Kirkeminister Joy Mogensen besøgte Danske Kirkers Råd på årsmødet 20. juni 2020. Her deltog hun i […]
Der er valgt ny styrelse for Danske Kirkedage. Det er styrelsens opgave at sikre kontinuiteten i […]