Den 12. juni afholdt Danske Kirkers Råd årsmøde online med hele 60 tilmeldte. Det fulde referat […]
Igen i år var Danske Kirkers Råd med på Folkemødet i Allinge. Danske Kirkers Råd var medarrangører af to fysiske debatter, en online-samtale og af den traditionsrige økumenisk Folkemøde-gudstjeneste.