Danske Kirkers Råds generalsekretær har netop modtaget dette års dialogpris af foreningen Dialog Forum. I sin begrundelse fremhævede medlem af priskomiteen Stine Bosse Mads Christoffersens mangeårige engagement i dialogen mellem repræsentanter fra forskellige religioner og i det økumeniske arbejde herhjemme og ude i verden.

Det var en bevæget og glad Mads Christoffersen, der modtog årets dialogpris ved et flot arrangement i Københavns Universitets festsal den 13. november 2023. Her var tætpakket med repræsentanter fra forskellige trossamfund, af politikere, kulturpersonligheder og menneskerettighedsforkæmpere. Dialogprisen overrækkes hvert år til en person eller en forening, der har ydet en særlig indsats for dialogen i Danmark.

Det konkrete dialogarbejde, som Mads Christoffersen fik prisen for, var for dialogen i Danske Kirkers Råd og for dialoginitiativerne gennem Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne (2008-16) i Danmark og deres dialogarbejde med partnere i Mellemøsten gennem samarbejdet Danish-Arab Interfaith Dialogue (2012-16). De senere år har Mads Christoffersen deltaget som gæst ved Danmissions dialogkonferencer i Libanon og desuden fokuseret på dialog gennem sin uddannelse som konfliktmægler.

I sin takketale lagde Mads Christoffersen vægt på dialogens nødvendighed – ikke kun for at skabe fred og forståelse, men også for at vi kan blive hele som mennesker: ”Vores tilværelse som mennesker afhænger af vores relation til medmennesket og verden omkring os. I vores umenneskeliggørelse af den anden, af naturen og verden, umenneskeliggøres vi selv”, sagde han og tilføjede: 

”Det er helt grundlæggende for os mennesker at være i forhold til andre. Dialogen er derfor ikke, at vi overøser den anden med al vor visdom, galde eller gode intentioner. Men at vi ser og høre den anden, og deler vores erfaringer, frygt, sorg, uenigheder og håb. Det er i dette åbne og nysgerrige møde med den anden, at vi gøres hele som mennesker.”

Blandt de tidlige modtagere af dialogprisen kan nævnes Puk Damsgaard, Uzan familien, Jens Stoltenberg, Benny Andersen, Peter Fischer-Møller, Anders Gadegaard mfl.

Dialog Forum arbejder bl.a. med at fremme demokrati og menneskerettigheder, kultur og religionsforståelse, dannelse og socialt ansvar. Læs mere på https://dialogforum.dk/

Categories:

Comments are closed