftende ministre, forberedt spørgsmål til udvalgsarbejdet i Folketinget, og deltaget i offentlige arrangementer. Vi nåede et stykke på vej, men sidder stadig tilbage med en ubrugelig lov.
Vi har også haft repræsentanter, der har fulgt ”Trossamfundsudvalgets” arbejde tæt, som vil fremføre vores synspunkter på udvalgets konference i Løgumkloster i slutningen af marts 2017. Også her er arbejdet blevet besværliggjort af et politisk ønske om at indføre strammere regler og mere kontrol. 
På opfordring fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd har vi haft en arbejdsgruppe nedsat, som har udarbejdet en lille bog om kristendommen. Bogen får titlen ”Noget om den kristne tro”. Vi arbejdet pt. med en udgivelse i samarbejde med Bibelselskabet. Det har været en spændende proces, at lave denne lille bog, som er udtryk for en fælles tilgang til kristendommen på tværs af kirkeskel. Resultatet blev drøftet på fællesmødet i januar, hvor de ortodokse kirker dog meddelte, at de ikke vil stå som medudgivere.


Danske Kirkedage fik et nyt tilsnit i København under overskriften ”Himmelske dage i København”. Man rykkede ud i byen og tog de åbne torve i brug for præsentationen af de mangfoldige tilbud, som kirkerne i Danmark arbejder med. Udenlandske gæster var inviteret til diverse workshops. Himmelske dage modtog Kristeligt Dagblads Initiativpris 2016. Tillykke med det til alle, som stod for dette fantastiske arrangement. Stafetten er nu givet videre til Viborg Stift og specifikt til Herning i 2019, der også vil blive afviklet under overskriften ”Himmelske dage.”
Foråret 2017 vil i Danske Kirkers råd komme til at fokusere meget på drøftelserne af den nye arbejdsplan, vi skal have godkendt på Årsmødet. Tiden er kommet til at fokusere endnu mere på Danske Kirkers Råds fokusområder. Der er enighed i sekretariat og forretningsudvalg om, at vi har en flot og retningsgivende formålsparagraf. Men mit bud vil være, at vi kommer til at se et styrket arbejde i forhold til at sikre tros- og religionsfriheden for alle i Danmark. De politiske dialoger vil blive intensiveret. Vi vil fortsætte det stærke fokus på klima, og vil søge et tættere og mere involverende samarbejde med Folkekirkens mellemkirkelige Råd om bl.a. helt migrantarbejdet. På fællesmødet var der også røster fremme om, at vi skal styrke den økumeniske dialog blandt unge, og sikre at der også er unge, som i fremtiden vil forske i området.

Danske Kirkers Råd har et ganske fantastisk sekretariat under Mads Christoffersens ledelse, der med relativt små midler når et fantastisk output. 

Jeg glæder mig til det videre samarbejde – og ser frem til at tage hul på vores nye arbejdsplan, med de relevante udvalg og grupper, og i en endnu mere offensiv dialog internet i kirkerne og udadtil med politikere, meningsdannere og relevante samarbejdspartnere.