Tag arkiv for “ tro “

Multietnisk inspirationskonference

​Velkommen til Tværkulturelt centers forårskonference 2019.

Konferencen henvender sig til alle, der har lyst til at reflektere over troens rolle i en migrationstid og lære af erfaringer fra ind -og udland.

Hvordan kan kirken bidrage til nye fortællinger om tro og migration?

For nærmere information og program klik her

Seminar og paneldebat om den ortodokse kirkes fremtid

Kom med til seminar og paneldebat om den ortodokse kirkes fremtid.

Seminar d. 29. november kl. 13-17

​I dag står de ortodokse kirker overfor nye muligheder og udfordringer. Antallet af troende stiger på verdensplan, flere kirker har genvundet en plads og stemme, og kirker samt klostre er genopbygget. Men fremtiden peger også på mulige trusler – og i år er en splittelse mellem kirkernes to traditionelle centre, den Økumeniske Patriark og Patriarken af Moskva, blevet dybere over spørgsmålet om den Ukrainske kirke og dens selvstændighed. Dette spørgsmål peger fremad mod nye grænser i den ortodokse verden, men også tilbage til et ældgammelt spørgsmål, om hvordan kirkegrænser trækkes, hvordan kirkelig selvstændighed opnås og Kievs status i den russiske ortodokse kirke.

På dette seminar tages der fat om disse nye udfordringer. Men vi ser også på mere langtrækkende spørgsmål om, hvordan fortidens teologi og historie har dannet nutiden.  Desuden undersøger vi det nære spørgsmål om, hvordan de ortodokse kirkers fremtid i Danmark og Vesteuropa ser ud.

Program.
13.15-30: Velkomst

13.15-13.45:  Ortodoks teologi - temaer, personer og kanon

Christian Gottlieb, dr. theol, adjungeret professor, Københavns Universitet

13.45-14.15: Grundtræk af ortodoks teologis uddannelseskultur
Fra Byzans fald (1453) til den første Panortodokse teologikongres i Athen (1936)
David Heith-Stade, ph.d.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Den Eusebiske arv
Nedslag i ortodoks kirkehistorie og dens historiografiske grundstruktur
Emil Saggau, ph.d.-studerende, Københavns Universitet

15.00-16.30: Folkenes og nationernes kirker

De ortodokse kirker i samspil med nationalisme og statsdannelser i grænselandet for det russiske imperium
Sebastian Rimestadt, ph.d., Käte-Hamburger-Kolleg/Erfurts Universitet

15.30-16.00: Ortodokse i Danmark

Indtryk fra feltstudier blandt religionssamfund i Aarhus
Marie Vejrup, ph.d., lektor, Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet

16.15-17.: Pandeldebat om de ortodokse kirkers fremtid

Spørgsmålet om de Ukrainske ortodokses fremtid er ved at splitte de ortodokse kirker – og kan måske medføre, at den ortodokse kirke deler sig i to. Panelet består af David Heith-Stade, Sebastian Rimestadt og Christian Gottlieb.
Læs mere om paneldebatten her.

Seminaret er støttet af Centre for Modern European Studies (CEMES), Københavns Universitet

​Grundet pladsmangel afholdes seminaret på det Juridiske Fakultet, bygning 8b, tredje sal, lokale 03.


Paneldebat d. 29. november kl. 16.15-17

Spørgsmålet om de ukrainske ortodokses fremtid er ved at splitte de ortodokse kirker, og kan medføre, at den ortodokse kirke deler sig i to. En kirkesplittelse af et omfang, der ikke er set magen siden reformationen i det 15. århundrede og vil have store konsekvenser for de 300 millioner ortodokse kristne. Spørgsmålet om Ukraines ortodokses fremtid peger frem mod nye nationalstatsgrænser i den ortodokse verden, men også tilbage til et ældgammelt spørgsmål om, hvordan kirkegrænser trækkes, hvordan kirkelig selvstændighed opnås og om Kievs status i den russiske ortodokse kirke.

Splittelsen er ved at ske mellem to af den ortodokse kirkers traditionelle centre, den Økumeniske Patriark og Patriarken af Moskva, der er uenige om spørgsmålet om den Ukrainske ortodokse kirke og dens selvstændighed. Stridens foreløbige højdepunkt fandt sted d. 15 oktober, da den russiske ortodokse kirke meldte ud, at den har brudt nadverfælleskabet med den Økumeniske Patriark. Bruddet kommer som svar på den Økumeniske Patriarks anerkendelse d. 11 oktober af den Ukrainske kirkes selvstændighed, der af den russiske kirke regnes som en del af deres kirke. Flere kirkeledere  ønsker nu  et pan-ortodokst møde, hvor sagen skal afgøres – spørgsmålet er, om det er for sent?

Panelet består af:
David Heith-Stade, ph.d., næstformand i Society for the Law of the Eastern Churches
Sebastian Rimestadt, ph.d. , Käte-Hamburger-Kolleg/Erfurts Universitet
Christian Gottlieb, dr. theol, adjungeret professor, Københavns Universitet

Ordstyrer: Emil Hilton Saggau, ph.d.studerende, Københavns Universitet

Paneldebatten er sidste del af CEMES-seminaret 'De ortodokse kirker: På vej ind i fremtiden?', men man kan godt være med, uden at have deltaget i seminaret.    
Samtale med to nonner

Måske har du tænkt over, hvordan det mon er at være nonne eller munk og at skulle leve inden for faste rammer, hvor en masse valg allerede er truffet for en.
Hvis du er nysgerrig, har du chancen for at blive klogere når Tro i Harmoni holder et arrangement i Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme med
•    Tenzin Drolkar, som er buddhistisk nonne, tilknyttet Phendeling
•    Johanne-marie, som er en del af den katolske nonneorden Jesu små søstre
I løbet af aftenen vil vi høre mere om, hvordan det er at leve som nonne, hvordan nonnelivet er præget af den tid, vi lever i og om forskelle og ligheder mellem at være hhv. buddhistisk og katolsk nonne. Det bliver en spændende aften med to kærlige, vidende og reflekterede nonner.

​​
Torsdag den 18. oktober kl. 19-21
i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th., Kbh. K

Tro i Harmoni på Facebook


Håbet er større! Konference om håb i klima- og miljøkrisen

I en tid med klimadepression er der brug for håbet, så vi ikke mister modet til at handle på trods af de dystre fremtidsudsigter. Men hvordan kan vi forstå det kristne håb? Og hvordan kan det kristne håb komme til udtryk i en tid med omsiggribende håbsløshed og afmagt over klodens tilstand?

På konferencen vil vi gennem teologi, litteratur, refleksion, bøn og musik undersøge disse spørgsmål med udgangspunkt i, at håbet er større!

På programmet er:
​- Foredrag: ”Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for verdens fremtid".
​- Foredrag: ”Klima, håb og gensvar. Gensvarets teologi hos Bonhoeffer”.
​- Refleksionsworkshop: ”Ignatiansk refleksion med afsæt i Laudato Si”.
​- Foredrag: ”Kerstin Ekman – Gud, Mennesket, Naturen”.
​- Musikandagt: ”Bjergprædiken” nyfortolket.

Se hele programmet med uddybende beskrivelser i invitationen ​​her​.

Konferencen er åben for alle!

Foto: Rune Toldam

Tid: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 10-15.30

Sted: Bykirken, Østergade 57-59, Odense (gåafstand fra stationen)

Pris: 250 kr. inkl. frokost, kaffe og kage

Tilmelding: gronkirke@gronkirke.dk senest den 10. oktober 2018.

Hvor er troen i politikeren? En samtale om tro med Skatteminister Karsten Lauritzen.

​Hvor er troen i politikeren? En samtale om tro med Skatteminister Karsten Lauritzen.

Hvorfor er kristendommen vigtig for Danmark og for Karsten Lauritzen? I dette interview vil Karsten Lauritzen tale om et område, han sjældent berører som skatteminister: Troens område.

Hvilken betydning mener han, at tro har for et land som Danmark og hvad betyder den for ham selv som menneske og politiker?

Medvirkende: Skatteminister Karsten Lauritzen
Interviewer: Generalsekretær Mikael Wandt Laursen, Frikirkenet

Tid: Torsdag 14 juni 2018 kl 17:15
Sted: Teltet Mellem Himmel & Jord. J34
Arrangeret af Danske Kirkers Råd og Frikirkenet

Hvor er troen i politikeren?

​Ida Auken og Bertel Haarder i samtale med Dina Al-Erhayem.

Hvad betyder det for Ida Aukens og Bertel Haarders måde at være politikere på at være troende mennesker?
 
Kom med til en levende samtale om tro og politik mellem manden, der opfandt Folkemødet Bertel Haarder og Ida Auken for hvem det er umuligt skarpt at adskille tro og politik.

Bertel Haarder stod som tidligere kirkeminister bag regeringens udmelding om, at vi er et kristent land!  Er troen i ham mon en kristen kriger på omvendelses-togt eller en fredfyldt salmesanger?

Ida Auken læste teologi, før hun gik ind i politik. Det kristne menneskesyn er fundamentet for hendes livssyn og etik.

Kan de kristne værdier overhovedet udleves i det danske samfund, hvor forbrug og konkurrence synes at være de bærende værdier?  Er der en sammenhæng mellem danskernes religiøse aktivitet og den måde politikere taler om troen på?  

Medvirkende:
​Ida Auken      
​Bertel Haarder
Interviewer: TV-vært Dina Al-Erhayem
Samtalen indledes af biskop Henrik Stubkjær, formand for Danske Kirkers Råd

Tid: Torsdag 14 juni 2018 kl 16:30
Sted: Teltet Mellem Himmel & Jord. J34
Arrangører: Danske Kirkers Råd og Frikirkenet

Kristusfællesskabet i Taize samler stadig tusindvis af unge fra alle egne

Af Mads Christoffersen

Mere end 4.000 fra hele verden deltog i påskefejringen i klosterfællesskabet Taize. Jeg selv var taget dertil med min 13-årige søn for at opleve dette Kristusfællesskab, som jeg havde hørt så meget om, men aldrig selv oplevet. Lad mig sige det med det samme, at jeg var dybt bevæget. Jeg var bevæget af den lidelse, stilhed og genoprejsning, som påsken er et udtryk for. Jeg var bevæget af den rytme, der ligger i livet i Taize med tre gudstjenester om dagen, bibelundervisningen, gruppesamtalerne og det praktiske fællesskab med alle de andre pilgrimme fra nær og fjern.

Fællesskabet Taize
har eksisteret siden anden verdenskrig. Om end meget har ændret sig i verden omkring os er budskabet fra Taize det samme – et budskab om fred og forsoning, om bøn og spiritualitet, om kulturmødet og frem for alt fællesskabet i Kristus. Som økumenisk engageret siden min studietid, har jeg i mange år følt at jeg naturligvis burde have været i Taize som hundredvis af andre danskere, der gennem årene er draget til Taize og som har taget Taize med tilbage til Danmark som inspiration til deres spirituelle liv lokalt herhjemme.

Min egen økumeniske rejse begyndte delvist på Chateau de Bossey og Kirkernes Verdensråd i Schweiz – det globale institutionelle kirkefællesskab. Taize ligger faktisk kun et par timers køretur fra Bossey og alligevel repræsentere det en helt anden side af det økumeniske liv og fællesskab. Taize er uden tvivl økumenisk med 100 fastboende brødre fra forskellige kirkeretninger og tusindvis af pilgrimme, der lægger vejen forbi hvert år. Men de kirkelige forskelle er ikke en vigtig del af det synlige fællesskab. Folk kommer med hver deres kirkelige bagage; katolikker, pinsefolk, lutheranere, ortodokse, baptister eller noget helt tiende. Men bevidstheden om den andens kirkelige tilhørsforhold fylder ikke i mødet med hinanden, i samtalen, i salmesangen, i bønnen. Det alt overskyggende er nemlig Kristusfællesskabet.

Som engageret i de kirkelige organisationer herhjemme var jeg fuld af forbløffelse og beundring. Uanset hvor mange tusinde pilgrimme, der er i Taize, har alle en praktisk opgave. Og det fungerer. Ikke så meget som et stykke slikpapir lå og flød. Om eftermiddagen så man horder af unge mennesker komme med kost og spand på vej ned at gøre toiletter rent eller ordne udeområderne.

Langt de fleste af pilgrimmene i Taize er unge under 30 år. Vi var også en gruppe af familier med børn under 15 år, der boede i en lille landsby ved siden af Taize. Det var en fornøjelse også at være med her med andre voksne, der havde været med siden de var unge og deres børn, der havde været med siden de var små.

Livet i Taize er især kendt for de tre meditative gudstjenester, der holdes om dagen, med de smukke salmer, der synges igen og igen. Påsken var naturligvis noget helt særligt. For mig personligt var det meget stærkt, da de 100 brødre Skærtorsdag aften vaskede fødderne på de tusindvis af mennesker i menigheden, således som Jesus gjorde det for sine disciple. Langfredags dysterhed og Påskemorgen gjorde også et dybt indtryk. Gudstjenesten begyndte tidligere end normalt og et efter et blev stearinlysene tændt hos hver enkelt af de fremmødte.

FDF, DKG og KFUM & KFUK havde arrangeret turen til Taize denne påske. Vi var 12-15 personer, der tog sammen derned i bus. Jeg har stillet et par spørgsmål til rejseleder Kathrine Fischer fra FDF.  Det var også hendes første tur til Taize. ”Jeg var overrasket over, hvordan strukturen er i Taize. Jeg tog mig selv i at fundere over, hvordan et så stort område kunne fungere til trods for, at det hele var på båret på frivillige hænder. Det er noget af et handlingsfællesskab, som tager sig af alt fra rengøring til musik, fra stilhed til mad”, siger hun. ”Men når jeg tænker tilbage på min uge dernede, må jeg indrømme, at det er bibeltimerne, som står stærkes. Vi havde en broder, som formåede at inspirere mig dybt i hans måde at læse bibel ind sin egen sammenhæng”.
 
Langt de fleste i Taize er unge under 30 år. ”At være så mange unge samlet på et sted er på den ene side ganske frustrerende, når man søger stilhed og ro, og en flok unge hellere vil høre det nyeste hit, men på den anden side er jeg taknemlig for, at jeg kunne bruge en uge sammen med mennesker, som står i samme livssituation som jeg. At opleve et fællesskab, hvor troen kommer til at være bærende for en samtale, ikke på sådan måde, at man ikke kan tale om andet end Gud og skriftsteder, men på en måde, at fordi vi er i Taize sammen med Kristus i centrum, tør vi at åbne os op for hinanden i handlinger og dialogen”, siger Kathrine Fischer om fællesskabet med de mange andre unge.  

Taize er et økumenisk handlingsfællesskab, selvom det økumeniske ikke tydeligt italesættes.  ”Økumenien er i Taize ganske usagt. Den italesættes ikke på samme måde, som jeg ellers har været udsat for. I Taize formå man at dele nadver, gå til gudstjeneste og handle sammen. Og det er nok der, hvor økumenien begynder – i handlingerne. Der er mange handlingsfællesskaber, mange eftermiddage prydet med dialog og mange muligheder for bare at være kristen, uden at fortælle sin kirkeretning”, siger hun

Kathrine Fischer reflekterer over, om spiritualiteten i Taize taler til unge kristne i Danmark. ”Spiritualiteten i Taize er ganske unik, og efter bare en uge dernede vil jeg skam ikke kalde mig ekspert på Taize. Men ja, jeg vil mene, at spiritualiteten sagtens kan tiltale nogle”, siger hun og tilføjer ”jeg tror, man bliver nødt til at dele det op i to typer - hvis ikke flere. Til dels vil der være dem, som nyder Taize-formen: stilhed, bøn og sang, men til dels vil der også være dem, som nyder at gå i dybden med noget i en uge. At leve i Taize for en uge kan være en unik begyndelse til sin religiøse søgen. At være omgivet med mennesker, som ønsker at tale tro, skaber nysgerrighed og mulighed for svar af sidemanden. I Danmark er det sjældent, jeg spørger om andres forhold til skriftlæsning – mest fordi vores kultur er sådan – men sammenhængen er bare anderledes i Taize - rummet skabes i samtalen om tro.

Læs mere om Taize på www.taize.fr


Kristusfællesskabet i Taize samler stadig tusindvis af unge fra alle egne
Af Mads Christoffersen

Mere end 4.000 fra hele verden deltog i påskefejringen i klosterfællesskabet Taize. Jeg selv var taget dertil med min 13-årige søn for at opleve dette Kristusfællesskab, som jeg havde hørt så meget om, men aldrig selv oplevet. Lad mig sige det med det samme, at jeg var dybt bevæget. Jeg var bevæget af den lidelse, stilhed og genoprejsning, som påsken er et udtryk for. Jeg var bevæget af den rytme, der ligger i livet i Taize med tre gudstjenester om dagen, bibelundervisningen, gruppesamtalerne og det praktiske fællesskab med alle de andre pilgrimme fra nær og fjern.

Fællesskabet Taize har eksisteret siden anden verdenskrig. Om end meget har ændret sig i verden omkring os er budskabet fra Taize det samme – et budskab om fred og forsoning, om bøn og spiritualitet, om kulturmødet og frem for alt fællesskabet i Kristus. Som økumenisk engageret siden min studietid, har jeg i mange år følt at jeg naturligvis burde have været i Taize som hundredvis af andre danskere, der gennem årene er draget til Taize og som har taget Taize med tilbage til Danmark som inspiration til deres spirituelle liv lokalt herhjemme.

Min egen økumeniske rejse begyndte delvist på Chateau de Bossey og Kirkernes Verdensråd i Schweiz – det globale institutionelle kirkefællesskab. Taize ligger faktisk kun et par timers køretur fra Bossey og alligevel repræsentere det en helt anden side af det økumeniske liv og fællesskab. Taize er uden tvivl økumenisk med 100 fastboende brødre fra forskellige kirkeretninger og tusindvis af pilgrimme, der lægger vejen forbi hvert år. Men de kirkelige forskelle er ikke en vigtig del af det synlige fællesskab. Folk kommer med hver deres kirkelige bagage; katolikker, pinsefolk, lutheranere, ortodokse, baptister eller noget helt tiende. Men bevidstheden om den andens kirkelige tilhørsforhold fylder ikke i mødet med hinanden, i samtalen, i salmesangen, i bønnen. Det alt overskyggende er nemlig Kristusfællesskabet.

Som engageret i de kirkelige organisationer herhjemme var jeg fuld ad forbløffelse og beundring. Uanset hvor mange tusinde pilgrimme, der er i Taize, har alle en praktisk opgave. Og det fungerer. Ikke så meget som et stykke slikpapir lå og flød. Om eftermiddagen så man horder af unge mennesker komme med kost og spand på vej ned at gøre toiletter rent eller ordne udeområderne.

Langt de fleste af pilgrimmene i Taize er unge under 30 år. Vi var også en gruppe af familier med børn under 15 år, der boede i en lille landsby ved siden af Taize. Det var en fornøjelse også at være med her med andre voksne, der havde været med siden de var unge og deres børn, der havde været med siden de var små.

Livet i Taize er især kendt for de tre meditative gudstjenester, der holdes om dagen, med de smukke salmer, der synges igen og igen. Påsken var naturligvis noget helt særligt. For mig personligt var det meget stærkt, da de 100 brødre Skærtorsdag aften vaskede fødderne på de tusindvis af mennesker i menigheden, således som Jesus gjorde det for sine disciple. Langfredags dysterhed og Påskemorgen gjorde også et dybt indtryk. Gudstjenesten begyndte tidligere end normalt og et efter et blev stearinlysene tændt hos hver enkelt af de fremmødte.

FDF, DKG og KFUM & KFUK havde arrangeret turen til Taize denne påske. Vi var 12-15 personer, der tog sammen derned i bus. Jeg har stillet et par spørgsmål til rejseleder Kathrine Fischer fra FDF.  Det var også hendes første tur til Taize. ”Jeg var overrasket over, hvordan strukturen er i Taize. Jeg tog mig selv i at fundere over, hvordan et så stort område kunne fungere til trods for, at det hele var på båret på frivillige hænder. Det er noget af et handlingsfællesskab, som tager sig af alt fra rengøring til musik, fra stilhed til mad”, siger hun. ”Men når jeg tænker tilbage på min uge dernede, må jeg indrømme, at det er bibeltimerne, som står stærkes. Vi havde en broder, som formåede at inspirere mig dybt i hans måde at læse bibel ind sin egen sammenhæng”.
 
Langt de fleste i Taize er unge under 30 år. ”At være så mange unge samlet på et sted er på den ene side ganske frustrerende, når man søger stilhed og ro, og en flok unge hellere vil høre det nyeste hit, men på den anden side er jeg taknemlig for, at jeg kunne bruge en uge sammen med mennesker, som står i samme livssituation som jeg. At opleve et fællesskab, hvor troen kommer til at være bærende for en samtale, ikke på sådan måde, at man ikke kan tale om andet end Gud og skriftsteder, men på en måde, at fordi vi er i Taize sammen med Kristus i centrum, tør vi at åbne os op for hinanden i handlinger og dialogen”, siger Kathrine Fischer om fællesskabet med de mange andre unge.  
Taize er et økumenisk handlingsfællesskab, selvom det økumeniske ikke tydeligt italesættes.  ”Økumenien er i Taize ganske usagt. Den italesættes ikke på samme måde, som jeg ellers har været udsat for. I Taize formå man at dele nadver, gå til gudstjeneste og handle sammen. Og det er nok der, hvor økumenien begynder – i handlingerne. Der er mange handlingsfællesskaber, mange eftermiddage prydet med dialog og mange muligheder for bare at være kristen, uden at fortælle sin kirkeretning”, siger hun
Kathrine Fischer reflekterer over, om spiritualiteten i Taize taler til unge kristne i Danmark. ”Spiritualiteten i Taize er ganske unik, og efter bare en uge dernede vil jeg skam ikke kalde mig ekspert på Taize. Men ja, jeg vil mene, at spiritualiteten sagtens kan tiltale nogle”, siger hun og tilføjer ”jeg tror, man bliver nødt til at dele det op i to typer - hvis ikke flere. Til dels vil der være dem, som nyder Taize-formen: stilhed, bøn og sang, men til dels vil der også være dem, som nyder at gå i dybden med noget i en uge. At leve i Taize for en uge kan være en unik begyndelse til sin religiøse søgen. At være omgivet med mennesker, som ønsker at tale tro, skaber nysgerrighed og mulighed for svar af sidemanden. I Danmark er det sjældent, jeg spørger om andres forhold til skriftlæsning – mest fordi vores kultur er sådan – men sammenhængen er bare anderledes i Taize - rummet skabes i samtalen om tro.

Læs mere om Taize på www.taize.fr


Foto: Mads Christoffersen

Hvordan møder mennesker troen? Formiddagsmøde om Alpha

Fredag den 20. april har du en særlig chance for at møde mangeårig seniorpræst i Holy Trinity Brompton (HTB) i London, Sandy Millar. Han var den øverst ansvarlige for udviklingen af Alpha-kurset, som mange danske kirker bruger.

Sandy Millar vil fortælle om Alpha, og hvad der gør det brugbart i en moderne kontekst. Det kommer til at handle om, hvordan folk kan stille spørgsmål til troen, møde Gud og blive en del af kirkens fællesskab. Der vil være god tid til spørgsmål og samtale i grupper.

Uanset, om du har arrangeret et Alpha-kursus før eller bare er nysgerrig, er du hjerteligt velkommen.

78-årige Sandy Millar har siden 1985 været seniorpræst i kirken Holy Trinity Brompton (HTB) i London, som står bag udviklingen af Alpha-kurser og en række kirkeplantninger. HTB er en de mest indflydelsesrige kirker i Church of England og har blandt andet været med til at uddanne og udsende en lang række sognepræster til sognekirker i England.

Sandy Millar blev uddannet som advokat i 1962 og praktiserede i 10 år, før han oplevede, at Gud kaldte ham til at blive præst. Som 37-årig blev han præst og kom siden til Holy Trinity Brompton. Siden 1997 har han været tilknyttet den velkendte Sct. Paul’s Cathedral i London og blev i 2005 udnævnt til assisterende biskop i Uganda af blandt andre ærkebiskoppen af Canterbury.

Program den 20. april
9.30 Kaffe og velkomst
Oplæg ved Sandy Millar
Spørgsmål og samtale
11.30 Sandwich

12.00 Tak for i dag


Adressen er Kristuskirken, Baggesensgade 7, 2200 Kbh N.
Der er begrænset parkering i gården. Indgang ad den hvide dør på højre side af kirkebygningen.

Tilmeld dig til info@alphadanmark.dk senest den 13. april. Prisen inkl. forplejning er 50 kr., som betales i døren til MobilePay 68808

Formiddagsmødet er arrangeret af Alpha Danmark. For yderligere information, kontakt landsleder Karsten Bach på info@alphadanmark.dk eller på 30 20 99 00. Se mere om Alpha på www.alphadanmark.dk

Luthersk teolog udgiver podcast om pinsebevægelsen i Danmark

​Den nyslåede ph.d. Nikolaj Christensen har lavet sit forskningsprojekt om til Blafrende Flammer, en føljeton af alment tilgængelige historier fra første del af 1900-tallet, hvoraf de to første afsnit allerede er udkommet og kan findes via adressen blafrendeflammer.dk.

”Jeg har valgt podcast-formatet, fordi det er et format jeg selv holder meget af at lytte til,” udtaler han. ”Det minder om en gammeldags radiodokumentar og giver mulighed for en mere direkte og personlig forbindelse med publikum.”

Pinsekirkerne udgør en global kristen vækkelsesbevægelse med flere hundrede millioner medlemmer, ikke mindst i Asien, Afrika og Sydamerika, men også i vestlige lande. Dertil kommer den nærtbeslægtede karismatiske bevægelse blandt katolikker, lutheranere og andre traditionelle kirkesamfund. Trods sin store udbredelse opstod pinsebevægelsen så sent som i de første år af det 20. århundrede. Danmark var et af de første lande bevægelsen nåede til – men en samlet historie om den danske pinsevækkelse er aldrig tidligere blevet skrevet.

”Jeg faldt over emnet lidt tilfældigt for cirka fem år siden,” udtaler Nikolaj Christensen. ”Jo dybere jeg har gravet i henlagte breve, dagbøger og for længst glemte tidsskrifter på gamle arkiver, jo mere fascineret er jeg blevet. Denne fascination vil jeg gerne dele med andre.”

Pinsebevægelsen kom til Danmark i 1907, da den engelsk-norske metodistpræst Thomas Ball Barratttil København, efter at have mødt bevægelsen i USA året før og sat gang i en vækkelse i Oslo.
Bevægelsen vakte i begyndelsen en vis interesse hos blandt andre folkekirkepræster,
indremissionærer og metodister. Bevægelsen fik dog ikke stor offentlig opmærksomhed før efteråret hvor den blev sat i forbindelse med Anna Larssen (senere gift Bjørner), en af Danmarks dengang mest berømte skuespillere. 

I Danmark opnåede pinsebevægelsen aldrig nogen stor udbredelse. Det anslås, at der i dag er 5.000- 10.000 pinsevenner i Danmark, hvorimod der for eksempel er over 100.000 i Sverige. ”At finde ud af pinsebevægelsen aldrig rigtig fik tag i Danmarks befolkning, har været et af hovedmålene med mit projekt,” udtaler Nikolaj Christensen, der sideløbende skriver på en bearbejdet version af sin afhandling. Den skal efter aftale med et større internationalt forlag udgives som bog i løbet af 2018 eller 2019.
Nikolaj Christensen er opvokset i en præstegård i Himmerland og har læst teologi i Aarhus og Oxford. Han forsvarede sin ph.d. i teologi og religionsvidenskab ved University of Birmingham i juli 2017. Han bor for tiden i universitetsbyen Boulder, Colorado, USA, med sin hustru, og arbejder som freelance-skribent, oversætter og podcaster, samt som medarbejder i den amerikanske kristne studenterbevægelse InterVarsity Christian Fellowship.
Ph.d.-projektet har fået økonomisk støtte fra Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Martensens Jubilæums Legat, Menighedsfakultetet, St Luke’s College Foundation, Københavns Bispeembedes Fond, Danske Kirkers Råd (Det Økumeniske Studielegat), Postgraduate Research Support Fund (Birmingham), Dansk Missionsråd og Det Letterstedtske Selskab.

Kontakt: Nikolaj Christensen, nc@blafrendeflammer.dk,
tlf. +44 7741 087 877 eller +1 720 309 5638

Det særlige og det fælles – økumenisk fejring af reformationen

Reformationsåret må ikke kun føre til en dyrkelse af splittelsen, men snarere til en markering af det fælles.

Det er næppe forbigået manges opmærksomhed, at vi i år markerer 500-året for reformationen. Luther bankede sine 95 teser mod aflad op på kirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517 og en protestantisk reformation spredte sig i Europa. Og der er meget at tænke over. Men mærkedage skal altid balancere mellem fejringen af begivenheden og en refleksion over, hvad det så betyder for os i dag – og måske endda for fremtiden. Det samme gælder med reformationsåret.

Reformationen betød både kirkesplittelse og senere dannelse af nye kirkeretninger. I løbet af få årtier havde Vesteuropas kirkelige og kulturelle landskab ændret sig drastisk. Reformationen betød ikke kun fremkomsten af en evangelisk-luthersk kirkeretning, men dannede også grundlag for den reformerte, den anglikanske, baptistiske og med dem en bred vifte af andre protestantiske kirkeretninger i de følgende århundreder. De protestantiske kirker er i dag spredt ud over hele jorden i en helt utrolig mangfoldighed, som Luther og de andre reformatorer aldrig kunne forestille sig.  

Her i reformationsåret mindes vi med rette Luther og hans betydning – ikke mindst i Danmark, hvor den evangelisk-lutherske Kirke, Folkekirken, er langt det største trossamfund og uomtvisteligt har været med til at forme landet i århundreder. Takket være vores grundlovssikrede ret til trosfrihed har andre kirke- og trossamfund levet og udviklet sig side om side med Folkekirken om end på andre betingelser. 

Markeringen af reformationen skal imidlertid ikke bare være en beklagelse af splittelsen mellem kirker, men må også føre til en overvejelse over, hvad vi har tilfælles kirkerne imellem på trods af splittelsen. I århundreder har der været et anstrengt forhold mellem kirkerne. Men gennem det økumeniske arbejde både i Danmark og ude i verden har man i høj grad også bygget bro og styrket relationerne mellem kirker – også relationerne mellem de protestantiske kirker, Den ortodokse og Den katolske Kirke. I det 20. århundrede har det øgede samarbejde også været en insisteren på fred og forsoning i skyggen af to verdenskrige og på baggrund af de udfordringer, vi møder i form af den voksende kløft mellem rige og fattige, finanskrisen, klimaforandringerne, flygtningestrømmen, populismen og ikke mindst sekulariseringen og svækkelsen af kristne traditioner. Det økumeniske arbejde både lokalt, nationalt og globalt er således også et fredsprojekt forankret i troen på, at vi som kristne mennesker og kirkelige institutioner alle kan aflægge et fælles vidnesbyrd.

Den 31. oktober 2016 blev reformationsåret indledt på flotteste vis, da Pave Frans, overhoved for mere end 1,2 milliarder katolikker i verden, i domkirken i Lund mødtes med repræsentanter fra Det lutherske Verdensforbund, der samler mere end 70 millioner lutheranere i 79 lande og fejrede fælles gudstjeneste. Her var budskabet, at det, der forbinder, er langt større end det, der adskiller. Der skal nu sættes punktum for 500 års uvenskab. Med den indledning på et år fyldt med alverdens arrangementer, der primært har fokuseret på Luther og reformationen, blev vi mindet om, at vi fint kan fejre det særegne, men ikke være blinde for det fælles – tværtimod bør vi styrke fællesskabet på tværs af vores forskelle.

Danske Kirkers Råd samler 15 kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer i Danmark – herunder Folkekirken, Den katolske Kirke, Den ortodokse Kirke og en bred vifte af frikirker. Danske Kirkers Råd danner rammen om samtaler og samarbejde mellem kirker. Det kan være konkret vejledning til lokale kirker, teologiske samtaler eller kontakt til det politiske Danmark om religionens rolle i samfundet. I reformationsåret har Danske Kirkers Råd netop udgivet det økumeniske hæfte ’Noget om den kristne tro’. Det er i grunden et lille hæfte, men med et ganske stort indhold. Det er resultatet af samtaler mellem repræsentanter fra en meget bred vifte af dansk kirkeliv om det, vi er fælles om i den kristne tro. Alene processen må vel nærmest betragtes som historisk. Ikke tidligere har så mange fra så forskellige kirkelige retninger som Folkekirken, Den katolske Kirke og frikirkerne sat sig sammen og præsenteret, hvad vi er fælles om. Der er tidligere skrevet teologisk tunge og vigtige dokumenter, men primært til andre erfarne kirkefolk. Hæftet her henvender sig til den brede befolkning. Er hæftets indhold særligt luthersk, særligt katolsk eller særligt frikirkeligt? Nej. Er det en udtømmende fremstilling af det kristne budskab eller en folkelig udgave af en klassisk katekismus? Heller ikke. Det er et udtryk for, at vi som kristne står sammen på trods og på tværs af vores forskelle – vores fælles gods på trods af konflikt og splittelse. Hæftets udgangspunkt er, at vi sammen har noget at sige dem, der hverken er en del af kernemenigheden eller føler noget særlig tilhørsforhold til kirken.

Hæftet fokuserer på noget, alle kristne kan blive enige om. Det betyder, at man ikke kommer ind på forskellene i forståelsen af f.eks. sakramenterne, især nadveren. Danske Kirkers Råd har derimod taget udgangspunkt i bønnen Fadervor, alle kristnes fælles bøn. Kristendom er ikke et teoretisk system, men handler langt mere om relationer og håb, om at få tilgivelse på trods af vores ufuldkommenhed, at vi dummer os igen og igen. Men bøger gør det ikke alene. Det er tanken, at man med hæftet i hånden kan tale med andre om det, der er vigtigt for en. Det betyder ikke kun en klart defineret tro, men rummer også tvivl, ensomhed og fællesskab og at turde at gå på opdagelse i samtalen med et andet med menneske om livets store spørgsmål.

Her hvor reformationsåret nærmer sig sin afslutning inviterer Danske Kirkers Råd, Folkekirken, Den katolske Kirke og frikirkerne den kommende weekend til seminar og på søndag til økumenisk gudstjeneste i Københavns Domkirke for at se fremad. Hvor er vi som kirker på vej hen – sammen eller hver for sig? 

Med udgivelsen ’Noget om den kristne tro’ og med seminar og fælles gudstjeneste runder vi således reformationsåret af, som året begyndte, nemlig med at tydeliggøre, at det, vi er fælles om, langt overstiger det, der adskiller. Der er således grund til at fokusere på både det særegne og fællesskabet. Fra os skal der lyde en stor tak for et flot og tankevækkende reformationsår til alle, der har bidraget til markeringen både lokalt, nationalt og globalt! 

Af: Biskop Henrik Stubkjær, Folkekirken. Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke i Danmark. Biskop Christian Alsted, Metodistkirken i Danmark, og general-sekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd.

Kronikken er bragt i kristeligt Dagblad fredag d. 1. december 2017.

Se også artikel fra Gudstjenesten i Vor frue Kirke i København d. 3. december: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/katolikker-og-protestanter-markerer-reformationen-sammen