Sitemap
addthis-area

 

Hvad er Danske Kirkers Råd?

Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. I Danske Kirkers Råd samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde. 

Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed. Danske Kirkers Råd giver kirkerne og organisationerne mulighed for at bygge relationer, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi. Danske Kirkers Råd er en ressource for kirkerne og de kirkelige organisationer. Samtidigt støttes kirkerne til at være en ressource for hinanden og giver mulighed for at udtale sig med en fælles stemme.

For at se hvordan Danske Kirkers  Råd er organiseret, kan du se et organigram her og læse om Danske Kirkers Råds opbygning.

Danske Kirkers Råds formål og gøremål er udtrykt gennem vedtægterne og arbejdsplanen.

Læs også om Danske Kirkers Råds medlemskab.

Baggrund

Danske Kirkers Råd er et resultat af fusionen mellem Danske Kirkers Samråd og Det økumeniske Fællesråd. De to organisationer med hver deres baggrund og historie valgte i 2004 at arbejde sammen indenfor samme organisation.

Danske Kirkers Råd er med 15 kirkesamfund og 40 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg den bredeste og største økumeniske organisation i Danmark.