ÅRSBERETNING 2016: HIMMELSKE DAGE I KØBENHAVN

Takket være mange mange menneskers indsats blev Himmelske Dage i København en stor success. Himmelske Dages sekretariat, opbakningen fra de mere end 60 medlemskirker og -organisationer, Styrelsen og mange frivillige kræfter stod bag det store arbejde. Vi har spurgt forskellige personer om at skrive om deres arbejde med og oplevelse af Himmelske Dage. Og så ser vi også frem til Himmelske Dage på Heden i 2019:

Hans Grishauge, formand for Himmelske Dage i København
Kirsten Weiss Mose, kommunikationsrådgiver i Københavns Stift
Bitten S. Kjær, formand for styrelsen for Danske Kirkedage
Jens Christian Kirk, Formand for den lokale komite i Herning

Himmelske Dage fra drøm til virkelighed
Af Hans Grishauge, formand for Himmelske Dage i København


Der var to ting der for mig var styrende for Himmelske dage. Det ene var udfordringen i Ebbe Kløvedal Reich’s citat:
"Når mennesket mister, Ånd, Tro, Fantasi og Fortælling, er der kun Pengene tilbage."
    
Eller som Pave Frans siger:
”Pengene er blevet til en kultgenstand og økonomien til diktatur, der er uden ansigt, og som ikke har noget virkeligt menneskeligt formål.”

Et kirkeligt folkemøde

Det andet var en samtale der fandt sted på Bornholm ved Folkemødet få uger efter Danske Kirkedage i Aalborg foråret 2013. Samtalen fandt sted efter et debatarrangement i Grundtvigsk Forums telt, hvor Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen havde deltaget. Vi stod en lille gruppe og kom til at snakke om kirkedagene i Aalborg og om Folkemødet som ramme om kirkedagene i København. 

Ideen om et kirkeligt folkemøde i hovedstaden voksede ud af samtalen og mange begejstrede ideer blev kastet op i luften.

Da biskoppen kom og bad mig være formand for projektet, blev disse to udsagn, kompasnåle for mig.
Jeg så for mig rammerne, som de ideer vi stod og legede med på Bornholm. Rammer som under forberedelserne tog form og fik udtryk af et marked med mange telte på pladserne, suppleret med samtalesofaer, liv, musik, sang, mad, oplæg, debatter, samtaler, gudstjenester og meget, meget mere, som indhold.

Et krydsfelt
Visionen var at skabe et krydsfelt mellem kultur, kirke og samfund i form af et folkeligt møde. 
Det skulle blive en festival, et eksistentielt samtalemarked for alle nysgerrige, søgende og livsglade sjæle – et marked, hvor der ville blive vendt op og ned på begreber som eksistens, ånd, etik, tro, ansvar, fantasi og fortælling.
Og hvor der skulle sættes dagsordner til inspiration og handling, hvor som helst ”Kirken” og ”Forsamlingshuset”.

Og sådan oplevede jeg det!

Jeg mener vi kom tæt på drømmen om et folkeligt møde, et møde mellem folk og kirke og de mange foreninger og organisationer, der arbejder med mennesker. Herfra var der en vis tilbageholdenhed.

Jeg synes det blev det samtalende mødested mellem ”Kirke og Forsamlingshus”, som vi satsede på. Det mødested, den festival, hvor samtalen om ånd, tro, fantasi og fortælling kunne blomstre.
Der var én der skrev til mig efterfølgende - et svar han, i en debat, havde givet på spørgsmålet om, hvordan fremtidens folkekirke skal se ud: 
”Svaret var let, for den skal selvsagt efterligne de himmelske dage, glide ind og ud midt i mellem alle slags mennesker, og så somme tider gå ind i et telt til en debat, en gård til salmesang eller en kirke til gudstjeneste. Jeg synes virkelig, at I har formået at få sat nogle standarder, som vi kan gå efter i de kommende år, her og der.”

Det var selvfølgelig ikke gratis at lave et sådant arrangement, men takket være enkelte fonde, Københavns Kommune og ikke mindst Provstierne i Københavns Stift, kunne vi netop beskæftige os med Ånd, Tro, Fantasi og Fortælling.

Himmelske Dage i København
Af Kirsten Weiss Mose, kommunikationsrådgiver i Københavns Stift

For tiden diskuterer vi de mange eksperimenter og kommunikationstiltag i anledning af reformationsjubilæet. Sælger vi ud af kirkens indhold? Taler vi med andre end os selv? Vigtige spørgsmål at stille sig i en tid, hvor vi står i fare for at drukne i informationsmylder.  Overvejelsen var også central for arbejdet med at udvikle det, der blev til Himmelske Dage i København 5.-8. maj 2016.

Vi ønskede at lave en festival, som skulle være henvendt til alle, som er nysgerrige, hvad angår tro
. Og vi besluttede tidligt, at når nu festivalen skulle henvende sig til andre end os selv, ville det være nærliggende at flytte den ud på gade og torve. Som traditionen byder det, når der er Danske Kirkedage, blev festivalen til i et samarbejde på tværs af kirkesamfund og organisationer i Danmark. Og det var netop dette bredde samarbejde på tværs af kirker, traditioner og kulturer, der gjorde det muligt at stable en festival af høj kvalitet og rækkevidde på benene.

Vores arbejdstitel for festivalen var ’samtale’.

I en tid, som synes mere fragmenteret og polariseret, end vi har set det længe, kan samtalen være den bro, der forbinder de positioner, som umiddelbart ikke kan nå hinanden og styrker de fællesskaber, der allerede er etableret. Men samtidig var det også vores ønske at skabe plads til eftertænksomhed og til at stille spørgsmål i stedet for, som vi er mange, der automatisk kommer til at gøre det, med det samme og uden tøven at jagte svarene. 

Programmet endte med at tilbyde de besøgende en mængde af forestillinger, gudstjenester, koncerter, debatter og andre arrangementer. Solen skinnede. Og københavnerne og de andre danskere, der befandt sig i Københavns Indre By i de dage, tog begejstret og nysgerrigt for sig af det himmelske tag-selv-bord. 

Himmelske Dage har føjet endnu et kapitel til historien om Danske Kirkedage. Og festivalen har gjort os mange erfaringer rigere. Nu er spørgsmålet, hvad erfaringerne skal bruges til?

Fakta om Himmelske Dage 5.-8. maj 2016:
408 arrangementer 
90 % af Danmarks kirkesamfund var involveret
1000 frivillige var hver dag involveret i Himmelske Dages arrangementer
261 frivillige hjalp til på pladserne
30.000 besøgte Himmelske Dage

Danske Kirkedage blev Himmelske Dage i København
Af Bitten S. Kjær, formand for styrelsen for Danske Kirkedage

Sikke et år! 2016 blev en stor fejring af Himmelske Dage i København. Det blev en folkelig begivenhed takket være en masse engagerede mennesker, der arbejdede økumenisk og åbent for at mange nysgerrige sjæle kunne tage del i Himmelske dage. Styrelsen kan se tilbage med stor taknemmelig på et sekretariat, tovholdere, arrangører, deltagere og de mange frivillige, der sørgede for, at Danske Kirkedage fik en fornyet tilstedeværelse i manges bevidsthed og blev til Himmelske Dage.
Styrelsens rolle og opgaver med Himmelske dage var at understøtte sekretariatet og derudover arrangere egne begivenheder. Med Himmelske Dages intentioner om mere samtale og flere åbne rum for udvekslinger, prøvede vi at flytte vores traditionelle evaluering af kirkedage ud i det offentlige rum. Vi havde et meget velbesøgt møde på Vor Frue Plads, hvor folk stimlede sammen om oplægsholdere, der på hver deres måde pegede på, hvilke perspektiver Himmelske Dage havde. Den frugtbare dialog mellem oplægsholdere og tilhørere er taget med i visionsarbejdet for det kommende arbejde.

Under Himmelske Dage stod Styrelsen for en fotoudstilling i Vor Frue Kirke med fokus på Danske Kirkedage 1970-1986. Udstillingen blev til for at genkalde Danske Kirkedages betydning i samfundet og pege på, hvilken betydning det havde, da det startede. Vi udgav også et lille hæfte med tekster og fotos til glæde for mange tidligere kirkedagsfolk og for nye, der ikke før havde været bevidst om Kirkedagenes oprindelse og indhold.

Slutteligt var styrelsen arrangører af afslutningsgudstjenesten om søndagen under Himmelske Dage. Det blev en festlig fejring af en stor kirkelig succes, og stafetten blev overdraget til Herning.

Himmelske Dage på Heden 2019
Alle medlemmer af Danske Kirkedage blev inviteret til Herning d. 1/10 2016 for at skabe visionerne for de næste Himmelske Dage i Herning i 2019. Sådan holdes gryden i kog og det økumeniske arbejde i bevægelse ved, at vi hele tiden mødes og holder fast i, at vi har brug Himmelske Dage hvert 3. år, og Himmelske Dage er en fest for de mange.
Styrelsen har allerede haft møder med det nye formandskab for den nye komité. Vi glæder os til arbejdet med Himmelske Dage på Heden i 2019. Optakterne er i gang og alle der må have lyst til at være med skal endelig byde sig til.

I 2016 var der valg til Styrelsen, der nu består af Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase), Henrik Bang Bjørgo (Den katolske kirke i Danmark), Poul Kirk, kasserer (Frikirkenet), Morten Hougaard Sørensen (KFUM og KFUK), Claus Mester, suppleant (Alpha Danmark), Bitten Schjødt Kjær, formand (FDF) og Mads Christoffersen, sekretær (Danske Kirkers Råd)

Himmelske Dage på Heden - Danske Kirkedage 2019 i Herning
Af Jens Christian Kirk, Formand for den lokale komite

Arbejdet med ”Himmelske Dage på Heden” er godt i gang og er efterhånden igennem sin første fase. Vi har i den lokale komite været fokuserede på at skabe en ramme for mest muligt frivilligt engagement, at få defineret det lærred som ”Himmelske Dage på Heden” skal foregå på og hvilken vision det skal ske ud fra.
Vi forventer snart at kunne invitere alle interesserede personer såvel som organisationer til at byde ind på programfladen gennem egne aktiviteter og i udvalgt og arbejdsgrupper.

Vi glæder os!