Foto: Levi Giversen

På Himmelske Dage i Roskilde mødtes vi på én gang om at glæde os over det økumeniske fællesskab og om at blive klogere på hinanden gennem samtale og gudstjenester. I disse rammer var det en glæde officielt at kunne lancere bogen Kirken den er… om kirker og kristne i Danmark – fortalt af dem selv. Bogen er blevet til regi af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Økumenisk Dialog og Dannelse i samarbejde med Eksistensen og Teologi for Lægfolk.

Foto: Levi Giversen

”Der er sket meget i dansk kirkeliv de seneste 25 år. Man kan ligefrem tale om et økumenisk forår, og det afspejler bogen". Sådan sagde generalsekretær Mads Christoffersen til boglanceringen i Forlaget Eksistensens telt på Himmelske Dage. Bogen Kirken den er… om kirker og kristne i Danmark – fortalt af dem selv er et stærkt udtryk for enhed på tværs af kirkeskel. I bogen beskriver et bredt udsnit af danske kirkesamfund med egne ord deres trosgrundlag og virke i Danmark. 

Bogens kapitler afspejler dermed den brede kirkelighed i Danmark både i indhold og udtryk. Hvad kendetegner deres kirke, hvordan er det at være deres kirke i Danmark, hvad er særligt for deres gudstjenesteliv, hvordan ser de deres rolle i samfundet, hvad er deres forhold til andre kirker? Det er nogle af de spørgsmål, de enkelte kapitler forholder sig til. Forfatterne har haft frie hænder til at skrive, hvad der er vigtigt for dem.

Den enkelte kirke er ikke en øde ø uden kontakt til andre kirker eller til dens omverden. Kirken er derimod en levende mangfoldighed, og den er præget af sin historie og sin samtid rundt om i verden, ligesom den også selv præger den enkelte og samfundet. 
Du kan læse Kristeligt Dagblads anmeldelse af bogen her

Bogen er redigeret af Mads Christoffersen, Jan Nilsson, Bent Bjerring-Nielsen og Jonas Adelin Jørgensen i samarbejde med Peter Lodberg.

Bogen udgives af Eksistensen sammen med Danske Kirkers Råd og Teologi for Lægfolk.

Bogen koster 299,95 kr. og kan købes på www.eksistensen.dk 

For yderligere information: mc@danskekirkersraad.dk

Categories:

Comments are closed