ØKUMENISK FORUM

ØKUMENISK FORUM

Økumenisk Forum er et samarbejdsforum for kirkelige organisationer, foreninger, menigheder og de folkekirkelige stifter. Her mødes repræsentanter fra 40 kirkelige organisationer og stifter for at drøfte fælles ønsker og behov og iværksætte fælles projekter.

Økumenisk Forum vælger fem repræsentanter til Rådet, som udgør et "Stående Udvalg".

Medlemmer af det Stående Udvalg: 

Thorsten Rørbæk (Formand), KFUM & KFUK
Maria Krabbe Hammershøy, Caritas Danmark 
Jakob Rönnow, FDF
Pia Duebjerg Andersen, Danske Baptisters Kvindenetværk
Rikke Høyer Lentz, KFUM-spejderne
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

Møder
Økumenisk Forum mødes to gange om året - begge gange sammen med Rådet. Du kan downloade referater fra tidligere møder her.

Styrelsen for Danske Kirkedage
Danske Kirkedage er organisatorisk en del af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. Danske Kirkedage ledes af en styrelse, der består af en formand samt yderligere fire medlemmer. Formanden og de øvrige medlemmer af styrelsen vælges af Økumenisk Forum. Se styrelsens medlemmer her.