Foto: Miklos Szabo

Biskop over Helsingør Stift Peter Birch blev valgt som ny formand ved årsmødet i Danske Kirkers Råd d. 11. juni. Han ser det som en rigdom at være sammen på tværs af kirkelige forskelle. Hans økumeniske nysgerrighed og engagement går tilbage til hans tidligste ungdom og studieårene. Den globale økumeni kan ifølge Peter Birch være med til at styrke ens blik for den kirkelige mangfoldighed.

Læs her hans svar på fire hurtige spørgsmål hans forhold til det økumeniske og hvordan han vil gå til opgaven som ny formand i Danske Kirkers Råd.

Du er netop blevet valgt som ny formand for Danske Kirkers Råd. Hvorfor er det økumeniske arbejde vigtigt herhjemme i Danmark?
”Kirkerne repræsenterer forskellige traditioner, som vi alle sammen kan lære af. Vi kan alle sammen bidrage til samtalen om teologi, tro, spiritualitet og vores rolle som kirker i et moderne samfund. Hertil kommer, at ’det kirkelige Danmark’ hele tiden forandrer sig og udvider sig. Senest er der kommet flere ukrainere til landet. På tværs af konfession og nationalitet er vi sammen om troen, håbet og kærligheden. Det er en stor rigdom at have en stor familie.”

Kan du kort beskrive, hvad det var, der gjorde dig nysgerrig eller tændt på det økumeniske?
”Min vej ind i kirke og kristendom går via det økumeniske. Jeg kom i Det Økumeniske Center i Århus som ung og deltog i nogle af de tidlige kirkedage og mini-kirkedage. Det var et fascinerende møde med et menneskeligt fællesskab, der på samme tid var optaget af tro og troens plads og konsekvenser for vores liv i verden. En verdensåben kristendom – det er vigtigt!”

Du deltager ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling i efteråret. Hvordan ser du selv forbindelsen mellem den globale økumeni og kirkens liv og opgave i Danmark i en økumenisk sammenhæng?
”Den organiserede økumeni har nok altid haft det lidt svært i Danmark og i hvert fald i folkekirken, hvor det er så nemt at tale om ’dansk kristendom’. Men både herhjemme og ude i verden skal vi have blik for, at kristne findes i mange udgaver og at kirkerne er fællesskaber, der overskrider grænser, også etniske og kulturelle. Tænk bare på, hvor meget, Grundtvig hentede hjem til os fra andre kirketraditioner gennem sine gendigtninger af salmer. Jeg glæder mig til at deltage i Karlsruhe og møde repræsentanter for den globale menighed.”

Er der noget du til slut vil sige om dit formandskab eller de opgaver du ser for dig i Danske Kirkers Råd?
”Jeg ser frem til samarbejdet med repræsentanterne for de andre kirker og vil lytte mig ind på opgaven. Danske Kirkers Råd er et vigtigt forum og har bl.a. været en drivende kraft i spørgsmål om religionsfrihed og grøn omstilling. Det er udtryk for, at kirker tager ansvar og bidrager med perspektiv på nogle af de udfordringer, vi står over for som individer og som samfund.”

Peter Birch afløser Peter Fischer-Møller som formand.

Forretningsudvalget for Danske Kirkers Råd består af følgende medlemmer:

  • Formand Biskop Peter Birch, Folkekirken
  • Næstformand Tonny Jacobsen, Mosaik
  • Kasserer Vagn Birk Jensen, Folkekirken
  • Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke
  • Jørgen Thaarup, Metodistkirken
  • Domprovst Anne Birgitte Reiter, Folkekirken
  • Thorsten Rørbæk, KFUM & KFUK

For yderligere information: Kontakt generalsekretær Mads Christoffersen mc@danskekirkersraad.dk eller 26 70 02 46.

Om Peter Birch

  • Peter Birch er født i 1962 i Randers og opvokset i Ebeltoft. 
  • Han er cand.theol. fra Københavns Universitet i 1989 og kommer fra en stilling som præst i Hellerup Kirke og provst for Gentofte Provsti.
  • Han tiltrådte som biskop 1. februar 2021.

Foto: Miklos Szabo

Categories:

Comments are closed