Når Political Festival of Europe første gang afholdes i år, er Danske Kirkers Råd med. Her kan du læse om ét af vores bidrag til det spændende program. 

”Jeg kunne være blevet præst og havde i så fald hjulpet de troende med at dø. Jeg valgte i stedet at hjælpe de ikke-troende med at leve”, skal Robert Schumann have sagt. Han er kendt som Europas fader og var en central figur i dannelsen af Kul- og Stålunionen og i formuleringen af Rom-traktaten. I disse år nærmer han sig muligvis en helgenkåring i Den katolske Kirke. Ikke bare var en drivende kraft i udformningen af det institutionelle Europa og EU, men var hovedarkitekten i arbejdet for fred og forsoning mellem europæiske nationer og deres indbyggere.

Men hvordan går det med Europas kristne arv? Hvad har den af betydning for integrationen af det europæiske projekt i tiden efter Brexit og med Polens og Ungarns stadig mere udemokratiske retning? Hvad kan vi bruge arven fra Schumann til i skyggen af krigen i Ukraine og har kirkerne overhovedet en stemme af betydning for Europa i dag? Er der stadig et blik for fællesskab og forsoning eller er de blevet erstattet af militær oprustning og det evige krav om økonomisk vækst?

Det er nogle af de spændende spørgsmål, der vil blive set nærmere på i denne samtale mellem kirkelige repræsentanter og historikere.

Medvirkende:
Lisbet Christoffersen, professor i jura i en samfundsvidenskabelig kontekst, adjungeret professor i kirkeret ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, forsker i ret og religion i Danmark i en europæisk kontekst med fokus ikke mindst på folkekirkelige forhold, Roskilde Universitet.

Johannes Nordentoft, cand.mag., har i årtier arbejdet med som rådgiver i international udvikling, har siddet i en række råd under Den Katolske Kirke, herunder Justitia et Pax, og har et indgående kendskab til Pave Frans holdninger til EU og krigen i Ukraine.

Tonny Jakobsen, præst i Bykirken i Vejle, formand for Frikirkenet og næstformand for Danske Kirkers Råd, samt ph.d. i teologi fra University of Wales.

Uffe Østergaard, historiker, Jean Monnet professor i europæisk civilisation og integration ved Aarhus Universitet og professor i europæisk og dansk historie ved Copenhagen Business School.

Ordstyrer: Mikael Wandt Laursen, generalsekretær, Frikirkenet.

Tid: Lørdag 27 august 2022 kl 12-13

Sted: Klosteret, Mariager Kirke

Arrangør: Danske Kirkers Råd ved generalsekretær Mads Christoffersen

Categories:

Comments are closed