ÅRSBERETNING 2016: GRØN KIRKE

Grøn Kirke er et stykke økumenisk arbejde. Det er forankret i Danske Kirkers Råd, og det daglige arbejde med Grøn Kirke er siden 2009 blevet varetaget af Grøn Kirke Arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har gennem alle årene været en meget aktiv gruppe, og den består af repræsentanter fra Folkekirken, Folkekirkens Nødhjælp, Den katolske Kirke og KFUM og KFUK.

Grøn Kirke er netværk

Grøn Kirke-Gruppen indgår i en lang række samarbejder, og vi anser det for vigtigt, at vi både samarbejder med kirkelige så vel som ikke-kirkelige aktører. Vi samarbejder med bl.a. Danmission, KFUM-Spejderne, Center for Ungdomsforskning, m.fl. I 2016 samarbejdede Grøn Kirke med Aalborg Stift, Aarhus Stift, Roskilde Stift og Københavns Stift. Vi er en del af De europæiske Kirkers Miljønetværk, ECEN, og der indgår vi i internationale samarbejder. Vi er med i et Erasmus Plus projekt, hvor kirker fra Slovakiet, Tyskland, Sverige, Letland og Danmark arbejder sammen om at udvikle kirkelig undervisning om bæredygtighed. Arbejdsgruppen arbejder endeligt også sammen med bl.a. Energitjenesten i Danmark, gravere, arkitekter, universitetsfolk, landbrugskyndige og havekyndige.

En kirkelig opgave

Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde er teologisk, og vi mener, at kirker og kristendom i spørgsmål om klima og miljø har meget at bidrage med i forhold til det omgivende samfund. Vi mener, at kirker og kristendom kan byde ind med et religiøst-poetisk sprog, der taler om naturen som andet end en ressource, og hvor mennesker ses som ansvarlige forvaltere af Guds skaberværk. Kirkerne kan med deres forkyndelse også bidrage med et håbsperspektiv. 

Grøn Kirke-Gruppen argumenterer til stadighed for, at det også må være en kirkelig opgave at bære med på den grønne omstilling i samfundet. En af arbejdsgruppens vigtigste opgaver er derfor at inspirere hhv. kirker og kirkelige organisationer til at arbejde med miljø og bæredygtighed og til at lade sig registrere som Grøn Kirke og Grøn Kirkelig Organisation. De mange grønne kirker rundt omkring i landet udgør i dag et netværk, hvori man gensidigt inspirerer hinanden til at prioritere klima- og miljøhensyn i hverdagen og til at tænke det ind i deres praksis.

Grøn Kirke vokser
I 2016 rundede vi 171 grønne kirker og 9 grønne kirkelige organisationer. Grøn Kirke-Gruppen udgiver også en nyhedsmail, vedligeholder en Facebookside, en Instagramprofil og hjemmesiden, www.gronkirke.dk, og vi afvikler inspirationsdage, fyraftensmøder og andre events og relevante projekter. Nogle af disse er beskrevet nedenfor.


Himmelske Dage i København
I maj måned blev de Himmelske Dage afholdt i København, og Grøn Kirke havde sit telt på Rådhuspladsen. Rigtig mange kiggede ind til os i Grøn Kirke. Teltet var spændende indrettet. Det var rigt udstyret med genbrugsting, så den sofa man for eksempel fik sat sig i, kunne man efterfølgende købe med sig hjem. I teltet var der masser af program på. Der var debatter, information om hvordan man bliver Grøn Kirke, koncerter, meditationer og meget andet.

Den grønne perle i Kristuskransen
De omtalte meditationer i Grøn Kirkes telt under Himmelske Dage blev gennemført ud fra ”Kristuskransen”, der består af en række forskellige meditationsperler. Og som noget forholdsvist nyt er der kommet en grøn perle med i Kristuskransen. Det ser vi som et glædeligt udtryk for, at man nu også i den sammenhæng tænker natur og miljø sammen med den kristne tro. For det er jo det, vi i Grøn Kirke arbejdsgruppen synes er så vigtigt at fremme. Som det hedder i arbejdsgruppens formål, så skal vi ”styrke og inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis”.

Kirkens jorde

I juni måned holdt Grøn Kirke en velbesøgt og meget inspirerende konferencedag om kirkens jorde. Konferencen blev holdt i Odense, og den var nummer to i rækken af konferencer, som er holdt med det formål at indsamle og udbrede inspiration til kirkens forvaltning af sine jorde. Emnet spænder over kirkegårdsdrift, præstegårdshaver og driften af landbrugsjord, og nogle kan fortælle om, hvordan man stiller kirkens jord til rådighed som rekreative områder for byens eller landsbyens befolkning. Erfaringerne omkring brug er kirkens jorde er nu samlet i hæftet ”Kirkernes jorde kan skabe fællesskab – inspiration til bæredygtig og social brug af kirkernes jorder”.

Miljøskaber
De frivillige kirkelige organisationer har også Grøn Kirke arbejdsgruppens bevågenhed. Derfor har vi fået et godt samarbejde med KFUM-spejderne i Danmark, og sammen med dem har vi lavet et aktivitetshæfte med fokus på kristendom, miljø og forvalterskab. Aktivitetshæftet hedder ”Miljøskaber”.

Plant håb
Et af Grøn Kirkes nyeste projekter er ”plant håb”. Projektet har været under forberedelse i 2016, og det bliver bragt til udførelse i 2017. Plant håb er i hovedsagen et tilbud til alle kirker i Danmark om at plante et (æble)træ hos sig selv og samtidig medvirke til træplantning i for eksempel Myanmar eller Cambodia. Alt sammen som et håbstegn for verden. I projektet refereres tilbage til Martin Luther, der ifølge en legende blev spurgt om, hvad han ville gøre, hvis jorden gik under i morgen. ”Så vil jeg plante et træ” skulle han have sagt. Vi håber derfor, at man rundt omkring i de danske kirker vil benytte reformationsåret som en anledning til at plante et håb for fremtiden.

Således har Grøn Kirke arbejdsgruppen også i 2016 arbejdet for, at klima og miljø tages alvorligt i en kirke- og trosmæssig sammenhæng. 

Læs mere om Grøn Kirke her