Tag arkiv for “ årsmøde “

Kirkeministeren besøger Danske Kirkers Råds Årsmøde

Kirkeminister Joy Mogensen besøgte Danske Kirkers Råd på årsmødet 20. juni 2020. Her deltog hun i en samtale med formand Peter Fischer-Møller. I samtalen kom hun både ind på sin personlige livs- og troshistorie og reflekterede over kirkernes klimaengagement, den sociale sammenhængskraft og kirkernes situation under Corona-krisen.

'Oh, what a Joy!’ gengiver Kirkeminister Joy Mogensen i sin fortælling om sin mor og jordemoderens glædelige udtryk, da hun kom til verden i Canada for lige godt 40 år siden. Sådan begyndte Joy Mogensens liv og hendes fortælling om sin egen personlige rejse. På årsmødet i Danske Kirkers Råd 20. juni kom hun både ind på sin personlige historie og sine tanker om det at være kirke i Danmark anno 2020.

I sin samtale med formand Peter Fischer-Møller takkede hun Danske Kirkers Råds arbejde med Grøn Kirke og opfordrede samtidig kirken til at gå videre med klimadagsorden: ”Tak for, at I har været med til at lade det spire og gro. Men som kirke skal vi beslutte om, vi vil være med til at tage springet til den grønne dagsorden. (…) Hvem skal beslutte, hvordan jordene bliver omstillet? Der må kirken være med til at finde den balance. Den grønne dagsorden kan blive et stort slagsmål. Vi har prøvet med mange bække små. Men vi må tage et større skridt nu. Vi skal være med at forme vores fremtid som kirke. Kirken er flere steder. Når vi lægger en grøn dagsorden ind i kirken, kommer der en ekstra dimension i vores trosliv”, sagde kirkeministeren.

Men kirken har også en vigtig funktion både i byen og på landet og er med til at styrke sammenhængskraften. ”Det hænger sammen med det sociale aspekt af kirkens arbejde. Der vokser en følelse af tomhed. I mange små samfund, er der mange ting, der er lukket. Men kirken er der til at danne ramme om et fællesskab”, understregede kirkeministeren.

Samtalen med kirkeministeren kom også ind på Corona-krisen og nedlukningen af kirkerne over en længere periode. ”Det har været forfærdeligt at lukke kirkerne, når man er ansat til at fremme kirkens arbejde”, sagde kirkeministeren, da det kom til nødvendigheden af at lukke kirkerne.

Afslutningsvis kom kirkeministeren ind på forholdet mellem staten og tros- og kirkesamfundene. Her understregede hun, at det er vigtigt, at trossamfundene henvender sig til hende og fortæller, hvilke ønsker og forventninger de har. Trossamfundene uden for folkekirken skal overveje, hvilke vilkår, de ønsker sig, om det er de samme forhold som folkekirken, man ønsker sig eller mere præcis, hvordan vi kan fremme trossamfundenes vilkår i Danmark. ”Det er op til jer at invitere mig til den samtale”, sluttede kirkeminister Joy Mogensen med en åben invitation til den fortsatte samtale.

Af Mads Christoffersen, Generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Årsmøde i Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd holdt årsmøde 20. juni 2020 i Købnerkirken i København. Det blev en begivenhedsrig dag med både en samtale med kirkeminister Joy Mogensen, gudstjeneste og et tæt pakket forretningsmøde. Her blev bl.a. en ny arbejdsplan for 2020-22, nye vedtægter og årsberetningen for 2019 vedtaget.
Af Mads Christoffersen, Generalsekretær i Danske Kirkers Råd​​​

Danske Kirkers Råds årsmøde blev i år holdt i Købnerkirken og samlede godt 45 deltagere – heraf var en håndfuld deltagere med på Zoom. Kun 14 dage inden blev det klart, at mødet faktisk kunne afholdes som et fysisk møde efter måneders nedlukning og kun meget begrænset fysisk mødeaktivitet. Mødet blev åbnet med en gudstjeneste ved Tonny Jacobsen, formand i Frikirkenet. Han kom i sin prædiken bl.a. ind på troen og livet under corona-krisen, der betød lukning af kirker og isolation af den enkelte.

Samtale med kirkeministeren
Kirkeminister Joy Mogensen deltog på årsmødet i en samtale med formand Peter Fischer-Møller. Her fortalte kirkeministeren både om sit eget liv og tro, men hun kom også omkring kirkernes klimaengagement, kirkens betydning i samfundet og kirken under corona-krisen. Afslutningsvis inviterede hun kirke- og trossamfundene til en fortsat samtale om deres ønsker og forventninger og om forholdet mellem staten og trossamfundene.

Himmelske Dage i Roskilde og ny landssekretær
Projektleder Verena Irming-Pedersen orienterede om arbejdet med Himmelske Dage i Roskilde 2022. Den lokale komite er sammensat og godt i gang med arbejdet. Efter visionsdagen i marts er en bred vifte af udvalg godt i gang med forberedelserne.

Formand for styrelsen Poul Kirk fortalte om ansættelsen af Anne Mie Skak Johanson som ny landesekretær for Danske Kirkedage. Hun er ansat under Folkekirkens mellemkirkelige Råd i en stilling finansieret af Kirkeministeriet. Hun skal bl.a. sikre det kontinuerlige arbejde med Danske Kirkedage og således sikre, at der også i fremtiden er sammenhæng mellem de forskellige Kirkedage-arrangementet.

Årsberetning 2019
Danske Kirkers Råds fokus på Grøn Kirke, kirkernes frihed og lige vilkår, økumenisk dialog og dannelse og ikke mindst Danske Kirkedage er blevet styrket de sidste år. I årsberetningen for 2019 har formændene for de forskellige arbejdsgrupper sammen med andre medspillere i Danske Kirkers Råds arbejde skrevet om det mangfoldige arbejde det sidste års tid.

Læs Årsberetningen for 2019 her

Vedtægter
Desuden blev også et sæt nye vedtægter for Danske Kirkers Råd vedtaget. De nye vedtægter har været under udarbejdelse siden Fællesmødet 2019 og godkendt først ved Rådsmødet i januar og nu ved Årsmødet. Sidste gang vedtægterne blev justeret var i 2015 og man fandt det nødvendigt at justere vedtægterne i forlængelse af sidste års svindelsag i Danske Kirkers Råds.

Læs de nye vedtægter her

Arbejdsplan 2020-22
En ny arbejdsplan for de kommende 3 år blev vedtaget på årsmødet. Her kan man læse om, hvad Danske Kirkers Råd er og skal. Men også visionerne for de fire fokusområder Grøn Kirke, Frihed og lige vilkår, Økumenisk dialog og dannelse og endelig Danske Kirkedage er beskrevet. Endelig kan man også læse om de mange netværk, Danske Kirkers Råd er en del af både herhjemme og ude i verden.

Læs Arbejdsplan 2020-22 her

Ny kasserer valgt
I forbindelse med valget til Danske Kirkers Råds forretningsudvalg blev provst Detlef von Holst fra Holbæk Provsti valgt som ny kasserer. Han afløser Aase Rønkilde Pedersen, der har været kasserer i Danske Kirkers Råd siden 2011. Biskop Czeslaw Kozon fra Den katolske Kirke var på valg og genopstillede. Biskop Kozon blev genvalgt til forretningsudvalget.

Vellykket årsmøde i Danske Kirkers Råd

Lørdag d. 2. juni afholdte Danske Kirkers Råd årsmøde i Svenska Gustafskyrkan i København.

Tro, åndsfrihed og religiøs praksis

Årsmødet blev indledt med en samtale med fokus på religionslovgivningen og vilkårene for tro, åndsfrihed og religiøs praksis i Danmark. Ingrid Ank (formand for foreningen Åndsfrihed, Dan Rosenberg Asmussen (formand for Det Jødiske Samfund) og professor Lisbet Christoffersen, RUC, gav hver deres syn på temaet.

Her blev der bl.a. givet udtryk for vigtigheden til at forsvare den andens ret til at have sine synspunkter uanset, at man var uenige i dem.
Åndsfriheden stækkes, når man vil indføre forbud i stedet for diskussion og oplysning. Den verserende debat om omskæring af drengebørn​ er med til at presse muslimer og jøder. Det har været af stor betydning, at Danske Kirkers Råd er gået ind i den debat og har forsvaret retten til omskæring.
De kommende år vil byde på andre eksempler på pres på religionsfriheden. De religiøse friskoler er allerede ’i kikkerten’ og de første stemmer for et forbud mod barnedåb er rejst i den offentlige debat. Arbejdet for tros- og åndsfrihed er påkrævet og det vil ikke blive mindre i de kommende år – tværtimod. Arbejdet for åndsfrihed handler imidlertid ikke om, at vi som religiøse alle er enige, men derimod også skal have modet til at diskutere forskellene trossamfundene i mellem, det gælder også forholdet f.eks. internt i de enkelte kirkesamfund.  

Himmelske Dage på Heden
​Der blev orienteret om arbejdet ved sekretær for den lokale komite Anne Mie Skak Johanson.

Under Himmelske Dage på Heden kommer der til at være aktiviteter rundt om i Herning i kirker, på pladser og andre lokaliteter som f.eks. Kulturhuset og VUC samt Boksen.

Åbningsgudstjenesten kommer til at foregå på Torvet med hundredvis af korsangere. Afslutningsgudstjenesten kommer til at foregå i Birk lidt uden for Herning Centrum. Man kan ikke bestille mad og overnatning. Det skal man selv sørge for. Men der arbejdes på at finde privat indkvartering. Der kommer en campingplads ude ved Messecenteret.

Udpluk fra programmet: Gudstjenester, debatter, bypilgrimsvandringer, børneaktiviteter, folkekirkemøde, koncerter, værnspræster, kirkekaffebord, gospel, salmesang, bøn for nationen. DSUK holder deres 100 års jubilæum på Himmelske Dage. Olav Fykse Tveit (WCC), Humphrey Peters, Biskop Musa (LWF), Broder Aloïs (Taize), Kardinal Arborelius (Sverige) er invitereret af organisationer og arbejdsgrupperne og deltager. Der er et samarbejde med genbrugsforretninger med forskellige arrangementer.

Der kommer et stort show i Boxen under temaet ’Gå med’ med forskellige kunstnere, sangere, kor mm. Der skal gerne være 6-7000 deltagere.

Kirker og organisationer kan stadig sende program ind. Send til Anne Mie Skak Johanson eller Karin Vestergaard .

Den 15 september afholdes der visionsdag i Huset 7 i Herning, hvor programmet drøftes.

VALG

Valg til Forretningsudvalget
På valg:
•    Lone Møller-Hansen, Baptistkirken. Genopstillede ikke.
•    Tonny Jacobsen, Pinsekirken. Genopstillede.

Baptistkirken opstillede Bent Hylleberg​.
​Bent Hylleberg er valgt til Forretningsudvalget, som således består af
​Biskop Henrik Stubkjær, Biskop Peter Fischer-Møller, Thorsten Rørbæk , Biskop Czeslaw Kozon , Aase Rønkilde, Tonny Jacobsen  og Bent Hylleberg.

Valg til stående udvalg
To medlemmer var på valg:
​Christian Frovin, Y’s Men træder ud før tid. Der skulle således findes en  kandidat for 2 år
​Karen-Bolette Berg, De Grønne Pigespejdere genopstillede

Der blev holdt valg til Stående Udvalg: Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp, og Gorm Skousen, Ys Men stillede op. Desuden genopstillede Karen-Bolette Berg.

​Birthe Juel Christensen blev valgt for 3 år
​Karen-Bolette Berg blev valgt for 2 år
​Gorm Skousen blev ikke valgt.

​Stående Udvalg består således af: Jakob Rønnow, FDF, Karen-Bolette Berg, Thorsten Rørbæk, KFUM& KFUK, Pia Duebjerg Andersen, Baptisternes Kvindenetværk og Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp.

​Valg til Styrelsen for Danske Kirkedage
På valg:
​Morten H. Sørensen, KFUM & KFUK. Genopstiller ikke

Desuden skulle vælges foreløbigt for 1 år afløser for:
​Henrik Bang Bjørgo, Den Katolske Kirke.
​Bitten S. Kjær, FDF

​Poul Kirk er valgt som formand i stedet for konstitueret formand
​Jens Christian Meldgaard (under KFUM&KFUK) vælges som repræsentant for 3 år
​Kaare H Nielsen, Den katolske Kirke, vælges for 1 år
​Rasmus Ottesen, FDF, er valgt for 1 år.  

​Styrelsen for Danske Kirkedage består således af:  Formand Poul Kirk, Frikirkenet , Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd , Kaare H. Nielsen, Den katolske Kirke , Rasmus Ottosen​, Jens Christian Meldgaard.

​Valg til Folkekirkens Nødhjælps Råd

Danske Kirkers Råd har tre repræsentanter siddende i FKNs Råd. Man sidder i Rådet for 3 år ad gangen. På valg:
​Maria Andersen. Frelsens Hær. Genopstillede.
​Ulla Pinborg. Den katolske Kirke. Genopstillede.
​Pia Duebjerg Andersen. Baptistkirken. Genopstillede.​Valg af Danske Kirkers Råds repræsentant i Bibelselskabets
repræsentantskab
Danske Kirkers Råd kommer med i Bibelselskabets repræsentantskab fra 31 maj 2018. Vi skal have fundet en person til at repræsentere Danske Kirkers Råd fremover.
Jens Christian Meldgaard vil fremover repræsentere Danske Kirkers Råd

Årsmøde 2018

”Religionslov – hvad bliver det næste?” er temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde den 2 juni 2018 kl. 10-16 i København. 

Vær med til en samtale mellem
-    Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet
-    Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund
-    Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed

En samtale om både den nyeste lovgivning på religionsområdet og den aktuelle debat, der er i fuld gang. Samtalen ledes af Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet.

Tilmelding senest 20 maj til dkr@danskekirkersraad.dk – det koster kr. 300 at være med ved hele mødet

ALLE er velkomne til mødet hele dagen eller kun til samtalen og den efterfølgende gudstjeneste. Men kun repræsentanter og suppleanter har stemmeret ved årsmødets forretningsdel om eftermiddagen, hvor der bl.a. er valg til Forretningsudvalget, Stående Udvalg og styrelsen for Danske Kirkedage. Det er derfor VIGTIGT, at alle kirkesamfund og kirkelige og kirkelige organisationer er med.

 
Religionslov – hvad bliver det næste?


Danske Kirkers Råds Årsmøde
2. juni 2018Dagen indledes med samtale mellem

Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet
Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund
Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed


Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Alle 4. 2100 København K
Tilmelding senest 20. maj til dkr@danskekirkersraad.dk
Pris: 300 kr. for hele dagen.


PROGRAM

 
9:30     Ankomst. Morgenkaffe med brød.

10:00    Velkommen
ved generalsekretær Mads Christoffersen

10.15     Religionslov – hvad bliver det næste?
Samtale om lov for trossamfundene og debatten om omskæring, religiøse friskoler, religiøs beklædning osv. Hvor er vi på vej hen i synet på religiøs praksis og religion i samfundet?
Mellem
-    Professor Lisbet Christoffersen,
-    Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund
-    Ingrid Ank, formand for Forerningen Åndsfrihed
 
Samtalen ledes af Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet.
                                                                      
11.15    Gudstjeneste
    
12.00    Frokost
     
13.00     Årsmøde
   ​
16.00    Tak for i dag

 
Tilmelding senest 20. maj 2018
Send en mail til dkr@danskekirkersraad.dk og angiv venligst hvor meget af dagen du ønsker at deltage i.
Det er vigtigt at alle medlemskirker og -organisationer er repræsenteret.


Betaling:
Det koster 300 kr. at være med. Beløbet indbetales på vores konto i Merkur Bank: 8401 1166299.  
Eller via Mobile Pay: 65355. Husk at angive navn.
     


 
Religionslov – hvad bliver det næste?


Danske Kirkers Råds Årsmøde
2. juni 2018Dagen indledes med samtale mellem

Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet
Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund
Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed

Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Alle 4. 2100 København K
Tilmelding senest 20. maj til dkr@danskekirkersraad.dk
Pris: 300 kr. for hele dagen.
PROGRAM

 
9:30     Ankomst. Morgenkaffe med brød.

10:00    Velkommen
ved generalsekretær Mads Christoffersen

10.15     Religionslov – hvad bliver det næste?
Samtale om lov for trossamfundene og debatten om omskæring, religiøse friskoler, religiøs beklædning osv. Hvor er vi på vej hen i synet på religiøs praksis og religion i samfundet?
Mellem
-    Professor Lisbet Christoffersen,
-    Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund
-    Ingrid Ank, formand for Forerningen Åndsfrihed
 
Samtalen ledes af Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet.
                                                                      
11.15    Gudstjeneste
    
12.00    Frokost
     
13.00     Årsmøde
     Dagsorden sendes separat.

16.00    Tak for i dag

 
Tilmelding senest 20. maj 2018
Send en mail til dkr@danskekirkersraad.dk og angiv venligst hvor meget af dagen du ønsker at deltage i.
Det er vigtigt at alle medlemskirker og -organisationer er repræsenteret.Betaling:
Det koster 300 kr. at være med. Beløbet indbetales på vores konto i Merkur Bank: 8401 1166299.  
Eller via Mobile Pay: 65355. Husk at angive navn.
     

Læs mere på www.danskekirkersraad.dk
”Religionslov – hvad bliver det næste?” er temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde den 2 juni 2018 kl. 10-16 i København.

Vær med til en samtale mellem
-    Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet
-    Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund
-    Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed

En samtale om både den nyeste lovgivning på religionsområdet og den aktuelle debat, der er i fuld gang. Samtalen ledes af Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet.

Tilmelding senest 20 maj til dkr@danskekirkersraad.dk – det koster kr. 300 at være med ved hele mødet

ALLE er velkomne til mødet hele dagen eller kun til samtalen og den efterfølgende gudstjeneste. Men kun repræsentanter og suppleanter har stemmeret ved årsmødets forretningsdel om eftermiddagen, hvor der bl.a. er valg til Forretningsudvalget, Stående Udvalg og styrelsen for Danske Kirkedage. Det er derfor VIGTIGT, at alle kirkesamfund og kirkelige og kirkelige organisationer er med.

Vellykket årsmøde i Danske Kirkers Råd

​’Kirken som håbsbærer’ var temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde. Her var der samtaler om kirkens rolle i samfundet. Der var økumenisk gudstjeneste og træplantning og så blev en ny arbejdsplan vedtaget for de kommende tre år.

Vi har et håb
om en ny himmel og en ny jord,
hvor kærligheden bor,
hvor Kristi livgivende ånd
breder sig i mennesker og mellem mennesker,
hvor lidelsen er lidt,
hvor døden er stridt,
og graven er tom som på opstandelsens dag.

(fra håbsbekendelsen ved årsmødets gudstjeneste)

Samtale om håb

Danske Kirkers Råd holdt sit årsmøde 29 april i Baptistkirken på Amager, Købnerkirken. Det var en særdeles vellykket dag med et alsidigt program, der havde fokus på håbet og kirkens opgave. Dagen blev indledt i kirkens cafe Julius med en samtale mellem teaterdirektør Jon Stephensen og formand for Danske Kirkers Råds Henrik Stubkjær om tro, håb og kærlighed – hvad betyder disse begreber og hvordan kan vi som kirker tale håb ind i et samfund præget af sekularisme, klimakrise og til tider håbløshed? Samtalen kom både ind på gudstjenestens betydning som et helle i konkurrencesamfundet, Pave Frans’ encyklika om kirken og klimaet, Himmelske Dage og religionsmødet. Samtalen blev ledet af Else Marie Nygaard, journalist på Kristeligt Dagblad. 

Gudstjeneste og træplantning
Der var økumenisk gudstjeneste i Købnerkirkens smukke kirkesal under ledelse af Baptistkirkens generalsekretær Lone Møller-Hansen med prædiken af Henrik Stubkjær og bønner og læsninger af repræsentanter fra både frikirker og Den katolske Kirke. Ved gudstjenestens afslutning gik alle udenfor for at plante et træ på pladsen uden for kirken. Træplantningen skete som led i kampagnen 'Plant håb i verden', som er sker i  samarbejde mellem Grøn Kirke, Danmission og Folkekirkens Nødhjælp i Reformationsåret 2017. Med inspiration i anekdoten om Martin Luther, der svarede på spørgsmålet: ”Hvad ville du gøre, hvis verden gik under i morgen? Så ville jeg plante et æbletræ i dag” plantes træer i Reformationsåret. I Danmark sker det ved lokale kirker, i provstier, i samarbejde med skoler mm. Ude i verden – i Cambodja og i Myanmar – plantes træer som led i kampagnen for at bevare skov og træer i områder udsat for skovhugst og erosion.

Ny arbejdsplan og nye medlemmer

Ved eftermiddagens årsmøde blev en ny arbejdsplan drøftet og godkendt. Arbejdsplanen er resultatet af en længere periode med drøftelser i Rådet, Økumenisk Forum, Forretningsudvalget og på sekretariatet om Danske Kirkers Råds kerneopgaver. Årsmødet valgte at snævre opgaverne ind i forhold til tidligere for at styrke indsatsen på områder som forholdet mellem kirke og stat, økumenisk dialog og dannelse, Danske Kirkedage og Grøn Kirke. Tidligere fokusområder som migrantmenigheder og religionsdialog ønsker Danske Kirkers Råd at fortsætte med i andre netværk, men ikke som arbejdsgrupper under rådet. 

Ved årsmødet blev Areopagos valgt ind som nyt medlem af Økumenisk Forum. Styrelsen for Danske Kirkedage fik et nyt medlem, nemlig Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.  

Flygtninge i fokus på årsmøde

Med overskriften ’Jeg var fremmed, og I tog imod mig’ havde Danske Kirkers Råds årsmøde den 21 maj 2016 særlig fokus på flygtninge og kirkens rolle i deres møde med Danmark. Her blev både de teologiske aspekter og konkrete eksempler på mødet mellem danskere og flygtninge drøftet.

Danske Kirkers Råds årsmøde indledtes med en flot økumenisk gudstjeneste i Vor Frue Kirke med bl.a. korsang ved Destiny Choir, hvor der blev prædiket over vores ansvar over for mennesker i nød og på flugt. Gudstjenesten blev ledet af afgående formand Anders Gadegaard med korte prædikener af bønner af flere repræsentanter.

Herefter mødtes deltagerne i Trinitatis sognehus, hvor indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen talte om gæstfrihed som teologisk paradigme. Her blev grundigt gennemgået forskellige bibelske eksempler på mødet med fremmede og teologiske eksempler på, hvordan vi bør imødekomme den fremmede. Herefter fulgte konkrete eksempler på kirkers og kirkelige organisationers møde med flygtninge fra KFUM-spejderne, Baptistkirken og Mødestedet (Danmission).

Det medførte en levende debat om, hvordan vi i Danske Kirkers Råd forholder os til flygtninge og migranter bl.a. gennem samarbejdet med migrantmenigheder.

Formandsskifte

Årsmødet 2016 blev det sidste for Anders Gadegaard, der efter 9 år som formand for Danske Kirkers Råd havde valgt ikke at genopstille. Der lød en meget stor tak til ham for sit store og mangeårige engagement. Biskop Henrik Stubkjær blev valgt enstemmigt som ny formand. 

Endelig lød der også en tak til Rita Jørgensen, der efter 9 år ikke genopstillede som formand for Stående Udvalg. Desuden en tak til Birthe Willumsen, der er stoppet på sekretariatet efter 10 år som frivillig medhjælper. 

I forbindelse med valg til Forretningsudvalget, Stående Udvalg og Styrelsen for Danske Kirkedage kan man læse mere på www.danskekirkersraad.dk under de forskellige udvalg.


For yderligere information: mc(at)danskekirkersraad.dk

Biskop Henrik Stubkjær formand for Danske Kirkers Råd

Af Mads Christoffersen

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, blev enstemmigt valgt som formand for Danske Kirkers Råd ved årsmødet den 21 maj. Han afløser Anders Gadegaard, der har været formand de sidste 9 år.

I Danske Kirkers Råd ser man frem til et godt samarbejde. "Henrik Stubkjær er en stor kapacitet. Han er en utrolig erfaren organisationsmand med et meget bredt netværk både herhjemme og ude i verden. Han er en mand med globalt udsyn og lokal indsigt. Som biskop i folkekirken er han respekteret og dybt engageret i kirkens liv både i stiftet og i Danmark og han formår at favne meget bredt. Han har sans for samarbejdet også i bredere forstand med kirker, de kirkelige organisationer og andre aktører i civilsamfundet", siger biskop Peter Fischer-Møller, medlem af  Danske Kirkers forretningsudvalg. 

Lone Møller-Hansen, generalsekretær i Baptistkirken tilføjer: "Med Henrik Stubkjær får vi en formand, der både har rødder i kirkens aktivisme og i folkekirkens formelle strukturer. Det er desuden et stort plus, at vi nu får en så central figur fra Jylland, så Danske Kirkers Råd balancerer endnu mere mellem landsdelene". Lone Møller-Hansen sidder også med i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg.

Henrik Stubkjær har været biskop i Viborg Stift siden 2014. Inden da har han været ansat som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp (2005-2014) og som forstander på Diakonhøjskolen (1996-2005). Privat er han gift med pastor Karen Stubkjær og har fire store børn.

I Danske Kirkers Råds forretningsudvalg sidder:

- Formand Biskop Henrik Stubkjær, Folkekirken. 
- Biskop Peter Fischer-Møller, Folkekirken 
- Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke
- Generalsekretær Lone Møller-Hansen, Baptistkirken
- Pastor Tonny Jacobsen, Pinsekirken
- Kasserer Aase Rønkilde Pedersen, Vor Frue Kirke, København
- Thorsten Rørbæk, KFUM/K 

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd og det bredeste økumeniske netværk i landet med 15 medlemskirker og 41 kirkelige organisationer. 

For yderligere information: 
Kontakt generalsekretær Mads Christoffersen på telefon 26700246 eller mc@danskekirkersraad.dk 

Foto: Viborg Stift

Håb & Handling – Årsberetning 2015

”Håb & Handling” er titlen på årsberetningen for 2015. Den afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og det økumeniske fællesskab befinder sig i.

Oikoumene betyder ’hele  den  beboede  jord’. Som kristne tror vi på håbet i Jesus Kristus, men er også forpligtede til handling udadtil i forhold til vores medmennesker og den verden, vi lever i.

Se årsberetningen her

God læselyst!

Vellykket årsmøde om kristendom og menneskerettigheder

Hvad har kristendom og menneskerettigheder at gøre med hinanden? Det spørgsmål bliv indgående og livligt drøftet ved Danske Kirkers Råds årsmøde 3. maj 2014 i Roskilde. Årsmødet bød også på rundvisning i Roskilde by og Domkirken og gudstjeneste i Gl. Vor Frue Kirke. Årsmødet var som tidligere delt op mellem møde i Økumenisk Forum, en temadel og møde i Rådet. Med dette særdeles relevante tema var der fin deltagelse ved årsmødet – endda med gæster fra Norge og Sverige.

Medgang eller modgang?
Seniorforsker Eva Maria Lassen fra Institut for Menneskerettigheder gennemgik fem aspekter af forholdet mellem kristendom og menneskerettigheder – som venskab, værdifællesskab, pres, udfordring og alliance. Hun tog bl.a. udgangspunkt i Poul Hartlings ord ’Hvis vi i dag betragter det som helt naturligt at forkaste racisme, at gå imod slaveri og forlange lighed mellem mænd og kvinder, med andre ord, som i FN’s Verdenserklæring at erklære, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, og at de er berettiget til menneskerettigheder uden nogen form for diskrimination, så kan dette siges at være et resultat af Paulus’ ord og tanker (Gal. 3:28-29)’. I sin analyse kom hun frem til, at kristendom og menneskerettigheder som oftest indgår i en konstruktiv og dynamisk relation, selvom der naturligvis også er udfordringer. Helt konkret pegede hun på kirkernes engagement for verdens fattige som et eksempel på arbejdet med at implementere menneskerettighederne i praksis.

Menneskeret og menneskeværd
Generalsekretær Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp tog tråden op fra den overordnede analyse og fortalte om principperne i Folkekirkens Nødhjælps arbejde – ikke mindst i forhold til en rettighedsbaseret tilgang i nødhjælps- og udviklingsarbejde. Med eksempler fra de lande, hvor Folkekirkens Nødhjælp er involveret, gennemgik han deres seks principper for diakonalt arbejde – diakoni som rettighedsbaseret, fattigdomsorienteret, forholder sig til nødens årsager, i ligeværdige partnerskaber, helhedsorienteret og forsogningssøgende. Desuden præsenterede han nogle af de udfordringer, der er ved at arbejde rettighedsbaseret i en global sammenhæng. 

Valg til Forretningsudvalget
Der var valg til Forretningsudvalget på årsmødet. Her blev Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) genvalgt som kasserer og Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke) blev genvalgt som medlem. Desuden sidder Anders Gadegaard som formand og biskop Peter Fischer-Møller (folkekirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Peter Götz (Missionsforbundet) og Rita Jørgensen (Metodistkirken) som medlemmer. 

Valg til Sående Udvalg for Økumenisk Forum
Der var også valg til Stående Udvalg. Her blev medlem Jakob Rønnow (FDF) genvalgt og Kaare H. Nielsen (Den Katolske Kirke) blev valgt ind som nyt medlem. Han er desuden en af de tre sekretærer for Danske Kirkedage. Derudover sidder Rita Jørgensen som formand og Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) og Karen-Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere) som medlemmer. 

Årsmødet 2015 kommer til at ligge i april/maj. Forretningsudvalget finder en endelig dato ved deres kommende møde.