I denne uge mødtes tovholderne for de forskellige udvalg for Himmelske Dage til videreudvikling af de gode ideer, som kom frem til visionsdagen i marts.

Der kunne samles 35 mennesker i Roskilde Domkirkes Konventhus med de anførte sikkerhedsforanstaltninger. Aftenen bød først på en hilsen og præsentation af lokalkomiteen, som fortalte om, hvad de i særdeleshed brænder for i forbindelse med afholdelsen af Himmelske Dage i Roskilde i 2022. Kirkedagene blev beskrevet som en stor fætter-kusine-fest, hvor der skal være plads til at møde og genopdage hinanden, men ikke nok med at kirkerne skal møde hinanden på tværs, så er der også et ønske om, at kirkedagene kan skabe dialog mellem kirkerne og samfundet.

Kassereren fra lokalkomiteen fortalte om de overordnede linjer i økonomien. Selvom Roskilde Stift har været umådeligt gavmilde i både bidrag og underskudsgaranti, så ligger der stadig en opgave i at søge fonde og sponsorer, ikke mindst blandt byens forretninger, firmaer og foreninger, som på den måde også bliver en del af de Himmelske Dage.

Slutteligt mødtes de forskellige udvalg i grupper og tænkte videre på de gode ideer, som allerede kom frem ved visionsdagen i marts. Udvalgene er ikke endeligt fastlagte, og der kan fortsat komme flere til eller nogle kan blive slået sammen, men overskrifter ser foreløbig således ud:

 1. Børn
 2. Historie
 3. Internationalt
 4. Kunst
 5. Krop og Bevægelse
 6. Musik og større koncerter
 7. Natur
 8. Unge
 9. Samfund
 10. Tro
 11. Tro på tværs – tro som bro

  Der er allerede ved at opstå samarbejder på tværs af de forskellige udvalg, og der er lagt op til et brag af en fest i Roskilde i 2022.

  Maj 2020

Comments are closed