• Du er her:
 • Hjem »
 • Himmelske Dage Roskilde 2022

Tag arkiv for “ Himmelske Dage Roskilde 2022 “

Himmelske Dage udvalgsmøde

I denne uge mødtes tovholderne for de forskellige udvalg for Himmelske Dage til videreudvikling af de gode ideer, som kom frem til visionsdagen i marts.

Der kunne samles 35 mennesker i Roskilde Domkirkes Konventhus med de anførte sikkerhedsforanstaltninger. Aftenen bød først på en hilsen og præsentation af lokalkomiteen, som fortalte om, hvad de i særdeleshed brænder for i forbindelse med afholdelsen af Himmelske Dage i Roskilde i 2022. Kirkedagene blev beskrevet som en stor fætter-kusine-fest, hvor der skal være plads til at møde og genopdage hinanden, men ikke nok med at kirkerne skal møde hinanden på tværs, så er der også et ønske om, at kirkedagene kan skabe dialog mellem kirkerne og samfundet.

Kassereren fra lokalkomiteen fortalte om de overordnede linjer i økonomien. Selvom Roskilde Stift har været umådeligt gavmilde i både bidrag og underskudsgaranti, så ligger der stadig en opgave i at søge fonde og sponsorer, ikke mindst blandt byens forretninger, firmaer og foreninger, som på den måde også bliver en del af de Himmelske Dage.

Slutteligt mødtes de forskellige udvalg i grupper og tænkte videre på de gode ideer, som allerede kom frem ved visionsdagen i marts. Udvalgene er ikke endeligt fastlagte, og der kan fortsat komme flere til eller nogle kan blive slået sammen, men overskrifter ser foreløbig således ud:

 1. Børn
 2. Historie
 3. Internationalt
 4. Kunst
 5. Krop og Bevægelse
 6. Musik og større koncerter
 7. Natur
 8. Unge
 9. Samfund
 10. Tro
 11. Tro på tværs – tro som bro

  Der er allerede ved at opstå samarbejder på tværs af de forskellige udvalg, og der er lagt op til et brag af en fest i Roskilde i 2022.

  Maj 2020

Vision og ideer for Himmelske Dage i Roskilde

Himmelske Dage er et fælleskirkeligt event, hvor både arbejdet frem mod dagene samt afviklingen har til formål at styrke fælleskirkelighed og samarbejde på tværs. Her må man sige at visionsdagen i marts virkelig var en god begyndelse.

Pladsen var trang, men stemningen god, da det første visionsmøde om Himmelske Dage i Roskilde blev afholdt d. 6. marts. Lidt over 100 deltagere fra lokale kirker, lokale foreninger, landsorganisationer m.m. var samlet for at give, diskuterer og samle deres ideer til eventen i 2022.

Før den egentlig visionsfase gik i gang, var der korte oplæg, som skulle sætte scenen og fortælle om Roskilde som værtsby. Roskildes Biskop Peter Fischer-Møller bød velkommen og fremhævede, hvordan Roskilde er en by, hvor samarbejde på tværs prioriteres og hvor musik spiller en særlig rolle. Stiftet glæder sig til at være med i forberedelserne. Lokalkomitéens næstformand Simon Hoel Mortensen, som er præst i Roskilde Vineyard tog over og delte sine erfaringer med det gode samarbejde på tværs af kirkerne i Roskilde. Han håbede og forventede at Himmelske Dage i Roskilde vil blive en udvidelse af dette gode fælleskirkelige samarbejde, hvor hver enkelt kirke og kirkefælleskab byder ind, med det der er deres styrke.  

Borgmester for Roskilde, Tomas Breddam fortsatte og fortalte, at der i Roskilde er et helt naturligt samspil mellem tro, kirke og by. Roskilde Domkirke er nærmest byens vartegn og den historiske udvikling af byen er tæt knyttet til kirken og de klostre som skabte den første bebyggelse. Desuden fortalte borgmesteren, at Roskilde er kendetegnet ved frivillighed, mange borgerinitiativer, bofællesskaber, folkelighed og så selvfølgelig musik, som vi kender det så godt fra Roskilde Festivalen og andre musikevents. Og lige netop musik og kultur har direktør Esben Danielsen været involveret i, siden starten af 90’erne. Han var den næste taler og fortalte om traditionen, for hvordan Roskilde i fællesskab, kunne skabe noget stort. Danielsen opfordrede desuden arrangørerne bag de Himmelske Dage, til ikke blot at lave et event, men til at sætte noget på dagsordenen og invitere ind til en samtale om livets store spørgsmål.

Så var scenen ellers sat for den efterfølgende visionsproces. De mange deltagere tænkte, talte og nedskrev. Grupperne gav før frokost fuld fart på ideer og drømme. Over middag blev der arbejdet videre med konkrete temaer. Der blev givet forslag til aktiviteter og tiltag under overskrifterne: historie, børn, international, kunst, krop og kirke, tro, musik, natur, pusterum, unge, samfund, tro på tværs. Der kom mange spændende forslag og samtalen var livlig. Det var skønt at opleve, hvordan begejstringen allerede har indfundet sig.

De gode ideer og forslag, som grupperne i fællesskab fandt, er nu givet videre til lokalkomiteen for Himmelske Dage i Roskilde. Komitéen vil arbejde videre, nedsætte udvalg og sætte et program sammen. Vi glæder os allerede til at se ideer omsat og til alt det spændende, der skal ske i Roskilde 26-29 maj 2022.

Skal du være sekretær for Danske Kirkedage?

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger en sekretær for Danske Kirkedage til en nyoprettet stilling som drivende kraft i planlægning og afvikling af Danske Kirkedage/Himmelske Dage, som næste gang afholdes i Roskilde i 2022.

Ansøgere skal have dokumenterbar erfaring med planlægning af lignende komplekse festival-arrangementer, og skal kunne begå sig bredt i kirkelige og folkelige miljøer.

Læs mere om kirkedagene på www.kirkedage.dk. Klik ind på udvidet jobopslag og stillingsbeskrivelse for mere information.

Ansøgningsfrist: 20. marts kl. 12
Ansøgning sendes pr. e-mail til job@interchurch.dk
Har du spørgsmål vedr stillingen, kan de rettes til sekretariatschef Birger Nygaard, bn@interchurch.dk, tlf: 24824440.

Se det udvidede jobopslag her

Se stillingsbeskrivelse her

Visionsdag for Himmelske Dage i Roskilde 2022

​Himmelske Dage er landet i Roskilde og de første tanker og visioner er allerede i spil. Der er fokus på at videreføre de gode erfaringer fra Herning men også på at skabe et unikt event i Roskilde. For at få den bedste start inviteres alle med til et opstartsmøde:
Lørdag 7. marts kl. 10-15  

Alle er velkommen.

Organisationer som er en del af supportgruppen bag Himmelske Dage opfordres til at sende repræsentant(er) til denne samling, så Himmelske Dage i Roskilde kan få en solid opstart.
______________________________________________________________________________________
Program

10:00 Velkommen
-    Poul Kirk, formand for Styrelsen for Danske Kirkedage

10:10 Roskilde byder velkommen
-    Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, formand for Danske Kirkers Råd
-    Simon Hoel Mortensen, Roskilde Vineyard, næstformand for lokalkomiteen
-    Esben Danielsen, direktør for LOA-fonden, initiativtager til Gimle for børn.

10:45 Workshop I: Del dine tanker om Himmelske Dage i Roskilde
Hvad skal der ske på Himmelske Dage i Roskilde 2022? Kom med dine ideer til form og indhold.
Indledning ved Anne Mie Skak Johanson, Danske Kirkedage, og facilitator Jeanette Lund.
          
12:00 Frokost

13:00 Workshop II: Gode hænder
Ideer til fokusområder mm. Hvordan vil du og din kirke/organisation være med op til og under Himmelske Dage i Roskilde 2022?

14.15 Sådan går vi videre
Opsamling på de mange gode ideer. Hvordan kan man melde sig til at engagere sig i det videre arbejde? Kontakt til dem, der gerne vil involvere sig.

14.45 Afrunding
-    Elsebeth Garde Kjær, formand for den lokale komite for Himmelske Dage i Roskilde.

15:00 Tak for i dag 

Sted: Konventhuset. Domkirkestræde 10. 4000 Roskilde.
Pris: kr. 100 pr deltager. Indbetales på konto: 8401-1166299 eller Mobilepay 65355 ved tilmelding.
Tilmelding: Senest 23 februar 2020 til mc@danskekirkersraad.dk
*Der kan komme ændringer i programmet. Det endelige program sendes ud i god tid inden dagen.