Tirsdag den 26. januar blev der afholdt et virtuelt møde blandt Nordisk-Baltiske samarbejdspartnere. Dette årlige møde […]
Lovforslag om tvangsoversættelse af prædikener på andre sprog end dansk møder massiv kritik nationalt såvel som internationalt.
Grégoire de Fombelle/WCC
Et enigt Danske Kirkers Råd besluttede på sit møde den 14. januar 2021 at offentliggøre rådets henvendelse til statsminister og kirkeminister om det planlagt lovforslag om oversættelse af prædikener på andre sprog end dansk.
I Grøn Kirke ønsker vi i endnu højere grad at kunne inspirere og understøtte jeres arbejde i de lokale kirker. Derfor vil vi fremover tilbyde alle eksisterende og kommende grønne kirker at indgå i et partnerskab med Grøn Kirke.
Caritas Danmark blev enstemmigt optaget i Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd på Fællesmødet 14. januar 2021
LIVESTREAMET ØKUMENISK GUDSTJENESTE TORSDAG D. 21. JANUAR 2021 kl. 19.00 under temaet for den økumeniske bedeuge for kristen enhed 2021: ”Bliv i min kærlighed, og I skal bære megen frugt” (jfr. Johannesevangeliet kap. 15, vers 5-9)
Mindst én gang om året finder 'Bedeuge for kristen enhed' sted som en påmindelse til kristne om at være ét, for at verden skal tro, sådan som Jesus beder for i Johannesevangeliet 17,21. I år finder bedeugen sted fra den 18. januar til den 25. januar, og temaet er “Bliv i min kærlighed. Så skal I bære rig frugt” (jf. Joh 15,1-17).
En kommende lov om oversættelser af prædikener på andre sprog end dansk har trukket en del medieopmærksomhed på det sidste. En sådan lov virker mistænkeliggørende over for trossamfund over en bred kam og skaber unødigt meget arbejde for de mange menigheder, der prædiker på andre sprog. Det er et brud med den danske tradition for frihed og mangfoldighed, mener Danske Kirkers Råd.
Grøn Kirke har netop fået bevilliget næsten 700.000 kr. som svar på to ansøgninger til Den […]
På grund af stigende smitte er der indført yderligere restriktioner i hele landet. Restriktionerne gælder frem […]
Modtag vores nyhedsbrev