​’Kirken som håbsbærer’ var temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde. Her var der samtaler om kirkens rolle i samfundet. Der var økumenisk gudstjeneste og træplantning og så blev en ny arbejdsplan vedtaget for de kommende tre år.

Vi har et håb
om en ny himmel og en ny jord,
hvor kærligheden bor,
hvor Kristi livgivende ånd
breder sig i mennesker og mellem mennesker,
hvor lidelsen er lidt,
hvor døden er stridt,
og graven er tom som på opstandelsens dag.

(fra håbsbekendelsen ved årsmødets gudstjeneste)

Samtale om håb

Danske Kirkers Råd holdt sit årsmøde 29 april i Baptistkirken på Amager, Købnerkirken. Det var en særdeles vellykket dag med et alsidigt program, der havde fokus på håbet og kirkens opgave. Dagen blev indledt i kirkens cafe Julius med en samtale mellem teaterdirektør Jon Stephensen og formand for Danske Kirkers Råds Henrik Stubkjær om tro, håb og kærlighed – hvad betyder disse begreber og hvordan kan vi som kirker tale håb ind i et samfund præget af sekularisme, klimakrise og til tider håbløshed? Samtalen kom både ind på gudstjenestens betydning som et helle i konkurrencesamfundet, Pave Frans’ encyklika om kirken og klimaet, Himmelske Dage og religionsmødet. Samtalen blev ledet af Else Marie Nygaard, journalist på Kristeligt Dagblad. 

Gudstjeneste og træplantning
Der var økumenisk gudstjeneste i Købnerkirkens smukke kirkesal under ledelse af Baptistkirkens generalsekretær Lone Møller-Hansen med prædiken af Henrik Stubkjær og bønner og læsninger af repræsentanter fra både frikirker og Den katolske Kirke. Ved gudstjenestens afslutning gik alle udenfor for at plante et træ på pladsen uden for kirken. Træplantningen skete som led i kampagnen 'Plant håb i verden', som er sker i  samarbejde mellem Grøn Kirke, Danmission og Folkekirkens Nødhjælp i Reformationsåret 2017. Med inspiration i anekdoten om Martin Luther, der svarede på spørgsmålet: ”Hvad ville du gøre, hvis verden gik under i morgen? Så ville jeg plante et æbletræ i dag” plantes træer i Reformationsåret. I Danmark sker det ved lokale kirker, i provstier, i samarbejde med skoler mm. Ude i verden – i Cambodja og i Myanmar – plantes træer som led i kampagnen for at bevare skov og træer i områder udsat for skovhugst og erosion.

Ny arbejdsplan og nye medlemmer

Ved eftermiddagens årsmøde blev en ny arbejdsplan drøftet og godkendt. Arbejdsplanen er resultatet af en længere periode med drøftelser i Rådet, Økumenisk Forum, Forretningsudvalget og på sekretariatet om Danske Kirkers Råds kerneopgaver. Årsmødet valgte at snævre opgaverne ind i forhold til tidligere for at styrke indsatsen på områder som forholdet mellem kirke og stat, økumenisk dialog og dannelse, Danske Kirkedage og Grøn Kirke. Tidligere fokusområder som migrantmenigheder og religionsdialog ønsker Danske Kirkers Råd at fortsætte med i andre netværk, men ikke som arbejdsgrupper under rådet. 

Ved årsmødet blev Areopagos valgt ind som nyt medlem af Økumenisk Forum. Styrelsen for Danske Kirkedage fik et nyt medlem, nemlig Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.  

Categories:

Tags:

Comments are closed