Billeder: Sille Arendt

I en tid præget af polarisering og en ofte uforsonlig debat i det offentlige rum mødes kristne og muslimske ledere i Danmark årligt til konference i Kristent-Muslimsk Samtaleforum. Således også i år, hvor kristne og muslimer mødtes i Hvidovre under temaet "Køn, religion og spiritualitet".

På konferencen deltog bl.a. Gerrit Marseille fra Frelsens Hær, som i fem år har været med i styregruppen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum på vegne af Danske Kirkers Råd. Han oplevede årets konference som både god og engagerende. Temaet om køn, religion og spiritualitet var ifølge ham noget af det, som "engagerede en del mere og gav en livlig diskussion omkring bordene". Temaet blev både behandlet i en panelsamtale om de religiøse traditioners tilgang til køn og kønsroller og fra en religionssociologisk vinkel med fokus på forskelle i mænds og kvinders tilgange til religion og spiritualitet. 

Emnet skriver sig ind i den større historie, at KMS ikke er eller har været bange for at tage svære emner op. Og samtaleforummet blev da også etableret under karikaturkrisen i 2006. Kristne og muslimske ledere i Danmark så et fælles behov for at danne netværk med hinanden og skabe et rum med god tid til samtale. Gennem årene har de årlige konferencer medført både kendskab og venskab på tværs. Netop vigtigheden af relationer peger også Gerrit på: "Det er fortsat vigtigt, at troende mennesker viser, at de kan være i det samme rum, kender hinanden og knytter relationer. Det er min erfaring, at mange, som er med i KMS-arbejdet, værdsætter denne mulighed for dialog og venskab. Der er i forvejen ikke mange fora som dette".

Formatet for KMS-konferencerne giver også god mulighed for netop det relationelle - for at lære hinanden at kende og opbygge kenskab og venskab. Deltagerne er nemlig sammen fra fredag til lørdag, og ifølge Gerrit skaber det et bedre udgangspunkt for at lære hinanden at kende end det gamle format. Og gode relationer er ikke kun vigtigt for den enkelte men også for samfundet. Peter Birch, som er biskop i Helsingør og formand for Danske Kirkers Råd, deltog også på Kristent-Muslimsk Samtaleforums konference.  ”Når vi skal modstå den polarisering og uforsonlighed, som vi kan møde i den offentlige debat, er det vigtigt, at vi mødes i samtaler på tværs af lighed og forskelle i vores samfund – både om det vi er enige om og det vi er uenige om,” udtaler Peter Birch.

Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes hvert år af en styregruppe bestående af fem kristne og fem muslimer.
Forummet faciliteres af Folkekirke & Religionsmøde.
• Læs mere om Folkekirke & Religionsmøde her: https://religionsmoede.dk/
• Læs mere om Kristent-Muslimsk Samtaleforum her: 
Konferencer og rapporter | religionsmoede.dk

Det er fortsat vigtigt, at troende mennesker viser, at de kan være i det samme rum, kender hinanden og knytter relationer.
- Gerrit Marseille, deltager i årets KMS-konference

Categories:

Comments are closed