ÅRSBERETNING 2016: MIGRANTMENIGHEDER

Med den øgede migration til Europa er migranters egne menigheder blevet en stadig mere synlig del af den kirkelige virkelighed i mange europæiske lande. Ofte er der dog ikke megen kontakt mellem det etablerede kirkeliv og de nye menigheder. Men sådan er det heldigvis ikke i Danmark takket være en efterhånden mangeårig tradition for at mødes til årlige inspirationskonferencer på tværs af sprog, kulturer, kirketraditioner og opholdsgrundlag.

Også i 2016 blev forskelligheden fejret, da vi for ottende gang inviterede til Migrantkonference på Kursuscenter Brogården i Middelfart en weekend i juni. Som tidligere år var formålet med konferencen at skabe et forum, hvor migrantpræster og ledere kunne dele erfaringer og visioner om at være menighed i Danmark, udvide deres kendskab til folkekirken og møde repræsentanter for forskellige dele af dansk kirkeliv. Præsterne kom fra omkring 25 af Danmarks godt 260 migrantmenigheder, fællesskaber og katolske sproggrupper og havde rødder i over 20 forskellige lande. I år var også flere nystartede farsitalende fællesskaber repræsenteret, hvor adskillige nykristne flygtninge er blevet døbt inden for de seneste år. 

Hovedtaler på konferencen var den anglikanske præst og islamkender Colin Chapman fra England, der holdt tre bibelrefleksioner over nytestamentlige tekster med temaet God´s people in an age of migration: Understanding our history and looking to God for the future. Mange gav udtryk for, at netop denne type bibelundervisning var noget, de savnede i en travl hverdag, hvor fuldtidsarbejde og ansvar for en aktiv menighed ofte ikke levner megen tid til fordybelse.   

En eftermiddag havde vi besøg af biskop Marianne Christiansen, der gav et overblik over folkekirkens historie og aktuelle udfordringer. Efterfølgende var spørgelysten stor, og biskoppen besvarede veloplagt spørgsmål fra ”Tror du på Gud eller dronningen?” til konkrete spørgsmål om folkekirkens økonomi og muligheder for brug af kirke¬bygninger. Biskoppen udtrykte glæde over denne mulighed for at møde så mange migrantpræster og få større forståelse for, hvordan folkekirken tager sig ud set med migrantøjne. Også en række workshops dannede rammen om livlige diskussioner mellem deltagerne om emner fra gudstjenesteliv og præstens rolle til børneopdragelse mellem kulturer og generationsskifte i migrantmenigheder.
 
Migrantkonferencen var arrangeret i et netværkssamarbejde mellem Danske Kirkers Råds migrantgruppe, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center. Præsternes ophold blev betalt af stiftsudvalg, menighedsråd, Den Katolske Kirke, Baptistkirken og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond. 
Hermed en stor tak for de år, migrantgruppen har eksisteret. Fremover vil Tværkulturelt Center overtage ansvaret for den årlige migrantkonference i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde og Kirkernes Integrations Tjeneste m.fl.