Også i 2024 arrangeres der selvfølgelig Kirkevandring i København; sådan har det været siden 1955, men den snart 70-årige går nu nye veje og flytter til et senere – og varmere – tidspunkt på året.

Kirkevandringen i København tilrettelægges af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark i samarbejde med Sankt Pauls Kirke (luthersk, folkekirken) Jerusalemkirken (metodistisk), Sankt Ansgars Kirke (romersk-katolsk), Sankt Alexander Nevskij Kirke (russisk-ortodoks), St. Alban’s Church (anglikansk) og Svenska Gustavskyrkan (luthersk), og den har traditionelt ligget i den årlige internationale økumeniske bedeuge for kristen enhed (d. 18.-25. januar). Men under Corona-nedlukningerne var vi nødt til at tænke i nye baner, så i 2022 blev Kirkevandringen holdt i forsommeren. Det faldt i så god jord hos mange, at vi nu gentager succesen:

Kirkevandringen 2024 finder sted tirsdag d. 28. maj

– stadig med start i Sankt Pauls Kirke kl. 18.30 og derefter via de fire forskellige ruter rundt hos de øvrige medvirkende kirker til fælles afslutning i Gustavskyrkan.

Forbindelsen til bedeugen opretholdes ved, at bedeugens tema stadig også er tema for Kirkevandringen – i år er det taget fra Luk. 10,27: Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv.

Desuden gør vi brug af en anden erfaring fra Coronatiden og holder en

økumenisk gudstjeneste på Kirkevandringens ”plads” tirsdag d. 23. januar.

Det er kl. 19.00 i Sankt Ansgars Kirke; temaet er Du skal elske din næstes kirke, og hvis man ikke har mulighed for at deltage i kirken, kan man følge med via livestream på katolsk.mediaplatform.dk.

Vel mødt til begge arrangementer!

Categories:

Comments are closed