Det er nu endeligt besluttet, at naturskønne Silkeborg skal være værtsbyen i Aarhus stift, hvor den store fælleskirkelige festival Himmelske Dage afholdes.

Himmelske Dage holdes hvert tredje år og altid i Kristi Himmelfartsferien. I 2025 er det i dagene 29. maj - 1. juni, at kirkefolk og andre interesserede fra nær og fjern vil samles i Silkeborg. Himmelske Dage er en stor kirkefestival med et væld af aktiviteter. Der er alt fra koncerter, debatter, gudstjenester, fællessang, børne- og ungdomsaktiviteter, pilgrimsvandringer, samtaler og masser af kaffe. Her er der mulighed for at alle, uanset overbevisning og kirkeligt ståsted, kan hente inspiration og viden - men også lade sig udfordre.

”Vi laver Danske Kirkedage, fordi vi tror, det har betydning for dansk kirkeliv, at vi samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Og så vil vi gerne vise noget af alt det, som kirken kan” siger landssekretæren for Himmelske Dage Anne Mie Skak Johanson, som er med i arbejdet med Himmelske Dage i Silkeborg. Hun tilføjer: ”Himmelske Dage er et sted, hvor vi mødes på tværs - på tværs af kirkeskel, på tværs af kirkekultur, på tværs af holdninger og på tværs af smag. Når vi gør det, får vi mulighed for at lære hinanden at kende og lære af hinanden og inspirere hinanden. ”

Der nedsættes i løbet af efteråret en lokalkomité, som kommer til at være lede det store frivillige arbejde det er at planlægge og afvikle dette store event. Formandskabet er dog på plads. Jacob Krogh Rasmussen, der er sognepræst i Mariager, er formand, mens næstformanden bliver en repræsentant fra en af de ikke-folkekirkelige kirker i Silkeborg.

”Himmelske Dage bliver afviklet i Silkeborg, og vi håber, at planlægning og afviklingen af dagene vil inddrage folk bredt fordelt ud over hele det geografiske område, som er Aarhus Stift. Vi vil gerne have mange kirker, foreninger og grupperinger i det østjyske med, så det bliver mangfoldigt og festligt og afspejler hele det østjyske område” siger Jacob Krogh Rasmussen, og slutter: ”Vi glæder os til at komme i gang”.

Yderligere information:
Landssekretær Anne Mie Skak Johanson
info@himmelskedage.dk tlf. 61223560
www.himmelskedage.dk

Categories:

Comments are closed