Da repræsentanter for Danske Kirkers Råds medlemskirker mødtes til rådsmøde i Den Serbisk-Ortodokse Kirke i Sydhavnen var det til et alsidigt mødeprogram. Ud over nyt fra sekretariatet, arbejdsgrupperne og Himmelske Dage i Silkeborg rummede programmet bl.a. oplæg og samtale om bibelsk sjælesorg og sjælesorg for unge. Og så blev der skålet og budt velkommen til Emil Bjørn Hilton Saggau, Danske Kirkers Råds nye generalsekretær. 

Der duftede både af kaffe, kage og røgelse, da Ivan Sulejic fra Den Serbisk-Ortodokse Kirke bød velkommen til mødet og fortalte lidt om det hus, vi befandt os i. Gæstfrihed er en vigtig del af den serbiske tradition, fik vi at vide, og det mærkede vi. 

Derudover bød Danske Kirkers Råds formand Peter Birch også velkommen til mødet og særligt til Emil Saggau, som tiltræder som generalsekretær d. 1. februar. Generelt bar mødet præg af forventning til det nye, der skal komme, og af en stor tak til særligt Sofie Larsen Kure, som har fungeret som konstitueret generalsekretær siden december. 

Simon Kangas Larsen, projektleder for Himmelske Dage i Silkeborg, var med online fra et Himmelske Dage-arrangement i Aarhus. Han fortalte om temaet 'Løfter blikket', om Himmelske Dage som Kirkernes Folkemøde, om de forskellige himmelske udvalg og meget mere. På himmelskedage.dk kan man både finde al praktisk information, og så kan man på hjemmesidens forside tilmelde sig nyhedsbrevet, blive frivillig og dele sin ide. 

På dette rådsmøde var der desuden valg til styregruppen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS). Danske Kirkers Råd står for at udpege én fra Den katolske Kirke og én fra frikirkerne. I den seneste periode har de udpegede været Sigurd Sverre Stangeland, som genopstillede, og Palle Flyger, som ikke genopstillede. Baptistkirken indstillede Vibeke Dalsgaard, som altså sammen med Sigurd Sverre vil engagere sig i det vigtige arbejde i KMS' styregruppe den næste periode. Tak til dem for deres fremtidige arbejde og til Palle Flyger for sin tid i KMS. 

Et rådsmøde er både en god anledning til at mødes og være sammen med hinanden og til at blive inspirerede af gode input "udefra". Denne gang fik rådsmødet besøg af Synne Garff, centerleder for Center for Tro, Tab og Traumer, som fortalte om bibelsk sjælesorg. Hun holdt et oplæg om bl.a. den bibelske sjælesorgs karakteristika, inddragelse af bibeltekster og moralsk skade. Herefter blev emnerne behandlet i en samtale mellem Synne Garff, Eleonora Skov Andersen, teolog og terapeut, og Daniel Nørgaard fra Den katolske Kirke. De delte erfaringer og tanker om bibelen som redskab i samtale, trauma healing, sjælesorg og forsoning - også med input fra rådsmødets deltagere. 

Til sidst blev mødet rundet af med manér, idet vi sammen skålede og hilste på den nye generalsekretær Emil Saggau. 

Categories:

Comments are closed