Arkiv for Nyheder

Kom med til Taizé i efterårsferien

Turen til Taizé er arrangeret af KFUM og KFUK i samarbejde med FDF. Man skal være medlem af en de to organisationer, for at deltage.
KFUM og KFUK tilbyder et velskomstmedlemssakb for 75 kr til personer mellem 18 og 30 år
Der er mulighed for at stige på bussen i enten Aarhus eller Vejle

Fra: lørdag 12. oktober 2019 Til  søndag 20. oktober 2019

Pris:    Fra DKK 1.500

Hvad er Taizé?
Taizé er et økumenisk fællesskab i Sydfrankrig. Det er både kendt og anerkendt for at være et sted, som åndeligt søgende unge opsøger pga. den dybe og stærke spiritualitet, som hersker der. Ordet økumenisk betyder “tværkirkelig” eller “fælleskirkelig”, og således er der brødre fra hele verden og mange forskellige kirkelige baggrunde samlet dér. Fællesskabet blev stiftet i kølvandet på 2. verdenskrig i 1949. I dag består Taizé af over hundrede brødre fra mange forskellige lande. Fællesskabet ønsker at udleve et tegn på forsoning mellem splittede kristne og mennesker.
Er det noget for mig?

Unge mennesker er i stadigt stigende antal kommet til Taizé gennem årene. De kommer fra alle kontinenter og tager del i de ugentlige møder. Et ophold i Taizé er en mulighed for at søge fællesskab med Gud og andre i bøn, sang, stilhed og refleksion. Det er muligt at opdage eller genopdage en indre fred, en mening med livet og en ny ressource i hverdagen. Man kan vælge at deltage i daglige bibelrefleksioner eller gå i stilhed en hel uge.

Hverdagen i Taizé
Hverdagen i Taizé af præget af at leve under simple forhold, deltage gudstjenester, sang og bøn. Det forventes desuden, at man som besøgende udfører en daglig tjans, som fx rengøring eller madlavning, og deltager i den daglige ‘Bible study’. Der deltager som regel unge fra hele verden, og der er rig mulighed for at blive klogere på egen og andres kristne tro og tvivl.
Er du nysgerrig på, hvilken slags gudstjeneste, du kan forvente dernede, så har flere kirker i Danmark til tider Taizégudstjenester.

Læs mere om Taizé på deres hjemmeside: https://www.taize.fr/da


Praktisk info

Prisen inkluderer transport, rejseforsikring samt kost og logi hos Taizé.
Turen til Taizé er arrangeret af KFUM og KFUK i samarbejde med FDF. Man skal være medlem af en de to organisationer, for at deltage.
KFUM og KFUK tilbyder et velskomstmedlemssakb for 75 kr til personer mellem 18 og 30 år
Der er mulighed for at stige på bussen i enten Aarhus eller Vejle

Læs mere her

 

Taizé. Foto: Mads Christoffersen

Dét kan vi lære af Tyske kirkedage

​Af Christian ​Arffmann, Folkekirkens mellemkirkelige Råd

De tyske evangeliske kirkedage har netop været afholdt i Dortmund. Poul Kirk og Mads Christoffersen fortæller, hvad der gjorde størst indtryk på dem, og hvad vi i Danmark kan lære af Tyske Kirkedage


Såvel de danske som de tyske kirkedage har tradition for at byde på et stort Mulighedernes Marked. Her et billede fra Kirkernes Verdensråds stand på Mulighedernes Marked på Kirchentag 2019 i Dortmund. Foto: Ivars Kupcis/WCC.

Ikke lang tid efter, at Himmelske Dage på Heden var vel overstået i Herning, var der også mulighed for at tage til kirkedagsfestival længere sydpå – nemlig de tyske evangeliske kirkedage i Dortmund. Bibelordet, der stod som overskrift for kirkedagene, var: ”Was für ein Vertrauen” (Hvad er det, I stoler på? 2. Kongebog kap 18, vers 19).

Kirkedagene bød på over 600 arrangementer, både gudstjenester, foredrag, debatter, teater, koncerter, udstillinger mm, og der blev diskuteret tro, religion, globale udfordringer. Kirkedagene spiller en vigtig rolle for den kirke- og samfundsdebatten i Tyskland, og således var præsident Frank-Walter Steinmeier og kansler Angela Merkel også at finde blandt deltagerne.

 

Poul Kirk, Formand for styrelsen for Danske Kirkedage/Himmelske Dage, og Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, deltog i de tyske kirkedage, og fortæller nedenfor om, hvilke indtryk og erfaringer, de tager med hjem fra Dortmund:

Poul Kirk
Hvad gjorde mest indtryk på Tyske Kirkedage?

120.000 kirkedagsgæster i en by på 600.000 indbyggere. Hele den indre del af Dortmund var et festivalområde. Undergrundsbanen, bybusserne og lokalbanerne havde fået ændret køreplanerne til ”Kirchentags-køreplaner”. Åbningsgudstjenesten på Ostentor, hvor den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier henvendte sig direkte til de 15.000 gudstjenestegæster med ordene: ”Kære brødre og søstre: Vores verden har brug for kirken – og jer”. Og et andet højdepunkt med aftenandagten til Hansaplatz med ca. 10.000, der deltog i fællessangen og lovsangen efterfulgt at lystænding med 10.000 stearinlys. Det var stærkt.

Hvad kan vi i Danmark lære af Tyske kirkedage?

Vi kan lære  – og har allerede lært meget af de tyske kirkedage:

For det første, at det offentlige rum er blevet kirkens rum med gudstjenester, koncerter, debatter mv.

For det andet, at kirkens budskab i en sekulariseret verden står skarpt og stærkt, så der er noget at forholde sig til.

For det tredje, at kirkedagene er blev folkets kirkedage – og at værtsbyens indbyggere er meget bevidste om værtsrollens betydning    

 

Mads Christoffersen:

Hvad gjorde mest indtryk på Tyske Kirkedage?

Forbundspræsident Steinmeier appellerede i sin åbningstale til, at kirkerne gik med i kampen for et retfærdigt samfund og imod en hver form for ekstremisme og radikalisering. Tyske Kirkedage har en tyngde og en politisk opbakning, der er imponerende, men også opbakningen fra kirker og kirkelige foreninger. Jeg bemærkede især, hvor mange unge, der deltog. 30% af deltagerne på Tyske Kirkedage er under 30 år gamle. Jeg hørte, at gennemsnitsalderen på Tyske Kirkedage er lavere end i resten af samfundet. Det er en helt naturlig ting for spejderforeninger og lokale ungdomsgrupper fra kirker i hele landet at tage med.

Der er en enorm bredde i programmet. Men der er også kant. Især fyldte antisemitisme, klimakrisen og flygtninge ved Europas grænser meget i programmet og i det fælles udtryk.

Både debatter, korarrangementer og de fælles gudstjenester gjorde et stort indtryk på mig. Hver aften sluttede af med lysandagt, hvor alle deltagere sang, bad sammen og tændte lys hos hinanden. Det var meget bevægende.

Hvad kan vi i Danmark lære af Tyske kirkedage?

Vi kan være stolte af Danske Kirkedage. I København kom vi ud i byrummet. I Herning indtog vi hele byen. Det minder meget om, hvad der skete i Dortmund. Da der var Tyske Kirkedage i Berlin i 2017 var vi en større delegation af sted fra Herning og fra styrelsen for Danske Kirkedage. Her tog vi med os, at mangfoldighed i programmet er givende for kirkedage. Men et fælles ord fra Bibelen kan være med til at samle og skabe den røde tråd. I Herning var det således ’Gå med…’, som vi således kunne kredse om i mange forskellige sammenhænge i gudstjenester og debatter. Jeg er spændt på, hvad der bliver det samlende udtryk i Roskilde i 2022. Også strukturen i dagsprogrammet på Himmelske Dage på Heden var inspireret af Tyske Kirkedage. Det fungerer godt at begynde dagen med en bibelrefleksion. Det kan være fra en prominent kirkeperson, en politiker eller en engageret lægperson. Så har vi et fælles bibelsk udgangspunkt at gå ud i bylivet på. Men også en fælles afslutning om aftenen kan vi tage med fra Tyskland. Og så er der det gode spørgsmål om, hvordan vi får flere unge med. Det håber jeg i stigende grad vil lykkes. Det er berigende, når unge og ældre sammen er med til at præge mangfoldigheden på kirkedagene.Tyske kirkedage

I Tyskland holdes Deutscher Evangelischer Kirchentag og Deutscher Katholikentag skiftevis hvert andet år. Indimellem holdes der også økumeniske kirkedage, og det bliver der næste gang, når Frankfurt am Main er vært for Økumeniske kirkedage, altså for både de katolske og lutherske kirker, i 2021.

TAK for Himmelske Dage På Heden

​Himmelske Dage på Heden samlede tusindvis af mennesker i Herning i Kristi Himmelfartsdagene 30 maj til 2 juni 2019 til mere end 400 enkeltarrangementer. Kirker, kirkelige organisationer, frivillige og ikke mindst den lokale komite i Herning har alle ydet en imponerende indsats for at få Danmarks største økumeniske begivenhed på benene. Og det lykkedes! Resultatet var ganske enkelt imponerende, og viser, hvad et økumenisk fællesskab kan sammen i al sin levende mangfoldighed.

På vegne af Danske Kirkers Råd vil vi gerne takke alle deltagere og arrangører, der var med på rejsen frem mod Himmelske Dage på Heden og til de fire fabelagtige dage i Herning. Her var der show i Boxen med 1800 gospelsangere og 7.000 deltagere. Der var U2-gudstjeneste, Mulighedernes Marked med debatter, samtaler og musik. Der var undergrundsgudstjeneste, Taize-andagter, foredrag med internationale gæster, jubilæumsgudstjeneste med Hendes Majestæt Dronning Margrethe, undergrundsgudstjeneste i parkeringskælderen, samtaler om tro, om verdensmålene, om mission, forfølgelse, liturgi og meget meget mere. Kristeligt Dagblad har løbende skrevet fra og om Himmelske Dage.

Men man kan genopleve Showet i Boxen, afslutningsgudstjenesten og se et sammendrag af aktiviteterne på Himmelske Dage på Heden hos TV Midt/Vest og DR. Vi glæder os allerede til at holde Danske Kirkedage i Roskilde 2022, hvor alle er inviteret med. Styrelsen for Danske Kirkedage ser frem til et godt samarbejde med lokale kræfter i Roskilde, der de kommende tre år vil være med til at forme arrangementerne sammen med Roskilde og de nationale kirkesamfund og kirkelige organisationer.  

I har sikkert allerede læst adskillige artikler om Himmelske Dage på Heden. Men I kan også se sammendrag fra Himmelske Dage på Heden, Showet i Boxen og afslutningsgudstjenesten på DRs hjemmeside og TV Midt/Vest.

Showet i Boxen: https://www.tvmidtvest.dk/saerlige-begivenheder/det-himmelske-show

Sammendrag af Himmelske Dage på Heden: https://www.tvmidtvest.dk/saerlige-begivenheder/himmelske-dage

Afslutningsgudstjenesten: https://www.dr.dk/tv/se/gudstjeneste-i-dr-kirken/tv-gudstjenester-3/gudstjeneste-fra-himmelske-dage-pa-heden

Fotos mm fra Himmelske Dage på Heden kan hentes her: https://www.himmelskedage.dk/gense-himmelske-dage/

På glædelig gensyn i Roskilde 2022!

Danske Kirkers Råd var igen i år med på Folkemødet

​Danske Kirkers Råd var igen i år med på Folkemødet. Det er 9. år, vi er med i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord sammen med 10 andre kirkelige organisationer og kirkesamfund. I alt deltog mere end 100.000 mennesker på Folkemødet 2019 til godt 3000 arrangementer.

Der var både bagende solskin, storm, torden og regn på årets Folkemødet. Den mangfoldighed i vejret afspejler meget godt den mangfoldighed, som Folkemødet er og danne rammen om af debatter, underholdning, fællesskaber, samtaler og meget mere. Det var helt umuligt at nå at være med i alle de arrangementer, der måtte vække ens interesse, da foreninger, organisationer, partier og mange andre sammenslutninger mødtes på kryds og tværs gennem fire dage på Bornholm.

Det er tiende år, der holdes Folkemøde i Allinge. Danske Kirkers Råd har været med de sidste 9 år i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord. Udover det økumeniske telt er der en række andre kirkelige aktører tilstede på Folkemødet. Folkekirken har sit eget telt ligesom også Grundtvigsk Forum og Indre Mission også har det.

I år var Danske Kirkers Råd med til at sætte fokus på nogle kirken og verdensmålene. Således fulgte vi op på samtalerne fra Verdensmålscafeen på Himmelske Dage på Heden. Danske Kirkers Råd var arrangør af åbningsdebatten i teltet Mellem Himmel & Jord netop om kirken og verdensmålene, hvor Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder, ledte en spændende debat mellem Karen Klint (S), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp). Henrik Kaas (Frikirkenet), Pia Risør Bjerre (De Grønne Pigespejdere) og Daniel Nørgaard (Den katolske Kirke). Derefter fulgte en spændende samtale om håb og handling i klimakrisen med bioetiker Mickey Gjerris, generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen (Folkekirkens Nødhjælp), Esther Michelsen Kjeldahl (Den Grønne Studenterbevægelse) og Tonny Jacobsen (Frikirkenet). Desuden var Danske Kirkers Råd sammen med Frikirkenet værter for en samtale om tro med Naser Khader og Morten Messerschmidt ud fra vores udgivelse Noget om den kristne tro.


Efter tre dage med masser af aktiviteter i teltet sluttet vi som vanligt af med en flot økumenisk gudstjeneste i Allinge Kirke.  
Teltet Mellem Himmel & Jord emmede af liv, gode debatter og koncerter gennem hele Folkemødet. Takket være en flot indsats fra lokale frikirkefolk fra Bornholm var der kaffe og kage til de mere end 3.000 besøgende, der kom forbi teltet. Danske Kirkers Råd ser frem til Folkemødet 2020 og det fortsatte gode samarbejde mellem kirker og kirkelige organisationer i teltet Mellem Himmel & Jord.
Folkemødet er et imponerende møde mellem politikere, organisationer og tusindvis af besøgende med debatter og samtaler om alt mellem himmel og jord. Som nationalt råd af kirker og kirkelige organisationer ønsker Danske Kirkers Råd fortsat at være en del af dette levende møde i årene fremover.
Se hele programmet for teltet Mellem Himmel & Jord her: www.himmel-og-jord.dkNy formand: Biskop Peter Fischer-Møller

​På sit årsmøde 11 maj 2019 valgte Danske Kirkers Råd enstemmigt biskop Peter Fischer-Møller som ny formand. Han afløser biskop Henrik Stubkjær, der har været formand siden 2016.

Det er et velkendt ansigt, der nu er valgt som formand for Danske Kirkers Råd. Biskop Peter Fischer-Møller sidder allerede i forretningsudvalget og har i en lang årrække siddet med i Grøn Kirke og har i høj grad været med til at styrke kirkernes klima- og miljøarbejde lokalt i Roskilde Stift og i resten af landet.

I forretningsudvalget sidder desuden Biskop Peter Skov-Jakobsen (Københavns Stift), Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), kasserer Aase Rønkilde (Københavns Domkirke) og Thorsten Rørbæk (KFUM/K).

Foto: Bo Nygaard Larsen

Henrik Stubkjær takker af som formand

​Ved årsmødet i Danske Kirkers Råd 11 maj 2019 sluttede biskop Henrik Stubkjær sin treårige valgperiode som formand i Danske Kirkers Råd. Der lød en stor tak til ham for sin store indsats for det økumeniske samarbejde i Danmark gennem de sidste år både som formand for Danske Kirkers Råd og som engageret i biskop for Himmelske Dage på Heden.

Generalsekretær Mads Christoffersen lagde i sin takke tale til Henrik Stubkjær særlig vægt på hans engagement i kirken både i det lokale, det nationale og det globale. Læs talen her.  

På vegne af Forretningsudvalget, Rådet, Økumenisk Forum, Danske Kirkedage og sekretariatet vil jeg sige et par ord – en tak for dit store arbejde som formand for Danske Kirkers Råd.

”I skal være mine vidner i Jerusalem og i Judæa og Samaria og lige til Jordens ende”

Ordet Oikoumene – økumeni kommer netop fra denne passage i Apostlenes gerninger og betyder hele den beboede jord. Og det er nogenlunde der, hvor du engagerer dig. Både i det helt lokale, rundt om i stiftet, endda København og derfra ud i den store verden.

Med dit mangeårige engagement som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, din tid som studenterpræst, og på Diakonhøjskolen og DKG favner du bredt både i din præstegerning og i dit organisatoriske engagement og forankring. Det gælder også dit virke som biskop i Viborg Stift. Her er det ikke kun de tjenestelige samtaler med de lokale præster der fylder i kalenderen, det gør et utal af bestyrelsesposter også i diverse lokale, nationale og globale foreninger og organisationer. Send vores varmeste tanker til din sekretær Mette Nielsen, der må have helt utrolige evner til at håndtere din kalender og dine mange kontakter.

Da nogen foreslog dig som en kommende formand for Danske Kirkers Råd var der enighed om, at det skulle være her i begyndelsen af din embedsperiode som biskop, fordi det helt sikkert ville vælte ind med invitationer og opfordringer om mange andre formandsposter – og de fik ret. Hvad enten det gælder på den lille Skærrum Mølle i Vestjylland eller i det globale fællesskab af lutherske kirker.

Din indsats som formand har været imponerende. Du er uden tøven kommet drønende fra Viborg til København til et utal af møder i forretningsudvalget, i Rådet og ikke mindst i ministeriet. Med din autoritet og organisatoriske sans, din brede anerkendelse og din egen anerkendende tilgang til andre har det været en fornøjelse at arbejde sammen med dig – også når du overfor ministeriet måtte gøre det klart, hvad imamloven og trossamfundsloven ville komme til at betyde af uheldige virkninger for helt almindelige troende og levende trosfællesskaber. Tak for at være med til at styrke den økumeniske dialog og dannelse og understreget vigtigheden i at vi styrker arbejdet med Grøn Kirke.

Din indsats som både biskop og formand for Danske Kirkers Råd i forbindelse med Himmelske Dage på Heden har været beundringsværdig. Du har engageret dig selv og engageret både menigheder, præster, foreninger og den økumeniske bredde i det midtjyske. Men også når det gælder økonomisk støtte fra ministeriet har du trådt i karakter for det økumeniske arbejde og udtryk i Danske Kirkedage. Takket være en flot indsats af lokale kræfter, både frivillige og lønnede, de kirkelige organisationer, de nationale kirker og dig som biskop og formand bliver Himmelske Dage på Heden i sandhed en levende mangfoldighed, der viser dansk kirkeliv i al sin bredde både i det lokale og det globale. Sammenfaldet mellem dit bispeembede og formandsposten i Danske Kirkers Råd og dit personlige enorme engagement kan kun vække glæde og taknemlighed.

Det har været en spændende periode med dig som formand – også når det gælder de strategiske overvejelse vi havde i begyndelsen af din periode om, hvor det er, at Danske Kirkers Råd viser sit særkende og hvad det er vi skal fokusere på i disse år.

Jeg selv oplever dig som en mand, der åbner grænser frem for at bygge mure. Alligevel ved jeg, at du sidste år selv byggede et stendige på grunden ved dit sommerhus. Og det er der al mulig grund til at være imponeret over. Din kone Karen fortalte, at I var ved at bygge nyt sommerhus og at der helt sikkert ville blive brug for nogle bærbuske til haven. Derfor giver vi i Danske Kirkers Råd dig to blåbærbuske, der kan brede sig på sommerhusgrunden. Som det økumeniske arbejde er det ikke kun de prydende blomstertræer i højden, men også den levende underskov af buske, der skal bære frugt.

Tak til dig, Henrik, for det gode samarbejde, for gode samtaler, for organisatorisk klarsyn, globalt udsyn og menneskelig indsigt.

Tak for dit brændende arbejde for den store kirkelighed som den virkelighed, der både gælder gudstjenester, struktur, omsorg og ansvar for vores medmennesker og skaberværket – for Oikoumene, i Jerusalem, Judæa, Samaria, Viborg, Herning og København – ja helt til Jordens ende! – TAK!

Tag med Værkstedet GudstjenesteLIV til to dages konference med Wild Goose

​Tag med Værkstedet GudstjenesteLIV til to dages konference med Wild Goose
LIVING WITH THE BIBLE – Glasgow 28.-29. august 2019


HVEM STÅR FOR KONFERENCEN?

Konferencen forestås af Wild Goose Ressource Group (WGRG), der har tilknytning til Iona Community og Church of Scotland.
Alle tre medlemmer (John Bell, Jo Love og Graham Maule) har i årevis arbejdet med salmer, gudstjeneste og menighedsliv på nye, skæve, fantasifulde og åbne måder. De vil alle medvirke under konferencen.
Konferencesproget er engelsk.
Se mere om Wild Goose Ressource Group: https://www.wildgoose.scot/about/

HVORDAN ER PROGRAMMET?

Onsdag:
INTRODUCTIONS & Testimonies (The Bible and I)
1) THE BIBLE – HEARD OR READ ...looking at the advantages and disadvantages of a printed Bible for everyone.
2) A BOOK OF GENRES..exploring the range of types of literature in daily life, their equivalent in the Bible and noting how we seldom offer the Bible the same range of attention we give to secularbooks. (poetry, biography novels etc)
3) EXPERIENCING THE STORY IN WORSHIP..How passages of scripture can become real when experienced in liturgy rather than just heard.
4) VISUALISING THE BIBLE …a workshop to discover emotional and experiential ways of dealing with a text rather that purely intellectual.
5) SINGING THE SCRIPTURE.
Torsdag:
6) THE BIBLE AND IMAGINATION..indicating how our imagination is needed sometimes to unlock the text
7) TWO FORMS OF CORPORATE REFLECTION for use in churches or small groups.
… og mere endnu – men konferencen er endnu ikke planlagt færdigt.

HVORFOR ER VÆRKSTEDET GUDSTJENESTELIV MEDARRANGØRER?

Med Bibelselskabets nye bibeloversættelse, der udkommer i 2020, er der en oplagt mulighed for på mange forskellige måder at arbejde med Bibelen, så den fornemmes som vedkommende og livsnær - for alle aldre, i sang og musik, i forståelsen af at den rummer stor mangfoldighed og mange genrer, i gudstjeneste og samtalegruppe, med fantasi og nysgerrighed. …..

PRIS:
Deltagelse i konferencen incl. frokost koster kun 90 £. Deltagerne sørger selv for rejse og ophold (da der er forskellige ønsker til standard af overnatning, og deltagerne flyver fra forskellige lufthavne og på forskellige tidspunkter)
Vi øser gerne ud af gode råd og erfaringer….
Et rimeligt skøn er, at hvis man flyver til Edinburgh, tager luftshavnsbussen til Glasgow (1 time), og f.eks. overnatter tirsdag – fredag, vil det kunne gøres for omkring 4000 kr incl konferencegebyret. Dertil kommer så forplejning ud over frokost samt transport i Danmark.

HVOR MANGE?

Konferencen er økumenisk, og der er plads til tyve danske deltagere, gerne fra flere forskellige konfessioner. Der vil også være deltagere fra Church of Scotland, Iona Community og andre kirkesamfund.

HVORDAN TILMELDER JEG MIG?

Tilmelding kan allerede nu ske til Tine Illum, mail: TI@KM.DK mrk ”Living with the Bible”.


Er det relevant at rejse på økumenisk studietur til Bossey i 2019?


D. 1. - 4. april 2019 kunne vi, Rie Burfelt og Maria Sandborg, med støtte fra Det Økumeniske
Studielegat, deltage i en studierejse til Bossey og Taizé, som udvalget for Global Kristendom
i Roskilde Stift havde arrangeret for præster, menighedsråd og kirkens ansatte. Temaet var:
“Økumeni i teori og praksis”.
I denne rapport vil vi gøre rede for vores vurdering af, om der er grund til at genoplive den
gamle økumeniske tradition med at rejse til Bossey - om det er relevant for os (og andre) i
2019.

Da vi i vores daglige arbejde i Kirke på vej i Roskilde Stift samarbejder på tværs af de
forskellige kirkeretninger i byen, fandt vi det relevant at deltage i studieturen til det sted, hvor
der gennem mange år har været tradition for at rejse til for at blive klogere på økumenisk
teologi. Vi oplever nemlig i det daglige både, hvordan økumeni i praksis kan bringe ny
inspiration til vores arbejde - og også, hvordan der ind imellem kan være udfordringer
forbundet med at arbejde tværkirkeligt, da vi har så forskellig tradition og praksis. På denne
tur deltog både folk fra folkekirken, Vineyard, Pinsekirken samt repræsentanter fra Danske
Kirkers Råd.

På turen mødtes vi med repræsentanter
fra både den lutherske, katolske og ortodokse kirke,
samt besøgte det økumeniske klosterfællesskab Taizé i Frankrig. Det er interessant, at
frikirkerne ikke traditionelt set har været med i det internationale økumeniske arbejde, men
begynder at være det. Det er særligt interessant for vores gruppe, som var afsted, fordi en
stor del af os repræsenterer Vineyard, Pinsekirken mv. I vores arbejde i Roskilde oplever vi i
øjeblikket et godt samarbejde mellem frikirkerne og folkekirken (fx om arrangementet
“Roskilde Lovsynger” i Natkirken i Roskilde Domkirke, som er arrangeret i et samarbejde
mellem byens fri- og folkekirker. Så vores oplevelse af den praktiske økumeni er i højere
grad mellem folke- og frikirker, end mellem ortodokse, katolikker og lutheranere.

Det var berigende
at høre om den nuværende økumeniske situation på verdensplan - og
samtidig kunne det have været godt at bruge mere tid på erfaringsudveksling med de andre
deltagere på turen. Flere gange på turen var der nogen, som spurgte: “Hvad er det der
Vineyard egentlig?”.. og da den ortodokse leder af Bossey Fr. Ioan Sauca underviste om
helligåndsteologi og om, at det, der skal til for at få mennesker til at fylde kirkerne, er at have
Evangeliet/Jesus i centrum, så kunne vi forstå på repræsentanter fra Vineyard, at det faktisk
er en praksis, de allerede har. Det kunne have været berigende og spændende, at bruge
mere tid blandt deltagerne på at tale om de udfordringer, vi hver især står overfor, og at
trække på hinandens viden og erfaringer.

Lidt af dette var dog en del af turens program, da vi flere gange dagligt havde fælles
andagter, som deltagerne skiftedes til at stå for. Her fik vi en fornemmelse af de forskellige
kirkeretningers måde at udtrykke troen på den samme Kristus på - og vi kunne lade os
inspirere af hinandens praksis. For noget af det, vi står tilbage med, er en oplevelse af, at vi
på nogle få dage gik fra at være en gruppe mennesker fra forskellige kirkeretninger, som
ikke kendte hinanden i forvejen (og som måske kunne have nogle fordomme om hinandens
praksis), til faktisk at kende hinanden - og give hinanden et kram i lufthavnen, da vi sagde
farvel den sidste dag. Det, tror vi, er noget af det, som gør det økumeniske arbejde muligt i
2019 - at dem, fra de andre kirkeretninger ikke blot er nogle, som har en praksis, som virker
​fremmed og svær at identificere sig med - men at vi faktisk kender dem, og måske i
fremtiden vil have større tendens til at ringe til en af de andre deltagere for at høre, om de vil
komme ud i vores kirkelige sammenhæng og fortælle om, hvordan det nu lige var, de gjorde
det med frivillige og lederskab… eller med musik/sang.. eller med... Programmet var en
smule tætpakket, så der kunne sagtens have været lagt lidt procestid/gruppearbejde ind i
programmet. Undervisningen var forholdsvis teoretisk, og siden temaet for turen var
“Økumeni i teori og praksis”, kunne der godt have været en lidt mere praktisk dimension i
undervisningen. Selvfølgelig fik vi mulighed for at opleve økumeni i praksis i det økumeniske
klosterfællesskab Taizé.

Vi synes også, det kunne have været berigende at møde nogle af de studerende på Bossey
og høre om deres bevæggrund for at være der.
Alt i alt var det meget berigende og lærerigt at være afsted, og det synes vi i høj grad er
relevant for både os - og for andre i 2019. Især hvis der også i fremtiden er fokus på, at det
er en tværkirkelig gruppe, som rejser sammen, så der også, ligesom vi oplevede det, kan
erfares hvad økumeni er gennem relationer. Vi vil skrive et blogindlæg på
​http://www.kirkepaavej.dk/ om nogle af de oplevelser og erfaringer, vi tager med os fra turen.

Maria sandborg og Rie Burfelt

En dansk delegation på besøg i Bossey. Foto: Mads Christoffersen

Don Bosco Youth Net tilbyder kursus

​​DBYN arrangerer et kursus i Kursus om interkulturel og interreligiøse dialog i Tyskland (Benediktbeuern) fra den 26. august til den 2. september 2019. Målet er at give ​ungdomsledere (18-30 år) værktøjer til at tilbyde værdibaseret bistand til unge i aktiviteter (enten på på europæisk plan eller lokalt / nationalt plan). Vi vil diskutere interkulturalitet, inter- men også intra-religiøs dialog (med besøg i den lokale moske og klosteret) samt virkeligheder og problemer, som ungdommen står over for i dag. Læs mere her

Velkommen til Alpha Danmark Netværkskonference 21. sept. i Odense

​​Netværkskonference med Paul Davie

Velkommen til en festlig dag i Sankt Hans Kirke i Odense, hvor vi fokuserer på udvikling af inviterende fællesskaber og inspirerer hinanden med vores erfaringer med Alpha!

Paul Davie er regional leder for Alpha International i Europa og Mellemøsten.
 Indtil 2018 var han leder for Alpha Skotland.
Paul har tidligere været præst for en levende kirke i Aberdeen, Skotland.​

​Praktisk
Skt. Hans Kirkes Sognehus Skt. Hans Plads 2, 5000 Odense
Der er gratis parkering ved kirken, som ligger i gåafstand fra Odense Banegård.

Prisen er 100 kr.inkl. kaffe og frokost,som betales kontant eller med MobilePay på dagen.
​Spisning på restaurant Colombus er for egen regning.
Sessionerne med Paul Davie er på engelsk og vil blive tolket.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske på info@alphadanmark.dk inden 15. september 2019 med angivelse af,om du vil med på restaurant Columbus.Vi glæder os til at se dig!

Læs mere her