Danske Kirkers Råd holdt årsmøde 20. juni 2020 i Købnerkirken i København. Det blev en begivenhedsrig dag med både en samtale med kirkeminister Joy Mogensen, gudstjeneste og et tæt pakket forretningsmøde. Her blev bl.a. en ny arbejdsplan for 2020-22, nye vedtægter og årsberetningen for 2019 vedtaget.
Af Mads Christoffersen, Generalsekretær i Danske Kirkers Råd​​​

Danske Kirkers Råds årsmøde blev i år holdt i Købnerkirken og samlede godt 45 deltagere – heraf var en håndfuld deltagere med på Zoom. Kun 14 dage inden blev det klart, at mødet faktisk kunne afholdes som et fysisk møde efter måneders nedlukning og kun meget begrænset fysisk mødeaktivitet. Mødet blev åbnet med en gudstjeneste ved Tonny Jacobsen, formand i Frikirkenet. Han kom i sin prædiken bl.a. ind på troen og livet under corona-krisen, der betød lukning af kirker og isolation af den enkelte.

Samtale med kirkeministeren
Kirkeminister Joy Mogensen deltog på årsmødet i en samtale med formand Peter Fischer-Møller. Her fortalte kirkeministeren både om sit eget liv og tro, men hun kom også omkring kirkernes klimaengagement, kirkens betydning i samfundet og kirken under corona-krisen. Afslutningsvis inviterede hun kirke- og trossamfundene til en fortsat samtale om deres ønsker og forventninger og om forholdet mellem staten og trossamfundene.

Himmelske Dage i Roskilde og ny landssekretær
Projektleder Verena Irming-Pedersen orienterede om arbejdet med Himmelske Dage i Roskilde 2022. Den lokale komite er sammensat og godt i gang med arbejdet. Efter visionsdagen i marts er en bred vifte af udvalg godt i gang med forberedelserne.

Formand for styrelsen Poul Kirk fortalte om ansættelsen af Anne Mie Skak Johanson som ny landesekretær for Danske Kirkedage. Hun er ansat under Folkekirkens mellemkirkelige Råd i en stilling finansieret af Kirkeministeriet. Hun skal bl.a. sikre det kontinuerlige arbejde med Danske Kirkedage og således sikre, at der også i fremtiden er sammenhæng mellem de forskellige Kirkedage-arrangementet.

Årsberetning 2019
Danske Kirkers Råds fokus på Grøn Kirke, kirkernes frihed og lige vilkår, økumenisk dialog og dannelse og ikke mindst Danske Kirkedage er blevet styrket de sidste år. I årsberetningen for 2019 har formændene for de forskellige arbejdsgrupper sammen med andre medspillere i Danske Kirkers Råds arbejde skrevet om det mangfoldige arbejde det sidste års tid.

Læs Årsberetningen for 2019 her

Vedtægter
Desuden blev også et sæt nye vedtægter for Danske Kirkers Råd vedtaget. De nye vedtægter har været under udarbejdelse siden Fællesmødet 2019 og godkendt først ved Rådsmødet i januar og nu ved Årsmødet. Sidste gang vedtægterne blev justeret var i 2015 og man fandt det nødvendigt at justere vedtægterne i forlængelse af sidste års svindelsag i Danske Kirkers Råds.

Læs de nye vedtægter her

Arbejdsplan 2020-22
En ny arbejdsplan for de kommende 3 år blev vedtaget på årsmødet. Her kan man læse om, hvad Danske Kirkers Råd er og skal. Men også visionerne for de fire fokusområder Grøn Kirke, Frihed og lige vilkår, Økumenisk dialog og dannelse og endelig Danske Kirkedage er beskrevet. Endelig kan man også læse om de mange netværk, Danske Kirkers Råd er en del af både herhjemme og ude i verden.

Læs Arbejdsplan 2020-22 her

Ny kasserer valgt
I forbindelse med valget til Danske Kirkers Råds forretningsudvalg blev provst Detlef von Holst fra Holbæk Provsti valgt som ny kasserer. Han afløser Aase Rønkilde Pedersen, der har været kasserer i Danske Kirkers Råd siden 2011. Biskop Czeslaw Kozon fra Den katolske Kirke var på valg og genopstillede. Biskop Kozon blev genvalgt til forretningsudvalget.

Categories:

Comments are closed